Order från nytt kundsegment i Sverige

Enjoy Group AB informerar om testorder från nytt kundsegment

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ) har som tidigare meddelat beslutat att inte informera om enskilda ordrar om inte dessa anses ha ett nyhetsvärde för bolagets aktieägare, skälet till det är att bolagets organisation är liten och all information tar tid och fokus från försäljning/utveckling.

Fredagen den 29/6 2012 erhöll bolaget en testorder på RotoShelf till ett ordervärde på strax under 200 000 sek till en av världens största tillverkare av snus. Enjoys företagsledning är stolta över ordern som visar att bolagets produkter passar för alla typer av varor där påfyllningen av varor skall skötas effektivt samtidigt som försäljnigen skall maximeras.

Bräcke 2 juli 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se, för mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer