ProHearing

För dig som vill veta mer om EasyFill och våra produkter finns nu två möjligheter i Stockholm i början av juni

Bolagsstämma

För dig som redan är aktieägare kommer bolagsstämma att hållas på Sollentunavägen 135 den 2 juni klockan 17.00, där bolaget bjuder på lättare förtäring samt information och visning av EasyFills produkter.

Se PM om anmälan 2016-05-03

Om du inte är aktieägare eller inte har möjlighet att komma på bolagsstämman kommer EasyFills VD Håkan Sjölander samt bolagets Marknadsdirektör informera om bolaget och dess produkter på ProHearing: Engelbrektsplan 1, Stockholm, fredagen 3 juni 2016. 07-30-16.00.

På plats på båda ställena kommer följande finas med

Håkan Sjölander VD

Jens Nisu Marknadsdirektör

Oliver Eischeid VD EasyFill Tyskland

Richard Bagge Styrelseordförande

Styrelsen och ledande företrädare av företaget (eller i varje fall delar av dessa)

Anmälan, maila till: info@prohearings.com

Värd: Lars Östlund IR Finans/ProHearings

Moderator: Henrik Söderberg, Carnegie AM

Program

07:30 FRUKOST

08:00 Diamyd Medical – Ulf Hannelius, CEO

08:35 Easyfill – Håkan Sjölander, CEO

09:10 myFC – Björn Westerholm CEO

09:30 KAFFE

09:55 Episurf – Pål Ryfors CFO

10:30 BrainCool – Martin Waleij CEO

11:05 New Wave Group – Torsten Jansson CEO

11:40 Orexo – Nicolaj Sörensson CEO

12:00 SLUT

VD kommentar

På Årsstämman i Sollentuna kommer vi att visa produkter samt att ha rejält med tid för visning och frågor något som vi inte kommer att kunna ha på Hearingen den 3 juni men trots allt är det bättre än ingenting.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer