Rapport Q1 2013

Omsättningen i Enjoy Group AB u.n.t EasyFill AB (publ), org nr 556653 -2924, landade på 4 952 KSEK (8 808 KSEK) Q1 2013. Våren 2012 beslutade styrelsen att stoppa försäljningen av de egenutvecklade produkterna och ändra hela sortimentet från plåt till plasthyllor vilket kortsiktigt påverkat omsättningen och resultatet negativt. Resultatet efter finansiella poster under perioden landade på – 807 KSEK (-1 248 KSEK). Nyckeltal i koncernen, KSEK Period: Q1 2013: (Q1 2012) Omsättning: 4 952 (8 808) Rörelseresultat efter avskrivningar: -507 (-924) Resultat efter finansiella poster: - 807 (- 1 248) Rörelsemarginal %: -10,21 (-10,49) Antal utestående aktier vid periodens slut: 41 923227 (37 191 388) Resultat per aktie, kr: -0,002 (-0,003) Soliditet %: 19,01 (-8,74)

Kommentarer
Resultatet Q1 slutade på minus 800 KSEK vilket får accepteras eftersom säsongen för läskedryckskylskåp inte börjar förrän i Q2 samt att ingen försäljning sker av bolagets egna smarta patenterade hyllor än. Som tidigare meddelats är den försäljning som sker i koncernen just nu enbart från kylskåpsdivisionen vilket beror på att bolaget väntar på de produktionsverktyg som beställts i Asien för att kunna producera hyllor i plast. Produktionsverktygen har leveransdatum i juni/juli och volymproduktion beräknas ske under hösten. Under tiden sker marknadsbearbetning för att få maximalt utfall när försäljningen startar.

Gällande kylskåpsförsäljningen så är det mycket positiva saker som sker, nedan ges några exempel:

Bolaget har tagit order på kylen E600 till ett värde av ca 1,2 mkr med leverans under våren (ännu ej levererade) till kunder som ICA och Pressbyrån.

Ett centralt avtal har tecknats med den globala energidryckstillverkaren Red Bull, och en första order för den svenska marknaden har inkommit till ett värde av ca 1,2 mkr. Leverans av dessa specialutvecklade kylar kommer att ske senare under våren 2013.

Flera andra större affärer är under förhandling men pga. konkurrenssituationen kan och vill bolaget inte nämna vilka kunderna är.

Styrelsen i Enjoy Group AB fortsätter, med risk att anses vara för stor i mun, att påstå att allt pekar på att bolaget blir den goda investering som förespeglats våra ägare. Att det tar tid är bara att acceptera och styrelsen kan konstatera att bolagets hyllösningar är patenterade, tiden är den största fienden, men man ser samtidigt att det är bättre att det nu tar tid och att det blir bra – kunderna finns kvar eftersom bolagets produkter är patenterade.

Plasthyllor

Produktionsverktyg för kyl Cabinet Line (glasdörrskylskåp) och Case Line (öppna kylenheter)

I slutet av maj sker de första leveranserna av provhyllor från de första produktionsverktygen som är tillverkade i Asien. När dessa är godkända skickas verktygen med båt till de företag i Norden som skall tillverka de olika hylltyperna. Det är långt mellan Asien och Sverige så de första leveranserna av hyllor i plast till kund kommer inte att ske förrän i höst.

De första hyllorna i plast är utvecklade för jättarna när det gäller glasdörrskylskåp på den Europeiska marknaden, Frigoglass och Klimasan samt för de större tillverkarna av öppna kylenheter. De företag bolaget arbetar med är alla medvetna att RotoShelf med hyllor i plast kommer att lanseras hösten 2013 med ett pris som är radikalt lägre än motsvarande i plåt. Viktigt att veta är att bolagets nya utvecklade plasthyllor passar ett flertal tillverkare av glasdörrskylskåp och öppna kylmöbler på marknaden.

Exempel på kundcase:

Carrier Norge
Carrier är världens största tillverkare av Case-Line kylskåp (öppna kylmöbler) och man finns i princip i alla länder i världen. Carrier Norge är det fjärde lönsammaste bolaget i förhållande till antal invånare i landet i gruppen och därför tittar Carrier centralt mycket på vad som görs i Norge.

Carrier gör nu en kampanj till 800 mindre butiker i Norge där man erbjuder en kyl på leasing. Under kampanjen annonseras det i fackpress och det skickas ett brev till varje butik och varje handlare som får ett brev får också ett telefonsamtal. Kylen man erbjuder finns i tre storlekar men man fokuserar på en kyl som är 1250 mm bred. I den kylen monterar vi in 2st RotoShelf Multi med 5 hyllor i varje = 10 hyllor för 50cl pet läsk. I kampanjen påvisar man att med hjälp av RotoShelf Multi och ökad försäljning samt snabbare påfyllning så är den leasingsumma man betalar per dag lägre än det man sparar (investerar?) med RotoShelf.

7-eleven USA
Tack vare testinstallationerna på Gardemoen i Norge och kontakterna med ledande personer på Reitan Convenience (Narvesen, Pressbyrån, 7-eleven) så har bolaget kommit i kontakt med beslutsfattare på 7-eleven i USA – en kedja med mer än 8500 butiker. Diskussioner pågår men är ännu bara på planeringsstadium men att en av de verkliga jättarna i servicehandel är intresserade av bolagets Patenterade RotoShelf lösningar är bara det att betrakta som en framgång i sig.

Väsentlig händelse efter Q1s utgång
Tisdagen den 9 april kom det efterlängtade klartecknet från det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB att de fullföljer med ytterligare ägarkapital i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ) genom en riktad nyemission till på 5 mkr i steg 2 enligt avtal. Samtidigt deltar Loxysoft AB i emissionen till samma kurs (2 kronor) som Inlandsinnovation.

Styrelsen i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ) har utifrån mandat från senaste årsstämman beslutat genomföra en riktad nyemission i två steg om 3 138 888 B aktier till en kurs om 1,80 kr per aktie, respektive 2 861 111 B aktier till en kurs om 2,00 kr per aktie till Inlandsinnovation, Loxysoft AB och Liden i Loo AB. Steg 1 genomfördes den 9 november 2012.

Ny hemsida och byte av företagsnamn
På Bolagstämman kommer bolaget att presentera den nya grafiska profil och effektiva hemsida där målsättningen är hemsidan skall ge en Aha upplevelse och väcka tanken men varför har dessa produkter inte kommit förrän nu.

Som informerats om så byter Enjoy Group AB namn till EasyFill AB (publ). Det nya namnet kommer bolaget officiellt att heta från och med den 1 Maj. Skälet till namnbytet finns att läsa i Pressmeddelanden som publicerats tidigare under 2013.

Bolagstämman i Sollentuna den 15 maj 2013
Under hela Enjoys tid på Aktietorget har vi haft våra bolagstämmor i Bräcke och fått klagomål på det, nu tyckte vi med allt otroligt positivt som finns i bolaget att det är dags att visa upp oss och därför beslutade vi att bolagstämman skall hållas i Sollentuna i våra egna lokaler där vi just utökat kontoret med ytterligare över 100 kvm. Anmäl er till Bolagstämman snarast vi i bolagsledningen tror att de som kommer dit kommer att gilla det de hör och ser.

Bolagsstämman startar officiellt från klockan 13.00 men redan från klockan 12.00 kan man komma och får då en lättare förtäring. Välkomna!

VD kommentar

Med våra nya hyllor i plast till väsentligt lägre tillverkningskostnader än tidigare, ny grafisk profil, ny hemsida och nytt ägarkapital känns framtiden ytterst positiv för det nya bolaget EasyFill AB. Intresset för våra egenutvecklade produkter är väldigt stort i många länder i världen och när vi nu informerar om att vi kommer med våra nya hyllor i plast till priser som är oerhört mycket lägre så ökar intresset ytterligare. Vi har beställt de första produktionsverktygen i Asien vi har beslutat tillverka våra plasthyllor i Norden och vi har erhållit priser som är lika bra som i Asien. Fördelen med nordiska leverantör är uppenbara. Med vårt nya produktprogram ser jag fram emot att 2013/2014 kan bli vårt genombrottsår för våra innovativa roterande hyllor på marknaden.

Att Inlandsinnovation fullföljde även steg två är för oss alla små som stora delägare i Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)är fantastiskt på många sätt. Dels får vi in nytt friskt kapital, dels får vi en ägargrupp med åratal av affärskompetens som vi kommer att nyttja allt vad vi kan.

Inlandsinnovations många portföljbolag skapar nya möjligheter för Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)i form av kunskapsutbyte, samarbete och kanske rent av nya affärer.

Jag har hört att man skriver på olika sociala media att jag är för gammal och slut som VD på EasyFill AB. Kom på bolagsstämman och bilda er en egen uppfattning, det är ni aktieägare och vi i företagsledningen värda. Om ni inte kommer så kan jag lova att min tro, min entusiasm och min arbetsvilja är orubbad, och en sak är säker ”mina aktier är inte till salu”

Bräcke 30 april 2013
Styrelsen

Återstående rapporter
15/5 Bolagstämma avseende 2012
29/8 Q2 2013
14/11 Q3 2013
27/2 2014 Bokslutskommuniké

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer