Pressmeddelande. EasyFills produkter hos SPAR

Under lördagen genomfördes en första installation av TurnLoader hos SPAR i Schweiz. Installationen genomfördes av EasyFills partner HL display.

Samarbetet med HL Display fortsätter att vara framgångsrikt och tack vare deras breda nätverk och kontakter genomfördes under lördagen en mycket lyckad installation av EasyFills TurnLoader för kyldiskar i en SPAR butik i Schweiz.

SPAR är en multinationell kedja och EasyFill har levererat produkter till SPAR-butiker i flertalet marknader exempelvis Sydafrika, Norge och nu Schweiz.

Schweiz är en marknad med höga kostnader för arbetskraft där fördelarna med EasyFills produkter ger stor effekt på kort tid då man reducerar tiden för påfyllning och frontning av varor med upp till 70%.

 

Kommentar från Jens Lidén Marknadschef på EasyFill.

Vi ser nu att TurnLoader för kyldiskar sakta men säkert blir en större och större framgångsfaktor för bolaget. I land efter land sker installationer löpande och stor anledning till denna framgång är de partnerskap som vi nu har. Vårt samarbete med exempelvis HL Display har gjort stora positiva framsteg när de nu blivit mer bekväma med produkterna och därav får lättare att sälja in det till sina kunder. Vi har stora gemensamma förhoppningar på ökad försäljning under de kommande åren och installationer hos SPAR i Schweiz och Norge är ett tydligt tecken på detta.

Sollentuna
10 februari 2020

Jens Lidén
Marknadschef
+46 70 660 5882
jens.liden@easyfill.se 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Installation hos SPAR Schweiz SPAR Schweiz