Påminnelse om digitalt informationsmöte gällande emission och bolaget EasyFill AB

Detta är en påminnelse om att idag torsdag den 11:e juni genomför EasyFill ett digitalt informationsmöte via Google Meet för att berätta om Bolaget, våra produkter samt den stundande emissionen.

Bolaget bjuder härmed in till digitalt informationsmöte torsdagen den 11:e juni kl 18-20 för att presentera Bolaget och produkterna och den företrädesemission som skall genomföras.

För att delta; skicka ett email till info@easyfill.se där du anger dina kontaktuppgifter enligt nedan:

Förnamn:
Efternamn:
Mobilnummer:
Email:

Informationsmemorandum och annat material finns tillgängligt på www.easyfillcorporate.com.

Efter anmälan kommer en inbjudan till Google Meets att skickas ut med en länk till informationsmötet.Vi uppmanar deltagare att delta via dator/laptop eller liknande, samt ha webkamera och att lyssna via headset/lurar. Detta då presentationer och videor kommer att visas.

Sollentuna 2020-06-11

Jens Lidén
Marknadschef
+46 70 660 5882
jens.liden@easyfill.se 

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Påminnelse om digitalt informationsmöte