Patent för RotoShelf Multi klart i USA

EasyFill AB (publ) har nu erhållit bolagets första patent i USA, patentet gäller i detta fall RotoShelf Multi.

EasyFill går från klarhet till klarhet. När vi under sommaren 2013 fick klart för oss att vi erhållit patent i USA på RotoShelf Multi var glädjen i företagsledningen påtaglig eftersom det är en stor framgång för alla företag oavsett storlek som klarar de otroligt tuffa patentkrav som gäller i USA. Efter att vi erhållit förinformation har bolagsledningen väntat på det officiella klartecknet för att nyheten kan publiceras och den informationen har nu kommit.

I USA har massor av butikshyllor och hyllor i olika typer av kylskåp, varor som är frontade. Med vår vetskap om hur svårt det är att fylla på hyllor framifrån, och att vi har lösningen med vår patenterade RotoShelf Multi är det erhållna patentet i USA otroligt stort.

VD kommentar:
Vilken lycka och vilken fantastisk framgång!
När jag tillsammans med vår marknadschef Jens Nisu ställde ut på mässa i Dallas våren 2012 så fick vi höra från fler än en aktör i USA att vi aldrig ensamma skulle klara av att få patent utan att vi var tvungna att alliera oss med något större företag i USA. Efter funderande tillsammans med AWA patent så beslutade vi att själva fortsätta trots råden vi fick eftersom vi i och med ett samarbete med något företag i branschen tvingades avsäga oss stora delar marknaden som deras konkurrenter hade. AWA patents ombud i USA startade efter vårt beslut arbetet med att visa patentmyndigheten i USA att det överhuvudtaget inte existerar någon liknande produkt på marknaden och som framgår av detta pressmeddelande gjorde vi rätt. Nu har vi patent i USA och nu kan vi samarbeta med alla leverantörer och få hela kakan istället för delar av den.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, EasyFill AB (publ)
Mob: +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer