Nyhetsbrev 13 maj 2019

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.  

Installationer 

Måndag, tisdag och onsdag installerar EasyFill nedanstående produkter i Stockholm och Eskilstuna. Eftersom jag får mail då och då där olika aktieägare vill veta mer om installationer och var vi installerar så ges nedanstående information om installationer som sker i Sverige denna vecka, på plats finns personal från EasyFill så om du har vägarna förbi så gå in och prata med dem och få mer information (observera att de har begränsad tid men ändå tid)

Måndag 13/5 2019

ICA Maxi Barkaby

6st TurnLoader 1250/550 FA. Installationen är för mejeriprodukter, denna installation är den första vi gör där djupet på TurnLoader är 550 mm. Installationen görs därför i egen regi.

Circle K Solna Järva Krog

4st RotoShelf 1250/2 FA för dryck, utbildningsinstallation för Free Adjustable version tillsammans med HL Display. 

Tisdag 14/5

Circle K Vasavägen 1 Eskilstuna 

4st TurnLoader 1250/450 FA för dryck, utbildningsinstallation för Free Adjustable version tillsammans med HL Display.

Onsdag 15/5

ICA Maxi Stormarknad Köping (Big Inn Köpcentrum)  

4st TurnLoader 1250/550 FA. Installationen är för mejeriprodukter, denna installation nummer två där djupet på TurnLoader är 550 mm. Installationen görs därför i egen regi.

Vägar att sälja

Befintliga kylmöbler

Målsättningen är att all försäljning och installation till befintliga kylmöbler som finns på marknaden skall ske via återförsäljare där en av dessa är HL Display, på samma sätt som vi gör i de installationer som informeras om ovan installerar och utbildas återförsäljare runt om i världen. Alla ordrar som kommer in till EasyFill central överlämnas således till våra återförsäljare på det sättet ökar antalet försäljare för EasyFill dagligen.

Om EasyFill själva skulle bygga upp dylik försäljningsorganisation skulle det behövas många säljare runt om i världen för att hantera alla marknader.

Nya Produkter

Utifrån de installationer som görs runt om i världen enligt ovan ökar kännedomen om EasyFills produkter vilket gör att butiker runt om i världen kontaktar sin kylmöbelleverantör när de skall installera en ny kyl i sin butik och beställer EasyFills produkter installerade redan från fabrik.

Årsstämma i Sollentuna den 28 Maj klockan 17.00

På årsstämman kommer vi förutom årsstämman ge information om bolaget och dess verksamhet, vi kommer bjuda på enklare förtäring och dryck.

På bolagsstämman kommer följande finnas på plats representerande företaget.

Bolaget styrelse

Richard Bagge

Håkan Sjölander

Urban Sjöberg

Tobias Sjölander

På förslag till att väljas in i styrelsen

Torbjörn Petersson

Bolagets revisorer

Jens Edlund

Andreas Vassberg

Från EasyFill

Håkan Sjölander, CEO

Urban Sjöberg, Managing Director Enjoy Sales AB

Jens Nisu, Marknadschef

Oliver Eischeid, Försäljningschef EasyFill produkter

Mikael Åsved. Produktägare EasyFill produkter

Henning Bersagel, CTO (teknisk chef) samt försäljningschef Ebeco släpvagnar.

Tommy Seger, Key account manager EasyFill Norden, ansvarig för läskedryckskylskåp Wold wide

Jussi Niemetz, Key Account manager HL Display

Andrea Slimáková Managing Director Ebeco SRO

Peter Boda, Utvecklingschef

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                           
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                    
hakan.sjolander@easyfill.se                   

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.  

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa.

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).

  •  Försäljning och marknadsföringsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland).

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättninge redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättninge redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

Ledningsgruppen i EasyFill AB

Håkan Sjölander, CEO

Henning Bersagel, CTO (teknisk chef) samt försäljningschef Ebeco släpvagnar.

Andrea Slimáková, Managing Director Ebeco Slovakien

Urban Sjöberg, Managing Director Enjoy Sales

Jens Nisu, Marknadschef

Oliver Eischeid, Försäljningschef EasyFill produkter

James Gray, Ekonomichef

Varje person ovan är ansvariga för sin egen division och under varje person finns sedan olika team.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Read as PDF