Officiellt namnbyte till EasyFill AB (publ)

Enjoy Group AB genomförde den 21 mars 2013 en extra bolagsstämma. Skälet till den extra bolagsstämman var att bolagets styrelse föreslagit namnbyte på företaget från Enjoy Group AB till EasyFill AB (publ)

Beslutsförslag

I bolaget finns två verksamhetsgrenar:

Försäljning av läskedryckskylskåp på den Svenska marknaden.

Utveckling, patentering och försäljning av smarta hyllor för enklare hantering av läsk och mat i kommersiella kylskåp, kylmöbler och butiksinredning.

För att skilja de två verksamhetsgrenarna åt beslutade den extra bolagsstämman att Enjoy Group AB byter namn till EasyFill AB (publ) och att ett nytt till 100 % ägt dotterbolag bildas (Enjoy Sales AB) där försäljning av varumärkesdekorerade kylskåp sker.

Ärendet är nu klart hos bolagsverket vilket innebär att företagsnamnet Enjoy Group AB inte längre existerar, samma organisationsnummer 55 66 53 -2924 lever vidare men då under företagsnamnet EasyFill AB (publ), dessutom är företaget Enjoy Sales i Bräcke AB bildat.

Inom de närmaste veckorna kommer EasyFill AB (publ) att överflytta all kylskåpsverksamhet till Enjoy Sales AB och sedan kommer all redovisning avseende de olika verksamhetsgrenarna att ske separerat men koncernredovisningen kommer att vara gemensam. Inom den närmaste tiden kommer bolaget att lansera två separata hemsidor (med koppling till varandra).

Från och med måndagen den 10 juni kommer Enjoy Group B att försvinna på Aktietorget och bolagets aktiekurs kommer att redovisas under namnet EasyFill B, nytt kortnamn EASY B.

Bräcke 7 juni 2013

Styrelsen

VD Kommentar

Så var vi då klara med namnbytesfrågan och delningen av företaget i två delar vilket förenklar på marknaden, Enjoy Sales AB säljer läskedryckskylsåp på den Svenska marknaden och EasyFill AB utvecklar och säljer patenterade EasyFill hyllor på världsmarknaden. (observera att våra kunder använder namnet EasyFill på hyllor där det är enkelt att fylla, varje gång man säger EasyFill hyllor så är det således vårt nya företagsnamn man omedvetet marknadsför)

När det gäller Enjoys Sales AB och dess verksamhet flyter verksamheten på som tidigare år. När det gäller EasyFill AB så är produktionsverktygen för EasyFill hyllorna nu klara för två olika modeller i Asien, provhyllor har flugits till oss och de är till full belåtenhet, verktygen kommer att båtfraktas under sommaren till våra två valda leverantörer i Norden och produktion startas upp under hösten. För bolagets del innebär det att vi nu går från utveckling av plasthyllor till försäljningsfasen och framtidstron med den enorma kvalitetshöjningen och prissänkningar per hylla från ca 250 sek till ca 20-35sek (beroende på modell)kommer att ge eko på marknaden.

Vår nya hemsida för EasyFill är i princip klar och vår åsikt är att vi nu kan använda den fullt ut som ett försäljningsvapen, lanseringen sker inom närmaste tiden så spänningen är stor.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om EasyFill AB (publ)
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Bolaget har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Bolaget är sedan den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer