Nyhetsbrev maj 2022

Vi har fått flertalet frågor från aktieägare gällande licensavtalet med HL Display AB. Nedan följer ett förtydligande.

Vi skrev i pressmeddelandet som släpptes igår på morgonen att; ”Syftet med avtalet är att ge HL Display exklusiv distributionsrätt i Europa för EasyFills patenterade lösningar RotoShelf och TurnLoader för tillämpning i kyldiskar (multidecks) och kylrum.

Avsikten är att HL Display ska ta hand om all försäljning av dessa produkter, dvs direkt till slutkund samt till EasyFills befintliga OEM partners.

I praktiken är följden att HL Display kommer att ansvara för försäljningen till EasyFills befintliga kunder vilka i huvudsak är de stora OEM tillverkarna av kyldiskar.
HL Displays egen säljkår kommer även att bearbeta slutkunderna, dvs butiksledet.
Med detta avtal får HL Display försäljningen oavsett om affären går till en kyldisktillverkare eller direkt till en butik som retrofit (eftermontering). Alltså kanalkontroll.

Vi i ledningen av EasyFill anser att samarbetet med HL är en mycket stor möjlighet att få ut våra produkter snabbare på marknaden.

Varför kommer HL Display att göra detta bättre och sälja mer än EasyFill gjort själva?
I grund och botten handlar det om resurser;

 1. Organisation:
  1. EasyFill har en mycket begränsad organisation; få säljare (3-4 st för hela Europa och samtliga produkter/lösningar), begränsad backoffice, begränsad budget för marknadsföring, begränsade kommersialiseringsprocesser etc
  2. HL Display har organisationen, strukturen och vanan att brett lansera innovationer och nya produkter i branschen och få god spridning
 2. Närvaro
  1. Med försäljning till både kyldisktillverkarna och direktförsäljning till butik får HL Display kontroll över båda kanalerna och kan dra nytta av det etableringsarbete som krävs på butiksnivå för att skapa efterfrågan samtidigt som man drar nytta av detta när ordrarna kommer via kyldisktillverkarna. Dvs HL Display kan dra nytta av en push/pull effekt vilket EasyFill inte kan göra då EasyFill inte bedriver direktförsäljning till butiksledet (och inte har organisationen för att göra det).
 3. Kontakter
  1. HL Displays stora styrka är nätverket man har i butiksledet, hos varumärkena och industrin i stort. Man är redan en godkänd leverantör till de flesta ledande butikskedjorna.
 4. Varumärke
  1. HL Display är en, sedan länge, etablerad aktör. EasyFill är närmast okända. Känt och etablerat namn medför högre trovärdighet och därmed lägre risk ur kundens perspektiv och det kan vara en trygghetsaspekt som inte bör underskattas.

EasyFills övriga verksamheter påverkas i princip inte; fokus på TurnLoader Ambient blir om möjligt ännu tydligare samtidigt som vi kan lägga mer resurser på tillverkarna av kommersiella kylskåp.

Min och övriga ledningens målsättning är lönsam tillväxt. Detta licensavtal bidrar i stor utsträckning till grunden i detta mål och 850 000 euro i fasta ersättningar, som hamnar direkt på sista raden resultatmässigt, är precis vad som behövs för att ha ett mycket bättre utgångsläge framåt.

Det har också kommit jämförelser med tidigare exklusiva avtal som EasyFill tecknat. Den gången fanns ingen licensavgift och ingen royalty. Dessutom ingen rätt att bryta avtalet. Då handlade det om att blockera vår produkt från andra tillverkare på marknaden något som inte är fallet nu.

Jag hoppas att detta tydliggjort och svarat på en del av de frågor och funderingar som marknaden har efter publiceringen av pressmeddelandet.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev 2022-05-20