Nyhetsbrev februari 2019

Inför varje rapport får vi ett varierande antal frågor från några av EasyFills aktieägare. Frågorna blir fler och fler och vi har därför beslutat oss svara på dem i ett nyhetsbrev som vi publicerar samtidigt som kvartalsrapporten publiceras. I rapporten hänvisar vi sedan till nyhetsbrevet.

Frågor till EasyFill rapport för Q4 2018:

 

 1. Vad är status när det gäller Husky? Hur många modeller har de utvecklat för RotoShelf? Är de klara och i produktion? Har de börjat säljas till kund?

Tillsammans med Husky tar vi fram ett modellprogram av kylskåp skräddarsydda för RotoShelf. Ett av de kylskåp vi tar fram är en kyl som i första hand skall placeras i utgångskassorna i olika butiker och då får kylen inte vara över 160cm hög eftersom kunden inte skall känna sig instängd mellan kassorna. Kylskåp för utgångskassor tillverkas av många olika fabrikanter men ingen av dessa låga modeller har RotoShelf.

 När man skall utveckla en ny kyl för marknaden så gör man en marknadsundersökning för att se om det finns behov av denna kylmodell och utifrån ovanstående kriterier har vi gjort detta och då sett att behovet av denna kylmodell finns både i USA och Europa. När kylen skall tas fram är det således viktigt att den kan säljas på så många marknader som möjligt.

 Att utveckla en kyl tar tid eftersom det måste till en jigg med kylens mått, en dylik jigg kostar ca 1–2 miljoner (beroende på storlek). Innan man kan beställa en färdig jigg måste man vara säker på att kylen accepteras av marknaden och det vet man inte förrän man har en färdig produkt att placera ut på marknadstest. Det man då gör är att man tillverkar en jigg i trä där man kan tillverka ca 20st kylskåp och det är vad vi nu gjort. Av dessa 20 kommer 10st att placeras ut i USA, 2st i Sydafrika, 4st i och runt Tyskland, 4st i Norden, dessa kylskåp kommer vara klara i slutet av mars och om marknaden accepterar dem kommer jigg att beställas och leverans av fabrikstillverkade kylskåp kommer ske från senhösten 2019.

 Lättare att tillverka är standardkylskåpen i bredderna 60cm och 90cm i 2 meters höjd, dessa behöver bara byggas om invändigt för att skräddarsys för RotoShelf eftersom Husky redan har jiggar för dem. Dessa kylskåp kommer att vara väldigt lika de Efficold kylskåp vi har, att Husky tar fram dem beror på att man har egna återförsäljare runt om i världen som man vill skall sälja dessa. Enligt planer kommer även dessa att lanseras under hösten 2019. För EasyFills del är det bra att det blir konkurrens mellan olika tillverkare eftersom det ökar totalmarknaden.

Alla ovanstående kylskåp är för RotoShelf och läsk/öl.

 Husky kommer också att ta fram en kyl för TurnLoader för både läsk/öl och mejeriprodukter, kylen kommer var ca 2meter hög och ca 125cm bred, processen att tar fram kylen är lika som ovan och testkylskåp kommer ut någon gång under 2019.

 

 1. Den andra potentiella partnern i Kina där möte skett i Slovaken men att uppföljning därefter inte skett. Har förnyad kontakt tagits och har det i så fall lett till något?

Efter mötet i Slovakien sommaren 2018 har vi försökt få kontakt med dem men inte fått någon återkoppling. Eftersom vi nu utvecklar med Husky som tillverkar sina kylskåp i Kina så har vi inte stressat på denna kund utan vi har bestämt att Husky skall ta den kontakten allteftersom de kylskåp de utvecklar är klara för lansering.

 

 1. Vad är status på Ambev? EasyFill hoppades på ett besked under slutet av 2018. Har det kommit? Om inte, vad är det som håller tillbaka besked med tanke på de fantastiska testresultat som EasyFill rapporterat om att kunden upplevt?

 Ambev visar fantastiska försäljningssiffror när man använder kylskåp med RotoShelf och vår man i Brasilien var i höstas övertygad att stora beställningar skulle komma i början av 2019. När vi nu kontaktar vår man i Brasilien så säger han att intresset är lika stort men att det tar tid med beslut och där är vi just nu.

 

 1. Bira91 och Everest (Indien), som ska placera ut 6000 kylskåp med RotoShelf och ha två kylmodeller klara under Q1 2019. Finns det påskrivet avtal här, är kylskåpsmodellerna klara och har leveranser startat?

Inga avtal är skrivna men kontakter sker fortlöpande och ännu har inga negativa saker förutom att leveranstider skjutits framåt uppkommit. Som vanligt är det kunden som bestämmer tidsplanen och vi kan bara göra det som står i vår makt för att leverera svar på de frågor dom har.

 

 1. I förra rapporten skrev ni att det bekräftats att TurnLoader kommer att beviljas patent och att det kvarstår att bestämma vilka marknader patent aktivt ska sökas på. Har ni sökt patent för TurnLoader på någon marknad?

När man utvecklar en produkt och sedan ansöker om patent så är processen som följer:

Steg 1 = Nyhetsgranskning: finns någon liknande produkt i världen, denna genomgång beställes hos den egna patentbyrån, om dom inte finner något så ansöks om patent.

Steg 2 = patentansökan skickas in till europeiska patentverket som granskar mycket djupare än i steg 1 (den granskning vår lejda patentbyrå gjort)

Steg 3 = Europeiska patentverket informerar efter granskning om det finns några hinder för patent och om så inte är fallet har man som förtag ca två år på sig att ansöka om patent.

Sommaren 2018 fick vi besked att inget hinder finns för patent så nu väntar vi så länge som möjligt att ansöka om patent för under tiden från tillstånd tills vi ansöker om patent är vi skyddade via patent pending i hela världen utan kostnad: Den dagen vi ansöker om patent så måste vi välja vilka länder vi skall ha patent i och från den dagen kostar det pengar och tiden för hur länge patentet gäller minskar.

 

 1. Cirkle K i Polen som först testade RotoShelf och sedan även TurnLoader i kyl från Oscartielle (Arneg). Denna installation gjordes veckan efter Q3-rapporten. Vad är status där? Easyfill väntade sig finnas med i deras budgetplaner för 2019. Har det kommit någon skarp order därifrån?

Kunden valde att byta ut RotoShelf till TurnLoader på vårt initiativ. Detta byte skedde i november och kyldiskarna placerades på marknaden i slutet av januari 2019 så ännu har man inte hunnit utvärdera produkten. Bolaget har fått förfrågningar från andra Circle K marknader gällande både RotoShelf och TurnLoader.

 

 1. Exkal skulle skräddarsy en modell (minst?) för RotoShelf. En kund till Exkal skulle rulla ut kylskåp (eventuellt med RotoShelf) i 1600 butiker. 5 installationer skulle göras innan slutet av 2018. Enligt information från 18 december kommer det installeras en till två MD 1250/2 med RotoShelf i samtliga av dessa butiker. Hur har detta gått? Har utrullning inletts och finns det order på mer utrullning?

Butikskedjan i fråga skall bygga coffee shops i alla sina 1637 butiker i Spanien. Exkal har utvecklat en multideck skräddarsydd för RotoShelf. Vid ett möte 27/2 i Madrid med företrädare för butikskedjan bekräftade man att man kommer att placera ut en till två kyldiskar med RotoShelf i dessa coffee shops avdelningar (antalet kyldiskar per butik är beroende storlek på butiken). 250 butiker skall byggas omgående och sedan följer 500 butiker i stöten.

Denna butikskedja har tittat på hela EasyFills sortiment och inom kort kommer de att komma till vår fabrik och utvecklingsavdelning i Nizna för att diskutera andra delar EasyFill sortiment. Intresset för TurnLoader Ambient var stort vid mötet i Madrid. 

 

 1. Q3: Test av den nyutvecklade TurnLoader Ambient (torra varor) har initierats hos ICA Maxi Sverige, Carrefour Belgien och hos två större butikskedjor i USA. Vi förväntar oss utförliga rapporter under slutet av året.

 

 1. Året är slut och i december kom en order till 10 butiker från Carrefour. Kan ni berätta mer om hur affären med Carrefour fortlöper?
 2. Gällande ICA gjordes en installation av TurnLoader för kryddor på ICA MAXI i Kalmar. En uppmärksam aktieägare som passerade butiken förra veckan noterade att installationen nu är borta. Kan ni berätta något om varför den tagits bort och hur den installationen fallit ut?
 3. De två större butikskedjorna i USA. Vad säger rapporterna därifrån?

 Se svar på fråga 1 i bokslutskommunikén.

Svar fråga 2. Vår säljare till denna butik kommer att ha ett möte med butiken under vecka 11 och före det vet jag inte vad som skett. Det enda jag kan hänvisa till är vad ICA i Bräcke säger i denna rapport 

Svar fråga 3 EasyFill America har ännu inte placerat ut några TurnLoader Ambient på marknaden.

 

 1. Aaron Bennet har rapporterat om potentiella affärer med flera kedjor, HEB, Wegmans, Wal-Mart, Dominos Pizza m.fl. Uppdatering kring dessa vore förstås intressant, men specifikt gällande Wal-Mart Mexiko där Aaron i Q2 rapporterade om installationer i 8 (av totalt 15) butiker vid oktober 2018 som skulle ha TopShelf och TurnLoader i Multideck. Går det att säga mer om specifikt Wal-Mart Mexiko? Rullar de ut i fler affärer?

Ingen större utrullning har skett ännu, budgeten från Marco Company helåret 2019 är på 18 miljoner sek, när jag frågade vår man i USA för någon vecka sedan så säger han att inget är förändrat men att det inte visar sig under Q1. (viktigt att veta att i EasyFills budget är inte EasyFill America med i några siffror)

 

 1. KMW ska bygga om minst en butik i veckan för en av Tysklands största butikskedjor med start i Q1 och 3 TurnLoader MD 1250/450 per butik enligt plan. Har detta kommit igång ännu?

 Projektet har inte startat ännu men det är på gång.

 

 1. Går det att säga något om EDEKA? 2017 skrevs centralt avtal där EasyFill godkändes som leverantör till hela kedjan. Har detta resulterat i några betydande försäljningar till EDEKA-butiker?

 Fortlöpande installationer sker till olika EDEKA butiker runt om i Tyskland.

 

 1. Ur Q3: USA, 2 MUSD med 100 % close prediction. Vad innebär 100 % close prediction? Har någon affär stängts ännu? Om inte, vad är det som stoppar affärerna?

 Se svar under punkt 9.

 

 1. Klimasan och Frigoglass säljer löpande kylskåp med RotoShelf. Sist hade deras försäljning ökat 20 %. Hur ser det ut i denna rapport (jämfört helår 2017 och helår 2018 och/eller kvartal för kvartal)? Och kan ni säga något om hur 2019 startat jämfört med tidigare år?

 Båda dessa bolag köper löpande med en liten ökning hela tiden.

 

 1. Har Efficold börjat sälja kylskåp med RotoShelf i större skala? Och hur ser det ut relativt Klimasan och Frigoglass? Tar Efficold marknadsandelar?

Efficold är en fabrikant utan egen nämnvärd försäljningsorganisation och det innebär att den försäljning dom har säljs via EasyFills organisation, några större mängder har vi inte sålt än så länge men de kunder som köper är väldigt nöjda. Vi har sålt några hundra stycken i USA, Tyskland och Sverige och vi ökar hela tiden antal sålda. I USA och Tyskland kan vi sälja hur mycket vi vill men i Sverige är Frigoglass en viktig leverantör till Enjoy Sales så vi bearbetar inte marknaden aktivt med Efficold kylskåp men om en kund kommer till oss och vill köpa kylskåp från Efficold så säljer vi till dem.

 

 1. True, Metalfrio (ska lansera modell i USA under Q1) och Everest (Bira 91 affären) nämns i Q3-rapporten som tre tillverkare som är på gång att ta in RotoShelf i sina kylskåp? Har någon av dessa kommit vidare i detta arbete?

Alla tre jobbas det på men ännu har ingen börjat lansera detta men diskussionerna fortlöper enligt plan.

 

 1. Ur Q3- rapporten: I dagsläget jobbar vi med aktivt följande leverantörer av Multideck: Carrier, Arneg, Wica, KMW, Viessmann, Hauser och AHT. Ökar försäljningen till dessa leverantörer? Har detta lett till att de utvecklar kylar för RotoShelf/TurnLoader?

Alla dessa jobbar vi med fortlöpande.

 

 1. Proso, Aypas, Costan, Epta, Concord, PastorFrigo, Oscartielle, Hussman, HillPhoenix samt några ytterligare har ni gjort provleveranser till enligt Q3-rapporten. Har något av detta lett till att de utvecklar kylar för RotoShelf/TurnLoader?

Ingen av dessa jobbar med att skräddarsy kyldiskar för EasyFills produkter just nu.                                                                            

 

 1. EasyFills hemsida skulle uppdateras och delas upp till en produktsida och en sida för finansiell information? Förhoppningen var att detta skulle ske innan årsskiftet. Har det uppstått problem, eller vad är status kring hemsidorna?

Grunden till en ny hemsida med produktfokus och en ny corporate site är klara och det som återstår att göra är att fylla produktsidan med material. När detta är gjort kommer båda sidorna att lanseras samtidigt.

 

 1. Från Q3-rapporten angående samarbete med två tillverkare av kyldiskar för skräddarsydda kyldiskar för RotoShelf och TurnLoader (varav den ena är Exkal): Den andra tillverkande parten är en tysk tillverkare av kyldiskar som Bolaget har flerårigt samarbete med. Vad är status på det samarbetet? Har de skräddarsytt någon kyldisk ännu och har de börjat sälja i så fall?

 Ja, se svar i bokslutskommunikén i VD-ordet under rubriken RotoShelf och TurnLoader.

 

 1. En av bolagets största partners hade enligt Q3 placerat ut 100 enheter med RotoShelf varav 60 stycken under oktober och december. Har utvecklingen fortsatt i positiv trend under december till februari? Dvs ökar deras leveranser av EasyFills produkter? Vika marknader (länder) går bäst för dem?

Ja, det rullar på hela tiden och nya marknader bearbetas fortlöpande

 

 1. Vad var det som gjorde att det inte blev någon affär med Microsoft?

Enligt Marco Company jobbar man fortfarande med detta.

 

 1. Vad har hänt med ordern på Topslider i Norge som Ebeco hade med sig in i samarbetet?

 Produkten visade sig att inte gå igenom våra interna tester vad gäller användande samtidigt som den blev dubbelt så dyr per hylla som med våra standardhyllor och då har vi beslutat lägga den på is för att inte förstöra vår marknad med en för dyr produkt.

 

 1. Vad hände med ordern om 600 stycken enheter plus 4 400 enheter som offererades till en stor butikskedja i USA? Enligt Aaron Bennets information från Q2 sköts detta upp till 2019 och tillsammans med andra affärer till samma kedja var potentiellt utrullningsbeslut i planerat till Q1 2019. Har ni fått något besked där ännu, eller hur är status?

Inget besked ännu men man jobbar på detta.

 

 1. EF America, hade som mål att få till större utrullning/affär under innan slutet av Q1 2019. Detta har snart passerats. Står målet fast, eller har det justerats?

 Se svar under punkt 9.

 

 1. Hur ser den legala strukturen ut för Easyfill America? Enligt bolgsbeskrivningen vid köpet av Ebeco äger Easyfill AB ett bolag vid namn Easyfill Holding LLC till 100 % som i sin tur äger 50 % av Easyfill AMerica LLC. Men, i årsredovisning 2017 står det att Easyfill AB äger 50 % av Easyfill Holdings USA Inc. Vad innebär detta? Äger Easyfill AB 50 % av ett Holdingbolag som i sin tur äger 50 % av Easyfill America, eller hur ser det egentligen ut. Skulle detta kunna klargöras?

Tyvärr är det fel beskrivning i Årsredovisning 2017. Easyfill AB äger 100% av Easyfill Holdings USA Inc som i tur äger 50% av Easyfill America LLC . Varken vi eller revisorerna noterade detta.

 

 1. I Sverige har Rotoshelf funnits i flera år och tycks närmast vara branschstandard. Det går knappt att gå in i en svensk butik idag utan att se ett kylskåp med RotoShelf. En av slutkunderna som uppenbarligen köpt lösningen med roterbara hyllor är Coca Cola i Sverige. Nästan alla Coca Colas kylskåp man ser idag har RotoShelf och är levererade av Frigoglass. Frigoglass och Coca Cola är internationella aktörer. Om lösningen är så bra att Coca Cola Sverige vill ha den fullt ut (de köper knappast en lösning utan att ha gjort noggranna investeringskalkyler), hur kommer det sig då att inte Coca Cola i flera länder också redan nu köper RotoShelf i stor skala? Coca Cola i exempelvis Holland, Norge, Belgien, Portugal, Island m.fl. i princip alla europeiska länder är också högkostnadsländer som borde kunna göra liknande besparingar som Coca Cola i Sverige. Dessutom tillhör Coca Cola i Sverige Coca Cola Européen Partners. Hur kommer det sig att inte fler länder tagit till sig lösningen? Särskilt med tanke på det där Linkedin-inlägget som diskuterats i tidigare rapport. Finns det fortfarande tveksamheter i andra länder huruvida lösningen fungerar?

Detta är en fråga som vi själva ställer oss och ett enkelt svar kan vara informationsflöden och att nå fram till rätt beslutsfattare är svårt. Eftersom vi själva inte säljer direkt till Coca cola eller andra varumärken är vi beroende av att OEM tillverkarna av kylskåp gör säljjobbet och så har inte varit fallet i den utsträckning som vi hoppas och trott.

Vi har därför sedan en tid tillbaka en arbetsgrupp som uteslutande bearbetar varumärken för att få dem informerade och ge en förståelse för kundnyttan av EasyFills produkter.

Man ska också ta med sig att respektive marknad själva bestämmer om det sortiment av kylskåp som man ska erbjuda sina kunder vilket i vissa fall gjort att de kylskåp som är populära i Skandinavien, som vi anpassat RotoShelf till, helt enkelt inte finns tillgängliga.

 

 1. Med rådande kunskap om orderstock och förväntad omsättning ställt mot kostnader, avskrivningar, ränta på lån osv. Förväntar sig EasyFills ledning att man 2019 kommer uppnå blå siffror under någon av kvartalsrapporterna, samt helåret?

Jag tar texten som vår CFO James Garys skrivit i budgeten

Budgeten för 2019 som baserats på försäljningsprognoserna från respektive företag visar positivt resultat före avskrivningar av goodwill och positiv tillväxt.

Observera att denna budget har utarbetats konservativt och omfattar inte några genombrottshändelser som diskuteras.

Dessutom är royaltyintäkter från USA på endast 2MSEK upptagna i koncernbudgeten, noteras skall att i den budget vi fått från EasyFill America är det väsentligt större royaltyintäkter som anges men vis av erfarenhet väljer vi att inte ta med dessa siffror.

 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

För ytterligare information kontakta:

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se

Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se

Ekonomichef: James Gray james.gray@easyfill.se

Test

 • Test
 • Test 2
 • Test 3