Nyhetsbrev januari 2022

Uppdatering om pågående affärer, nya möjligheter och tankar från tf VD.

När jag fick möjligheten att kliva in som tillförordnad VD valde jag medvetet att hålla kommunikationen från bolaget till ett minimum. Jag valde att dämpa den externa kommunikationen och istället prioritera den interna. Man kan tycka vad man vill om det och jag har full förståelse att det finns åsikter som både talar för tätare och glesare kommunikation, men för min del handlade det också mycket om att markera en förändring. Kommunikation är svårt och det är långt ifrån säkert att det budskap man försöker förmedla tolkas på det sätt som man avser. Med detta sagt tänker jag att det är dags att växla upp bolagets externa kommunikation en aning och jag har ambitionen att vi ska publicera minst ett nyhetsbrev mellan kvartalsrapporterna. Det kan också bli aktuellt att återuppta de digitala informationsmöten som vi hade tidigare i anslutning till kvartalsrapporter eller likande då jag vet att de var uppskattade. Det är dock viktigt att poängtera att pressmeddelanden är den kommunikationsform som gäller när vi informerar marknaden om nya affärer.

Vi avslutade 2021 med ett positivt momentum i koncernen; vi har kunnat se att flera av de åtgärder vi initierat börjar ge resultat, så även om det inte går snabbt så känns det som att vi är på rätt väg.

Ebeco:
Som vi meddelat har Ebeco mottagit ordrar som säkrar produktionen för stora delar av 2022. Det enda som skulle göra Ebeco ännu bättre är om vi får in den order från Pongratz som vi alla väntar på men som ännu inte är färdigförhandlad, men vi är tror på liknande volymer som 2021. Innevarande ordrar till MobiHeat och Ebecos återförsäljarpartners är en stabil grund att stå på. För den norska marknaden arbetar vi för att övergå till en återförsäljarmodell istället för den direktförsäljningsmodell som vi haft tidigare.

Enjoy Sales:
Mycket talar för att Enjoy Sales kommer att fortsätta på den framgångsrika väg som stakats ut de senaste åren. Ledningen i Enjoy har mycket skickligt manövrerat mellan de minor som osäkra omvärldsförhållanden placerat ut och den lageruppbyggnad som nu sker tryggar försäljningen i en period där det varit svårt att säkra leveranser. Nackdelen med lageruppbyggnad är dock att det binder kapital och extremt dyra frakter och i vassa fall ogynnsamma betalningsvillkor gör att likviditeten blir en aning ansträngd. Ett exempel som tydliggör problematiken är att en leverantör i Kina som nyttjas för vissa kylmodeller kräver 15% förskottsbetalning och resten när godset skeppas, godset sitter 6-8 veckor på båt och kunden har sedan 60 dagars betalningsvillkor vid leverans. Vem som helst kan förstå att det är krävande och vi jobbar på att komma runt detta problem genom andra leverantörer och avtalsförhandlingar med just denna leverantör. Denna situation har till stor del uppkommit som en följd av brand hos en av Enjoys huvudleverantörer samt direkta konsekvenser i samband med corona-pandemin. Trots dessa hinder så finns det stora möjligheter i verksamheten i Enjoy och vi budgeterar för en omsättningsökning 2022.

EasyFill:
När det gäller EasyFill så har vi satt en rimligt aggressiv och förhoppningsvis realistisk budget för 2022. Budgeten för verksamheten i affärsområdet EasyFill är den mest osäkra då det finns både störst potential, men också störst utmaningar i jämförelse med övriga affärsområden.

Vi sätter fortsatt stort hopp till våra befintliga kunder på kyldisksidan. Vi har sett kunder som ökat omsättningen med mer än 100% 2021 jämfört med 2020 och det finns tydliga tecken på att tillväxten kommer fortsätta. Jag har fått en del frågor gällande COOP Norge-affären; Beslutet som togs sommaren 2021 att COOP OBS butiker ska nyttja TurnLoader i kyldiskar gällde nya kyldiskar och som vi nämnt tidigare går dessa affärer via OEM-tillverkarna (Carrier, Arneg/Wica, Viessmann etc) och då dessa kunder köper löpande kan vi inte härleda detta specifikt till COOP. Om TurnLoader och RotoShelf ska eftermonteras i befintliga kyldiskar är inte beslutat men självklart något som vi hoppas på.

Det arbetas hårt med att den breda lanseringen av TurnLoader Ambient (FIFO exponeringssystem för icke-kylda varor) ska få fäste och att vi kan etablera även denna produkt på marknaderna där vi själva är aktiva. Vi har att genomföra installationer av ca 140 enheter TurnLoader Ambient på den tyska marknaden under Q1 och vi har jobbat oss igenom produktens barnsjukdomar och gjort vissa justeringar och anpassningar till marknadens krav och hinner vi producera i tid ska dessa ca 140 enheter kunna installeras under Q1 även om det kommer att bli tight. Värt att nämna när det gäller Tyskland är att vi är i slutliga förhandlingar med EDEKA för att bli en godkänd leverantör centralt. Att få detta godkännande är vitalt för att nå igenom i EDEKA-kedjan då strukturen kräver det.
Vi har även ett antal andra spännande pågående Ambient projekt i Europa och USA där vi tyvärr inte kan vara särskilt detaljerade med informationen utan måste be om tålamod. Det handlar dock om högt profilerade kunder och ett potentiellt djupgående samarbete med en europeisk producent av hyllsystem.

Vi har i många år samarbetat med bland andra Frigoglass med leveranser till de stora läskedrycksproducenterna. Vi arbetar nu med spännande projekt med stor potential med en vidareutvecklad lågkostnadsvariant av RotoShelf för kommersiella kylskåp. För närvarande testas en förseriemodell av lösningen och planerade första leveranser beräknas till inledningen av Q2. Dock finns ingen skriftlig order ännu.

Med detta tackar jag för att du läst och fortsätter att följa vår resa framåt!

Jens Lidén

Tf VD EasyFill AB (publ)

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev januari 2022