Påminnelse om anmälan till Bolagsstämma den 27/5 2014

Inför bolagsstämman den 27 maj klockan 17.00 i EasyFill AB (publ) 556653-2924 avseende 2013 års räkenskaper i Sollentuna påminner styrelsen att sista dagen för anmälan är den 21/5 2014. Lättare förtäring kommer att erbjudas.

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer