Nyhetsbrev april 2022

Nedan följer en uppföljning på tidigare nyhetsbrev angående påverkan från kriget i Ukraina.

I nyhetsbrev daterat 8 mars 2022 nämndes att Enjoy Sales (det affärsområde som sysslar med agenturförsäljning av kylskåp för drycker i Sverige) riskerade att få problem med leveranser från det grekiska bolaget Frigoglass fabrik i Ryssland på grund av de sanktioner som införts.

Tack vare hårt arbete, ett gott namn, goda relationer och ett stort nätverk i branschen är nya leveranser av kylskåp säkrade för resten av 2022 från andra leverantörer.

Möjligen kan leveranser i andra halvan av Q2 skjutas fram en aning men som det verkar kommer detta byte av leverantörer inte att påverka försäljningen i någon större omfattning utan försäljningsbudgeten för Enjoy Sales kvarstår.

För affärsområdet EasyFills del har försäljningen av plasthyllor skiftats till andra samarbetspartners och i likhet med Enjoy Sales så beräknas försäljningsbudgeten inte påverkas nämnvärt. Det är faktiskt så att flertalet andra möjligheter har öppnat upp sig för båda dessa affärsområden till följd av konsekvenserna av situationen i Ryssland och Ukraina.

Det är EasyFills avsikt att under överskådlig framtid ej längre bedriva handel med ryska bolag och bolag verksamma i Ryssland.

Publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022 kommer tidigareläggas till måndagen den 2:a maj 2022.
 

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyhetsbrev april 2022 - EasyFill AB (publ) 2022-04-20