Påminnelse emission och inbjudan till informationsträff

Styrelsen i EasyFill AB (publ) inbjuder härmed Bolagets aktieägare samt allmänheten till informationsträffar samt till att teckna aktier i bolaget.
Den förestående emissionen avser att tillföra expansionskapital för Bolagets marknadssatsningar i Europa. Den kommande expansionen kommer att medföra ett ökat behov av rörelsekapital.

Syftet med den aktuella emissionen är att finansiera kommande tillväxt, med målsättningen att bygga ett bolag som inom två år omsätter minst 100 MSEK med tillfredsställande vinstmarginal.

4,5 MSEK av emissionen är säkerställd via teckningsförbindelser från det statliga riskkapitalbolaget Innlandsinnovation AB.

Innan ett beslut om en investering i Bolaget fattas uppmanas investerare att ta del av det Informationsmemorandum som har upprättats av styrelsen i samband med detta erbjudande.

Teckningstid: 26 januari – 6 februari
Teckningskurs: 2 kr
Emissionsbelopp: 9 721 874 kr

Varför investera i EasyFill?

EasyFill är ett svenskt aktiebolag listat på Aktietorget (kortnamn EASY B) som säljer nyutvecklade hyllsystem med syfte att skapa stora tidsvinster vid påfyllning och högre exponeringsgrad av livsmedel i detaljhandeln.

• EasyFill har tagit fram globalt patenterade, roterande hyllsystem som kommer att förändra det mönster med vilket varor fylls på i matvarubutiker, kiosker och bensinstationer

• EasyFills hyllsystem har följande unika fördelar:

– Genom att nya varor fylls på bakifrån minskar tidsåtgången med upp till 70%
– Genom att varorna är ständigt frontade, ökar försäljningen med 20 %
– Genom att nya varor fylls på bakifrån (först in, först ut) minskar svinnet

• Bolagets huvudinriktning är hyllsystem för läskedryckskylskåp, såsom stora öppna kylenheter med och utan dörrar. Samt för butiksinredning för livsmedelshandeln. Segmenten domineras av en handfull globala spelare med vilka Bolaget sedan många år har nära och ingående dialog

Informationsträff

Alla intresserade är varmt välkomna att träffa EasyFills VD Håkan Sjölander och EasyFills marknadschef Jens Nisu där information om Bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen kommer att ges.

Vid informationsträffen kommer delar av produktutbudet att finnas på plats för påseende och demonstration. Bolaget bjuder på lättare förtäring.

Genom att informationsträffen livesänds på Internet kommer den att finnas tillgänglig för nerladdning i form av en webcast på bolagets och Aktietorgets hemsida. Informationsträffen kommer att hållas i EasyFills lokaler på nedan adress:

Sollentunavägen 135 B, Sollentuna
27 januari 2015, kl 17.00

Ett webinarium på Internet kommer att anordnas en vecka senare, den 3 februari kl 16.00, där kommer presentationer äga rum med frågestund. På webinariet kommer max 25 personer att kunna vara inloggade samtidigt och vid överbokning kommer ytterligare ett webinarium att anordnas den 4 februari kl. 16.00.

Anmälan
Anmälan sker genom mail på info@partnerfk.se eller på telefon 031-761 22 30

Obs begränsat antal platser.
Informationsmemorandum och Anmälningssedel finns att ladda ner på nedanstående länk:
www.easyfill.se/nyemission

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer