Nyhetsbrev juni 2020

I nedanstående nyhetsbrev informeras om diverse pågående projekt och intressanta referenser och kundcase.

Först vill vi börja med att ytterligare en gång stolta lyfta fram att EasyFill vann kategorin Handel i den tyska tävlingen “Zug gut für die tonne” (För bra för soptunnan). Målet med tävlingen är att hitta företag, produkter och projekt för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. EasyFill vann alltså kategorin Handel med våra produkter som fungerar enligt Först in – Först ut (FIFO) -principen. Juryns motivering var bland annat ” En princip lika enkel som förnuftig”.

Vad detta kommer att medföra är inte tydligt men helt klart är det en fjäder i hatten och något som kommer att driva affärer, främst på den tyska marknaden, men vi har även fått en del exponering på bland annat den svenska och norska marknaden vilket vi såklart hoppas ska få effekter även här.

Något vi vet med säkerhet är att referenser är viktiga för framgången på en marknad och när det gäller tex ICA i Sverige så har de goda resultaten som ICA Maxi Barkarbystaden uppnått gett en hel del följdaffärer i ICA systemet. Flertalet butiker har kontaktat Bernt Welander, handlare på ICA Maxi Barkarbystaden och fått hans personliga omdöme om EasyFills produkter och därefter själva valt att investera i dem. Några exempel är ICA Maxi Karlstad, ICA Maxi Flemingsberg, ICA Kvantum Kungens Kurva m.fl. Dessa har varit kontakt med Bernt, därefter med en representant från EasyFill och därefter har produkterna levererats via någon av EasyFills försäljningspartners. Exempelvis kan nämnas att ICA Maxi i Karlstad har beställt 24 st TurnLoader för installation i de nya kyldiskar de beställt från Viessmann för leverans under sommaren och hösten 2020.

På den tyska marknaden har, som vi nämnt tidigare, butikskedjan Penny beslutat att investera i kylskåp med RotoShelf. Dessa är nu till stor del utlevererade eller på väg ut i butik och hittills har ca 1200 av de 1400 kylskåpen levererats ut. De goda resultaten som Penny upplevt har redan fått följdeffekter då man även valt att utvärdera TurnLoader för andra produktkategorier än kyld dryck. Vi förväntar oss återkoppling på detta under hösten 2020. Penny är en del av REWE Group som är en av Tysklands största livsmedelsbutikskedjor med ca 7000 st butiker runt om i världen (att jämför med ICA som har ca 1300 st)

Som tidigare nämnts har PepsiCo i Tyskland beslutat om inköp av ca 1000 kylskåp med RotoShelf och uppskattningsvis 900st har levererats ut hittills. EasyFills samarbetspartner Frigoglass är leverantören till PepsiCo. En rolig anekdot är att vid ett tillfälle fick en butik som beställt ett kylskåp utan RotoShelf felleveras och fick i stället ett kylskåp med RotoShelf. När detta uppdagades och kylskåpet skulle återtas så vägrade butiken gå med på det, då de var så nöjda med RotoShelf-lösningen. Vi hoppas naturligtvis att detta bara är det första vi ser av större leveranser av kylskåp med RotoShelf på den tyska marknaden då de första egentliga leveranserna bara nyss ägt rum.

Under branschmässan EuroShop hade EasyFill produkter i totalt 11 olika montrar hos olika samarbetspartners. Många av dessa har haft många förfrågningar på EasyFills produkter och vi promotas via dessa partners respektive hemsidor och produktkataloger i olika utsträckning. Några exempel är Efficold, Frigoglass, Husky, Exkal, Viessmann, Frost Trol, AHT, KMW, HL-Display och D’heldt. Dessa samarbeten är nyckeln till EasyFills framgång då vi tillämpar en indirekt försäljningsmodell och är beroende av duktiga partners. Denna typ av försäljningsstrategi bygger på ömsesidigt förtroende, transparens och god kommunikation och vi anser att uppfattningen och acceptansen av Bolagets produkter är betydligt större nu än för bara något år sedan och antalet partners som gör regelbundna inköp ökar hela tiden. Jättar såsom Kaplanlar, Exkal, Carrier, Epta, KMW, Viessmann och Arneg har i olika grad initierat samarbeten där ett leverans- och inköpsavtal med Carrier ligger närmast att slutföras och inledande leveranser till Arneg Korea har genomförts. Visst att Covid-19 pandemin har gjort att saker och ting saktat ner, men någon avstanning har inte skett och det finns tydliga tecken på att en stark ökning kan förväntas när restriktioner och andra begränsningar hävs.

En av våra närmaste partners nämner på sin hemsida att en av deras kunder (SPAR Express i Schweiz) beslutat att samtliga nya butiker ska utrustas med EasyFills produkt TurnLoader. Detta är en typ av information som vi gläder oss mycket åt och då våra produkter är patenterade så finns det ingen annan källa till leverans annat än EasyFill. Omfattning och tidsplaner etc är inte kända för Bolaget idag då det är vår samarbetspartner som för dialogen med slutkunden.

I dagsläget säljs EasyFills produkter runt om i världen, ännu inte i de stora mängder vi förväntar oss i framtiden men som Tommy Seger, vår säljare på den nordiska marknaden, säger om hur det går i Norden och intresset för EasyFills produkter har ökat väldigt mycket det senaste året. Huvudskälet till intresseökningen är att tveklöst vår senast lanserade/patenterade produkt TurnLoader där den enskilda butiken själv kan se att investeringen är ytterst lönsam.

Marknadstest av TurnLoader för mejerivaror ICA Maxi Barkabystaden

Vi är medvetna om att vi kommunicerat detta flera gånger men det som står i testen är så bra så det är värt att upprepas.:

Tillsammans med Bernt Welander på ICA Maxi i Barkabystaden har vi gjort en marknadstest på sex månader med bolagets produkt TurnLoader där utfallet varit synnerligen lyckat.
Läs om testen, Bernts kommentarer och se en liten film på nedanstående länk:

https://www.easyfill.se/wp-content/uploads/2020/01/Rapport-ICA-Maxi-Bernt-Welander.pdf

I USA stoppades affärerna upp en liten stund i och med vår skilsmässa från Marco Company men nu är vårt nya företag EasyFill Mechandising Solution etablerat och en container med TurnLoader är på havet på väg till USA. Under de närmaste månaderna kommer det installeras TurnLoader och RotoShelf hos flera butikskedjor i USA.

I dagarna installerar vi TurnLoader hos Walmart i Mexico och där säger vår återförsäljare att Walmart Mexico kommer installera TurnLoader i många butiker med start från hösten 2020. (Observera att det inte finns skriftliga order på detta uttalande)

Kommentar från VD Håkan Sjölander

Jag har full förståelse för att några av de aktieägare som investerat i EasyFill tappat förtroendet för våra produkter och för oss som driver EasyFill och till er kan jag bara säga att jag beklagar det.

Kanske har jag varit för naiv när jag trodde att RotoShelf ensam skulle bli bolagets succéprodukt, det vi vet är att de flesta enskilda livsmedelsbutiken, bensinstationen o.s.v. får sin läskedryckskyl gratis från de olika läskedrycksleverantörerna och när dessa inte marknadsför RotoShelf i sina kylskåp så går etableringen för sakta. I Norden är läskedryckskylskåp med RotoShelf en etablerad produkt och det är svårt att finna en butik som inte har en läskedryckskyl med RotoShelf. På flera marknader exempelvis Tyskland håller samma på att hända men det går för sakta.

När vi så kommer med TurnLoader i kyldiskar förändras bilden totalt, nu kontaktas vi själva och våra återförsäljare av butiker, butikskedjor, tillverkare av kyldiskar och samtliga är ytterst intresserade av samarbete.

Idag är EasyFill värderat till ca 75 miljoner, bolaget har varit värderat till 10 gånger den summan vilket kanske då var fel jag vet inte, men att bolaget värderas till 75 miljoner med de fantastiska produkter vi har och den orörda marknaden som ligger framför oss är i alla fal enligt mig alldeles för lite. Jag vet att marknadsvärdet sätts utifrån resultat och resultat är vad vi måste uppnå.

Slutligen vill vi önska våra nuvarande och blivande aktieägare, våra kunder och deras kunder samt alla andra intressenter i Bolaget en riktigt skön sommar!

Sollentuna 2020-06-24

Håkan Sjölander
VD/CEO

EasyFill AB (publ) erbjuder patenterade hyllösningar avsedda att effektivisera påfyllningen av varor i butik och således sänka relaterade kostnader till hantering av livsmedel och påföljande matsvinn. Största andelen kunder återfinns inom detaljhandel samt livsmedelsindustrin, på en global marknad. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Bräcke. Vi är sedan 2007 noterade på Spotlight Stockmarket.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev juni 2020