Rättelse avseende företrädesemission

I pressmeddelande publicerat den 22 november 2016 avseende utfallet i EasyFill AB (publ) nyemission angavs felaktigt att 3 025 782 B-aktier (cirka 98,4 procent av emissionsvolymen) tecknats med stöd av företrädesrätt. Korrekt information avseende ovan är att 3 060 919 B-aktier (cirka 99,5 procent av emissionsvolymen) tecknats med stöd av företrädesrätt.  

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till EasyFill i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                      James Gray    
CEO                                                             Marketing Director                        CFO
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82                         +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se                james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer