Pressmeddelande 2011.03.16

Enjoy Group AB (publ) 55 56 53- 29 24. Enjoy Group ABs störste enskilde aktieägare med insyn i bolaget flaggar för utfört aktieköp.

Loxysoft AB 556615-2442 har under de senaste dagarna köpt aktier i Enjoy Group AB.

I Enjoy Group AB är Håkan Sjölander VD och Tobias Sjölander styrelseledamot, i Loxysoft AB är deras företag Inesco Holding AB 556423-0307 storägare. I Loxysoft AB är Håkan Sjölander styrelseordförande och Tobias Sjölander VD.

Loxysoft hade följande aktie innehav i Enjoy Group AB innan förändring

A 1 178 395
B 9 954 385

Efter förändring

A 1 178 395
B 10 098 385

Ökning av B aktier med 144 000st vilket motsvarar 144 000 röster

På uppdrag av styrelsen

Håkan Sjölander
VD
Enjoy Group AB

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoygroup.eu
www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen.

Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer