Rapport Q1 + Q2 2013

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org. nr 556653 -2924, landade på 14 027 KSEK (15 211 KSEK). Viktigt att ta med när dessa siffror läses är att veta att våren 2012 beslutade styrelsen att stoppa försäljningen av de egenutvecklade produkterna och ändra hela sortimentet från plåt till plasthyllor vilket påverkat omsättningen och resultatet negativt. Resultatet efter finansiella poster under perioden landade på – 1 373 KSEK (-1 195 KSEK).

Nyckeltal i koncernen, KSEK

Period: Q1+Q2 2013: (Q1+Q2 2012)
Omsättning: 14 027 (15 211)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -852(-580)
Resultat efter finansiella poster: – 1 373(- 1 195)
Rörelsemarginal %: -6,07 (-3,81)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 44 784 338 (37 191 388)
Resultat per aktie, kr: -0,003 (-0,03)
Soliditet %: 27,61 (-10,52)

Kommentarer
Det samlade resultatet Q1 + Q2 slutade på minus 1 373 KSEK vilket får anses vara acceptabelt under rådande omständigheter eftersom bolaget ännu inte börjat fakturera de nya produkterna där hyllorna är producerade i plast. Som tidigare meddelats är den försäljning som sker i koncernen just nu enbart från kylskåpsdivisionen vilket beror på att bolaget väntar på de produktionsverktyg som beställts i Asien för att kunna producera hyllor i plast. Bolaget har utvecklat, tillverkat och betalt två produktionsverktyg och dessa skulle levererats i juni/juli men av flera olika anledningar så kommer det första verktyget till plastproducenten i Norge under vecka 36 och två veckor senare kommer det stora produktionsverktyget till tillverkaren i Småland. Den lilla förseningen av verktygen påverkar inte bolaget nämnvärt eftersom tillverkning av de nya plasthyllorna i Asien skett i ett antal och flugit dessa till Sverige: det innebär att bolaget nu har nya 100 % färdiga produkter som kan visas för bolagets kunder.

Läskedryckskylskåp
Gällande kylskåpsförsäljningen så har det hänt många saker under senaste halvåret som vi inte kunnat rapportera om eftersom allt inte varit påskrivet:

Bolaget har beslutat lämna samarbetet med Klimasan och har nu tecknat ett nytt samarbete med Frigoglass, skälet till detta är att Frigoglass har en nordisk organisation som är väsentligt mycket lättare att samarbeta än med organisationen i Turkiet som många gånger knakat i fogarna på grund av kulturskillnader.

Frigoglass är en av världens största tillverkare av läskedryckskylskåp och de har en stark tro på EasyFills egenutvecklade patenterade produkter inom RotoShelf segmentet.

Framtida rapporter
I framtida rapporter kommer det att framgå hur våra kostnader och vinster är fördelade mellan EasyFill AB (roterande hyllor) och Enjoy Sales AB (kylskåp) men eftersom förändringarna inte var klara förrän i juli så är redovisningen inte upplagd på det sättet ännu.

Eget kapital o Likviditet
Som framgår av balansräkningen har bolaget ett eget kapital på ca 9 miljoner vilket ger oss en acceptabel fallhöjd, det som kan oroa är likviditeten eftersom vi har mycket pengar låsta i lager och kundfordringar men med det nya avtalet vi tecknat med Frigoglass med kredit i stället för förskottsbetalning som vi hade med Klimasan på kylskåpsinköpen så minskar likviditetstrycket.

Spendrups-avtal
Sveriges största öl/läsk bryggeri har efter flera förhandlingsrundor under de senaste månaderna bekräftat att man valt Enjoy Sales AB (100 % ägt dotterbolag till EasyFill AB) som sin leverantör av kylskåp med varumärkesdekor för tiden 1/1 2014 – 31/12 2016. Leveranserna sker fortlöpande och det totala ordervärde för de kommande tre åren är inom häraden 50-60 miljoner med tillfredsställande marginal.

Leveranserna till Spendrups kommer således att i första hand ske med kylskåp tillverkade av Frigoglass.

Plasthyllor

Produktionsverktyg för kyl Cabinet Line (glasdörrskylskåp) och Case Line (öppna kylenheter)
I slutet av maj skedde de första leveranserna av provhyllor från de första produktionsverktygen som är tillverkade i Asien. Hyllorna godkändes i maj/juni/juli och produktionsverktygen kommer till bolagets två valda leverantörer i Sverige och Norge inom de närmaste veckorna varefter produktion startas.

De första hyllorna i plast är utvecklade för jättarna när det gäller glasdörrskylskåp på den europeiska marknaden, Frigoglass och Klimasan samt för de större tillverkarna av öppna kylenheter. De företag bolaget arbetar med är alla medvetna att RotoShelf med hyllor i plast kommer att lanseras hösten 2013 med upp till 80 % lägre priser vad gäller plasthyllan tillverkningspris jämfört med samma hylla tillverkad i plåt. Viktigt att veta är att bolagets nyutvecklade plasthyllor passar ett flertal tillverkare av glasdörrskylskåp och öppna kylmöbler på marknaden.

Universalhyllan för öppna kylmöbler och för SwingOut Ambient butikshyllor
Med plasthyllan i 60cm och 90cm bredd som vi inom kort börjar tillverka täcker vi stora delar av läskedrycksmarknaden och vi går nu igång med att ta fram den första universalhyllan för öppna kylmöbler (Case Line) och för torra butikshyllor. Hyllan är CAD ritad och den första prototyphyllan har skrivits ut i en 3D skrivare. Vi gör nu lite småförändringar och skriver sedan ut en omgång till och om det sedan är ok så kommer vi att begära pris på produktionsverktygen. Universalhyllan kommer att bli en revolution på marknaden eftersom den är som ett Kinderägg med flera funktioner i samma hylla:

Hyllan kan monteras slät eller i olika lutningar men all påfyllning sker i form av att rotera och fylla för Case Line och sväng ut och fyll för Store Line.

Den nya hyllans princip kommer att presenteras på vår nya hemsida inom kort.

Med ovanstående tre hyllmodeller så täcker vi marknadsbehovet i stort och framtiden för vårt företag och våra produkter ser mycket ljus ut.

Lanseringen av våra nyutvecklade plasthyllor startar officiellt i samband med mässan i München i september.

Drinktech i München 16-20 september 2013
Vi kommer att ställa ut på Drinktech i München i september där alla större läskedrycksleverantörer samt alla producenter av öl och läsk kommer att vara. Vi kommer nu för första gången att stå på en mässa utan att de produkter vi visar inte är prototyper. Vi har en monter på 4 x 4 kvm i hallen där alla läskedryckstillverkare står. Frigoglass är den enda av de stora producenterna som inte har monter på mässan, men man har valt att ha en egen utställning på ett hotell en kväll (där vi skall vara med) dock har man redan informerat att man kommer att ta med sina kunder till vår monter och visa produkterna (Coca-Cola – Pepsi Co o.s.v.)

I montern kommer följande produkter att presenteras

Frigoglass
Super 800 (90cm kyl)
Super 7 (60cm kyl)
CMV375 (60cm kyl i lågprisvariant)

Klimasan
S8880 (90cm kyl)

Liebherr
BCDv (60cm kyl)

Kunder
Vi har under året informerat och visat våra potentiella kunder våra hyllor i plast och de är nu medvetna att priset på våra produkter kommer att sjunka rejält. Alla utan undantag säger att vi nu har en rejäl chans att få leverera till dem.

För att inte bli tjatig väljer vi nu att bara nämna Frigoglass och samarbetet med dem när det gäller kunder även om vi har massor av affärer på gång.

Frigoglass
Som tidigare meddelats har Frigoglass och EasyFill haft en patentstrid som utmynnade i en förlikning. I förlikningen fanns flera punkter men den viktigaste var att EasyFill och Frigoglass inledde ett samarbete där RotoShelf skall bli en del i Frigoglass standardsortiment. I dagsläget är vi nu klara med tre kylmodeller till Frigoglass med hyllor i plast och dessa kommer vi nu att visa för första gången på mässan i München.

Utöver samarbetet med utvecklande av våra patenterade produkter till Frigoglass har vi också beslutat lämna Klimasan som leverantör av läskedryckskylskåp och tecknat avtal med Frigoglass istället, skälet till det är att samarbetet med Klimasan varit svårt, de har lovat runt men hållit tunt, med Frigoglass som vi känner otroligt väl eftersom vi jobbat med deras produkter sedan 1991 fram till 2005. Personligen känner jag flera av Frigoglass chefer efter alla mina år som chef i Norcool som Frigoglass köpte 1999.

Att vi dessutom tog en affär till Spendrups på 50-60 miljoner stärker naturligtvis ytterligare vår ställning hos dem.

Övrigt

Hemsidan
Hemsidan är i stort klar och kommer att lanseras inom kort

Bankbyte
Allt med byte av bank från Handelsbanken till Swedbank är genomfört och bolagets räntekostnader sjunker nu rejält.

Inlandsinnovation
Tisdagen den 9 april kom det efterlängtade klartecknet från det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB att de fullföljer med ytterligare ägarkapital i EasyFill AB (publ) genom en riktad nyemission i steg enligt avtal. Samtidigt deltar Loxysoft AB i emissionen till samma kurs som Inlandsinnovation.

Styrelsen i EasyFill AB (publ) har utifrån mandat från senaste årsstämman beslutat genomföra en riktad nyemission i två steg om 3 138 888 B aktier till en kurs om 1,80 kr per aktie, respektive 2 861 111 B aktier till en kurs om 2,00 kr per aktie till Inlandsinnovation, Loxysoft AB och Liden i Loo AB. Steg 1 genomfördes den 9 november 2012. Steg 2 genomfördes den 2013-04-09.

Byte av företagsnamn
Som informerats om tidigare så har Enjoy Group AB bytt namn till EasyFill AB (publ). Skälet till namnbytet är att särskilja läskedrycksförsäljningen från utveckling och försäljningen i hela världen av våra egna utvecklade produkter.

Hans Bergh i Styrelsen
På bolagsstämman valdes Hans Bergh in i styrelsen och för EasyFill är det fantastiskt att få in en så meriterad industriman i styrelsen, Hans har varit VD i Permobil sedan mitten på 1980 talet fram till för något år sedan, under Hans år i Permobil har de gått från 15 miljoner i omsättning till 1,5 miljarder. Med Hans och hans kompetens i styrelsen ökar våra möjligheter ytterligare.

Fusion
Fusionen mellan dotterbolaget Enjoy Sales i Bräcke AB och EasyFill AB (publ) verkställdes i mitten av juni.

VD kommentar
Med våra nya hyllor i plast till väsentligt lägre tillverkningskostnader än tidigare, ny grafisk profil, ny hemsida och nytt ägarkapital känns framtiden ytterst positiv för det nya bolaget EasyFill AB. Intresset för våra egenutvecklade produkter är väldigt stort i många länder i världen och när vi nu informerar om att vi kommer med våra nya hyllor i plast till priser som är oerhört mycket lägre så ökar intresset ytterligare. Vi har beställt de första produktionsverktygen i Asien vi har beslutat tillverka våra plasthyllor i Norden och vi har erhållit priser som är lika bra som i Asien. Fördelen med Nordiska leverantör är uppenbara. Med vårt nya produktprogram ser jag fram emot att 2013/2014 kan bli vårt genombrottsår för våra innovativa roterande hyllor på marknaden.

Att Inlandsinnovation fullföljde även steg två är för oss alla små som stora delägare i EasyFill AB (publ) fantastiskt på många sätt. Dels får vi in nytt friskt kapital, dels får vi en ägargrupp med åratal av affärskompetens som vi kommer att nyttja allt vad vi kan.

Inlandsinnovations många portföljbolag skapar nya möjligheter för EasyFill AB (publ) i form av kunskapsutbyte, samarbete och kanske rent av nya affärer.

Sedan är det naturligtvis fantastiskt att Enjoy Sales återigen har tecknat ett leveransavtal med Sveriges största öl/läsk leverantör och det i en mördande konkurrens men återigen visar våra kunder att de produkter och tjänster Enjoy levererar står sig starka på marknaden. För EasyFill koncernen, för oss som jobbar i bolaget samt för Bräcke som ort är det otroligt bra att under tre år veta att vi har arbetsro med leveranserna till Spendrups som bas.

Att ställa ut på Drinktech i München med våra nya plasthyllor och med Frigoglass som samarbetspartner kommer utan tvekan bli det mest spännande vi gjort i företagets historia.

Bräcke 29 augusti 2013
Styrelsen

Återstående rapporter gällande 2013
14/11 Q3 2013
27/2 2014 Bokslutskommuniké

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Revisors granskning
Denna kvartalsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kort om EasyFill AB (publ)
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer