Presentation av marknadstest av RotoShelf för mejerivaror samt utfall

Baserat på ett längre marknadstest i två butiker har Bolaget sammanställt resultatet i form av bifogat dokument och presenterar utfallet efter testet.

Testet är uppbyggt på de data som butikskedjan samlat in och delat med sig av till Bolaget. Resultaten är häpnadsväckande och visar att de resultat som Bolaget tidigare talat om nu kan backas upp med verkliga siffror. EasyFill har avtalat med butikskedjan om att inte tala om vilket land det gäller och vilken butikskedjan är.

Testet genomfördes i två butiker i kyldiskar och RotoShelf 1250/2 var den testade produkten. På de roterbara hyllorna stod diverse mejerivaror, så som mjölk och yoghurt.

Följande resultat uppnåddes:

  • Påfyllningstiden minskades med 50%
  • Svinn pga. utgående datum minskade med hela 40%
    • I regionen ökade svinn pga. utgående datum med 18% i samma period
  • Försäljningen ökade med mer än 7%
  • Butikskedjan meddelar att återbetalningstiden är kortare än ett år


Tack vare det goda utfallet på mejeriprodukter har nu butikskedjan beslutat genomföra en bred utrullning av RotoShelf till sina omkring 400 butiker. Installationer ska initialt ske i intervaller om fyra butiker, dvs när de första fyra är klara så kommer fyra till osv.

Antalet installationer per butik varierar då butikerna är olika stora men som referens så kommer det i den första butiken installeras 62st RotoShelf (sex stycken sektioner är för mejeri), dvs 75 m kyldisk för samtliga typer av kylda varor. Om detta faller väl ut, vilket Bolaget känner sig säkra på, skall även RotoShelf installeras för samtliga typer av kylda varor, inte bara mejeri, även i övriga butiker. Dessutom skall SwingOut Ambient i valfritt antal installeras och utvärdering genomföras. Samtliga installationer betalas till fullo.

Uppskattat värde på hela affären med RotoShelf för mejeri varor (SwingOut Ambient exkluderat) är ca 50 MSEK årligen under de 5 år som utrullningen förväntas ta. Ej med i detta ordervärde är EasyFills produkter för övriga kylda varor och ev försäljning av SwingOut Ambient.

Sollentuna 27 april 2016

Jens Nisu
Marknads- och försäljningschef
EasyFill AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jens Nisu 070 660 58 82 eller
jens.nisu@easyfill.se
För mer info om Bolaget besök gärna:
www.easyfill.se

Läs mer Läs mer Läs mer