RÄTTELSE: Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)

EasyFill AB (publ) meddelar rättelse gällande pressmeddelandet "Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)" som publicerades idag den 16 maj 2024 klockan 07:30. Rättelse avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med. Det uppdaterade pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

Se bifogad PDF för fullständig årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ).

Aktieägare i EasyFill AB (publ) 556653–2924 har kallats till årsstämma den 30 maj 2024 klockan 17.00 på bolagets kontor i Sollentuna på Sollentunavägen 135.

Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt utan rösträtt. Deltagandet digitalt kommer att ske via webbsändning med Teams Webinar. Anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/arsstamma.

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23
tobias.sjolander@easyfill.se 

Johan Svedberg

Chief Finance Officer

+46 70 379 20 07
johan.svedberg@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

 

CisionLink EasyFill Årsredovisning och Revisionsberättelse 2023 EasyFill AB publ - Pressrelease - RÄTTELSE - Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB publ 20240516 SVE