Sista dag för handel med BTA i EasyFill AB (publ)

Sista dag för handel med EasyFill ABs betalda tecknade aktie (EASY BTA B) är den 7 februari 2014. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 12 februari 2014. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 14 februari 2014.

Företrädesemissionen i EasyFill AB avslutades den 29 november 2013. Emissionen övertecknades och en övertilldelningsoption togs i anspråk. Företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen tillförde bolaget 11,5 Mkr och 3 825 041 aktier tecknades, varav 162 040 A-aktier och 3 663 001 B-aktier. Genom företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen ökade bolagets aktiekapital med 382 504,10 kr till 4 860 937,90 kr.

VD Kommentar
Otroligt mycket jobb med en emission så glädjen att vi fick in de pengar vi efterfrågade som gör så att vi kan följa den väg vi lagt planer för är stor.

Som informerats om tidigare skall EasyFill ställa ut på Euroshop i Düsseldorf 16-20 februari där vi kommer att ställa ut RotoShelf från ett flertal producenter av kylskåp

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
EasyFill AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill AB (publ.)
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.

EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer