Potentiell order i USA

EasyFill Merchandising Solutions Ltd har meddelat att de i skrivande stund har prognostiserat en försäljning 2021 – 2025 på närmare 50 MSEK per år till en större nationell butikskedja i USA.

EasyFill Merchandising Solutions Ltd (EMS) är EasyFill koncernens amerikanska dotterbolag som ägs till 51% av EasyFill AB, 46% av Vista Retail Solutions och 3% av Matt Pletcher och drivs av Craig Nickell.

EMS har sedan hösten 2019 arbetat mot amerikanska butikskedjor och detta har fram till nu resulterat i flertalet test av EasyFills patenterade FIFO varuexponeringssystem.

EMS har nu meddelat ledningen i EasyFill AB att en nationell amerikansk butikskedja har för avsikt att genomföra utrullning av EasyFills produkter till ca 100 butiker årligen med start i slutet av februari då slutligt beslut tas. Butikskedjan har en fastställd policy att om en investering kan räknas hem på mindre än fyra år så ska den genomföras. Den nationella butikskedjan har blivit presenterad EasyFills ROI kalkylator (återbetalningstid på investeringen) på ca 8 månader under de givna förutsättningarna och man har också testat ett antal produkter under hösten 2020. Två containrar med produkter är på väg till EMS lager i Texas varifrån leveranserna skall ske, leveranser kommer sedan ske fortlöpande.

Investeringen handlar om ca 40 enheter per butik av olika produkter, både TurnLoader Ambient samt TurnLoader för kyldiskar i olika storlekar. Totalt antal enheter som planeras årligen är ca 40 x 100 butiker = 4000 enheter åren 2021–2025

EMS som är den säljande parten skulle med detta generera en omsättning till denna kund på ca 45–50 miljoner SEK årligen under den angivna perioden. EasyFill AB säljer produkterna till EMS för återförsäljarpris (full marginal till EasyFill AB) varefter EMS säljer till slutkundspris till kunden. Efter lager-, och hanteringskostnader samt försäljningskostnader i USA delas resultatet mellan ägarna.

Ledningen för EasyFill AB vill poängtera att det ännu inte är en bekräftad order men att sannolikheten att detta kommer att bli en affär bedömer styrelsen är tillräckligt hög enligt de kriterier styrelsen fastställt, för att PM ska släppas därom.

Då det ännu inte finns en skriftlig order vill ledningen nämna att det kan finnas risker att order inte kommer i den omfattning det nu talas om; förseningar, ändringar i kedjans prioriteringar, den pågående pandemin och andra yttre faktorer kan påverka de verkliga volymerna och timingen i leveranser. Ytterligare nationell eller lokal skärpning i USA beträffande resor och besök kan till exempel komma att försvåra installationer.

VD kommentar

Med en order som denna av en nationell butikskedja i USA säger EasyFills personal i USA att det kommer ge många nya affärer till många andra butikskedjor i USA.

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-04 13:43 CET.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Potentiell order USA