Nyhetsbrev mars 2022

Uppdatering om läget med tanke på pågående situation i Ryssland/Ukraina.

För att förhindra onödiga rykten och oro så vill jag kort beskriva situationen i EasyFill och Enjoy med hänsyn till situationen i Ryssland och Ukraina.

Som en direkt följd av Rysslands krig mot Ukraina så kan vi på Enjoy sales komma att få problem med leveranser från Frigoglass fabrik i Ryssland.
Enjoy sales arbetar tillsammans med Frigoglass på olika lösningar samtidigt som man jobbar för att finna alternativa leverantörer av kylskåp.

För EasyFills del så kan det påverka eventuella leveranser till Frigoglass fabrik i Ryssland men vi jobbar även här med Frigoglass för att lösa detta. På EasyFill levererar vi även hyllor till Klimasan, Efficold och har ett pågående projekt med Ugur så troligen blir ett eventuellt stopp i leveranserna till Frigoglass i Ryssland inte särskilt kännbart.

Situationen är självklart mycket oönskad och har skapat viss osäkerhet men vi har goda förhoppningar på att vi ska kunna hantera det uppkomna läget på ett bra sätt.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev mars 2022