Pressmeddelande

Enjoy Group AB (publ) Information angående EuroShop mässan i Düsseldorf 26/2 till 2/3 2011 samt några kommentarer om bolagets nya hemsida.

EuroShop mässan i Düsseldorf är utan jämförelse den största framgång bolaget haft för de patenterade produkterna RotoShelf – CaruShelf och SwingOut Ambient.

EuroShop mässan hade ca 2500st utställare med i snitt 10 personer per företag som jobbar i montrarna vilket innebär att det på mässan jobbar ca 25 000 personer dagligen. Mässan är den största inom segmentet i Europa och arrangeras vart tredje år i Düsseldorf och har ca 700 000 “proffs” besökare.

På mässan ställer de flesta företag inom butikssegmentet ut med allt ifrån skyltdockor till kompletta butiker, flera av dessa företag lägger ett flertal miljoner på sina utställningsmontrar.

Bland alla dessa “giganter” med jättemontrar ställde Enjoy Group ut med våra patenterade produkter i en monter på 36 kvm. I montern jobbade 4 personer och, total beräknar bolaget att mässan kostade ca 200 000 kronor.

Bland dessa 2500 företag utser mässan varje gång den mest innovativa produkten, tyvärr vann inte Enjoy Group AB men vi var en av de nominerade företag vilket måste anses vara en otrolig framgång.

I Enjoys monter var det ständigt besökare och inte vilka besökare som helst utan många av våra besökare var beslutsfattare från de stora butikskedjorna i Europa – USA- Australien – Kanada – Asien o.s.v. De företag som visade det absolut största intresset var företag från USA där ett flertal av dem sade att de produkter Enjoy ställde ut var de mest innovativa de någonsin sett inom butikssegmentet.

Ett av dessa gigantiska företag hade 35 000 anställda och vice VD i företaget tillbringade ca 1 timme med undertecknad i montern och han avslutade med att fråga hur snabbt han kunde få produkt prover över till USA vilket jag lovade återkomma med under nästa vecka.

Från vår hemmamarknad Sverige var de flesta beslutsfattarna från butikssegmentet i vår monter och informerade oss att man vill skapa ha uppföljning samt diskutera samarbete.

Varje kund som var en potentiell samarbetspartner eller kund noterades och vi har nu ca 200 st kontakter som skall bearbetas så snabbt som möjligt
Bolagets affärsidé är glasklar: Enjoy Group AB utvecklar och patenterar produkter varefter avtal tecknas med selekterade företag i hela världen som därmed erbjuds att tillverka och försälja Enjoys produkter där Enjoy erhåller kommission per försåld produkt.

Enjoy Group AB är nu i en position där företaget skall välja ut och teckna avtal med de för bolaget bästa samarbetspartners vilket naturligtvis är en delikat uppgift.

VD Kommentar
“Mässan i Düsseldorf passade som handen i handsken för oss och jag kan inte använda annat ord än succé.

Vår nya hemsida är lite “omständlig” och det skall vi rätta till, observera att jag i det PM vi släppte om hemsidan påpekade att den inte är klar ännu men på grund av det enorma intresset på mässan i Düsseldorf så valde vi att släppa den ändå.

Just nu sitter “proffs “och rättar Engelskan (min skolengelska räcker inte till på vår officiella hemsida) dessutom skriver vi alla texter på Svenska. Engelska och Svenska kommer att vara de språk som är officiella på hemsidan dessutom kommer vi att lägga in Tyska – Franska- Spanska som språk på men då med automatisk översättning via Google translate, skälet med automatisk översättning är att hemsidan annars blir otroligt svår att hantera om all information som skall läggas ut skall översättas till massor av språk och då kommer inte hemsidan att kunna användas som den snabba informationskanal den är tänkt vara.

En jättefördel med vår nya hemsida är vi nu inte i händerna på ett dataföretag som administrerar den utan nu kan vi själva uppgradera den vilket innebär att våra kunder och aktieägare kommer att bli informerade löpande vad som händer med våra produkter.

Jag kommer nu att lägga all min fokus på att skapa avtal och försäljning säger Enjoys VD Håkan Sjölander.”

På uppdrag av styrelsen

Håkan Sjölander
VD
Enjoy Group AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoygroup.eu
www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen.

Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer