Sista dag för handel med BTA i EasyFill AB

Sista dag för handel med EasyFill ABs betalda tecknade aktie (EASY BTA B) är den 15 maj 2015. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 19 maj 2015. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 21 maj 2015.

Företrädesemissionen övertecknades och omfattade 4 860 937 B-aktier vilket betyder att 9 721 874 kr tillfördes bolaget. Genom företrädesemissionen ökar EasyFill ABs aktiekapital med 486 093,70 kr till 5 353 831,60 kr.

Bräcke i april 2015

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller
hakan.sjolander@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer