Nyhetsbrev februari

Information om händelser i EasyFill AB

Nu har det gått en månad av 2021 och nedan följer en statusuppdatering på pågående projekt och nya prospekt som vi arbetar med.

Först av allt vill vi nämna den produktionseffektivisering som vi genomför dels för att pressa våra inköpspriser, dels för att vara redo för större ordrar. Vi samarbetar med företaget Nordisk industrioptimering (NIO), baserade i Skövde, som har mångårig erfarenhet från denna typ av effektiviseringsarbete och som bland annat jobbar för Volvos räkning. NIO har genomlyst fabriken i Slovakien och kommit med flertalet åtgärder vad gäller produktion, material samt färdigvaror som köps in.

NIO har även tittat på vad som händer om vi får större ordrar och att vår fabrik i Slovakien då inte har tillräckligt stor kapacitet, där alternativa producenter kan backa upp fabriken i Slovakien för att säkra leveranstider. Även där finns klara upparbetade kontakter med ett antal producenter som på ca 10 veckor från order kan leverera de första produkterna. Företagen som NIO förhandlat med är alla kända större företag på marknaden. Målet är att sänka bolagets produktionskostnader med ca 20- 30% och att dessutom producera på kortare tid genom högre effektivitet.

Under januari har vi fått en order från den spanska kylskåpstillverkaren Efficold på ett hundratal MaxLoad 900 med RotoShelf. Slutkunden är en av Europas största bryggerier vilket är mycket glädjande. Vi hoppas att detta är en första order och att denna ska följas av ytterligare ordrar. Denna order har inte pressmeddelats och anledningen till detta är att värdet på ordern inte är tillräckligt stor för att motivera ett enskilt pressmeddelande. Totalt ordervärde för EasyFill är ca 73 000 euro och leverans till Efficold förväntas ske med start under vecka 9. Vi har tidigare sagt att vi inte pressmeddelar ordrar som vi upplever är löpande ordrar, att vi nu nämner denna order som är väsentligt mycket mindre än de ordrar vi har löpande med Efficold är att säljaren är Efficold själva och köparen är en av de stora öl och läskedryckstillverkarna i världen.

Som vi tidigare meddelat har en större nordisk butikskedja testat TurnLoader i kyldiskar och utfallet är mycket tillfredställande. Involverade i testet är även butikskedjans huvudleverantörer av kyldiskar samt en av Skandinaviens ledande mejerikoncerner då de ser stora fördelar med EasyFills produkter. Butikskedjan ska nu testa TurnLoader Ambient för sitt stora butikskoncept och vi har utvecklat en version av TurnLoader Ambient anpassad för att passa i kedjans befintliga hyllsystem vilket underlättar kommande eventuella utrullningar av EasyFills produkter. Kedjan har många hundratals butiker på den skandinaviska marknaden. I ett nyligen genomfört möte har butikskedjan och kunden uttryckt att “detta är den bästa och smartaste produkt vi testat vad gäller effektivitet och minskat svinn”. Inom kort kommer besluts tas om samtliga butiker som är i butikskedjans ägo ska installera EasyFills produkter i alla sina butiker. Att vi inte skrivit ett pressmeddelande om detta tidigare beror på att vi tecknat ett avtal med kedjan där tystnadsplikt råder om vilken kunden är och vilket land det gäller och att endast ett mindre antal utpekade personer känner till denna test.

Under våren 2021 startar vi upp ett nytt arbetssätt genom att påbörja direktförsäljning mot butiker för retrofit (eftermontering) i Tyskland och Sverige. Detta medför en smärre omställning för organisationen med offert- och orderhantering, logistik, installationer och “after sales service”. Vi har under hösten och vintern planerat och justerat för detta och med start 1 februari har de första kundmötena bokats in där vi börjar med detta i Tyskland och Sverige. I slutet av december 2020 anställdes en ny ung säljare med ansvar för direktförsäljningen i Sverige. Anställning påbörjades i mitten av januari och vi ser fram emot att följa hans utveckling.

På den amerikanska marknaden är tester hos flera stora kedjor på gång och nästa steg är att påbörja leveranser. Två containrar med TurnLoader för kyldiskar är skickade från Slovakien. Dessa ska lösa löpande installationer och inte något extraordinärt. Easyfill är just nu väldigt intressant för den amerikanska marknaden.

Som långvariga aktieägare känner till så fördes diskussioner och tester med Ambev i Brasilien för två, tre år sedan. Att det inte blev något då berodde på flera orsaker; dels byttes personal hos Ambev ut och ersättarna var inte uppdaterade i testen, dels beslöt Marco Company, som var vår kontakt, att fokusera på andra saker. Nu har detta projekt åter kommit upp till ytan. Den första kontakten kom från Ambev till oss och denna gång sköter vi kontakterna utan mellanhand. De personer vi nu diskuterar samarbete med är chefer med beslutanderätt hos AMBEV. Just nu planeras för ett nytt test då det är ett helt nytt team hos Ambev där de vill utvärdera funktionen hos systemet och där Return On Investment (investeringens återbetalningstid) är en nyckelfaktor. Vi pratar nu om en tvåstegsraket där steg ett är test av RotoShelf i Efficold kylskåp, skickade från Europa, och nästa steg är att EasyFill samarbetar med Ambevs lokala leverantör av kylskåp för att ta fram den optimala lösningen för dem. Detta projekt är alltså inget som är snabbt avklarat, utan båda parter siktar på ett långsiktigt samarbete för det bästa för båda parter. Ambev är en av Sydamerikas största tillverkare av öl och läsk. Läs mer om Ambev på länken nedan. https://en.wikipedia.org/wiki/Ambev

I övrigt levererar EasyFill löpande till våra befintliga kunder och vi ser tydligt att orderingången ökar stadigt. Vi levererar hyllor till Frigoglass och Klimasan, vi säljer TurnLoader och RotoShelf till kyldisktillverkarna i många länder i Europa/USA och vi har börjat bearbeta butiksledet själva. Förutom denna löpande verksamhet har vi många intressanta pågående projekt på olika marknader som det tyvärr är lite för tidigt att nämna mer i detalj men något som vi kan nämna är att vi för diskussioner med potentiella återförsäljarpartners i Spanien och Italien, två av Europas viktigaste marknader där vi haft begränsad aktivitet. Vi jobbar hårt för att kunna presentera glädjande nyheter kommande månader.

Slutligen måste vi även nämna pandemin som ju har påverkat alla branscher, inklusive den som vi verkar i. Trots detta ser vi optimistiskt på 2021 och räknar med förhållandevis kraftig tillväxt i omsättning på helåret. Vi siktar på att minst nå ett avsevärt bättre resultat 2021 i jämförelse med 2020 men om det lyckas beror till stor del på utvecklingen i världen. Ovanstående är ett axplock ur bolagets pågående affärer och ytterligare information kommer presenteras dels när vi presenterar bokslutskommunikén samt när olika affärer blir klara.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev februari