Milstolpe för RotoShelf

EasyFill AB och dotterbolaget Enjoy Sales AB har under de senaste veckorna erhållit ett antal order för leverans under våren 2014 till ett sammanlagt värde av ca 10 miljoner kronor.

Försäljning och leveranser på dessa leveranser kommer att ske på flera olika sätt enligt nedanstående:

Sverige
Leverans av kylskåp med RotoShelf Multi sker genom det helägda dotterbolaget Enjoy Sales AB.

Läskedryckstillverkare Europa
Tillverkning, försäljning och leveranser enligt följande:

• Kompletta RotoShelf Multi (både ståldelar och plasthyllor). EasyFill levererar till de berörda producenterna av läskedryckskylskåp som sedan monterar in dem i de aktuella kylsortimentet.
• Tillverkaren av läskedryckskylskåp tillverkar själva ståldelarna för RotoShelf Multi men köper plasthyllorna av EasyFill för att sedan själva montera in i det egna produktsortimentet.

Observera att det totala ordervärdet på tio miljoner också innehåller kylskåp för leverans i Sverige.

Marknadstest
När EasyFill ställde ut på mässan i München hösten 2013 presenterade bolaget RotoShelf Multi för en hög chef hos en av världens största läskedryckstillverkare. Efter uppföljning på detta möte erhöll EasyFill i veckan som gått, information om att läskedryckstillverkaren omgående kommer att genomföra en skarp marknadstest i ett mellaneuropeiskt land.

VD Kommentar
” Efter många års slit kommer nu beställningarna från flera olika kunder i flera olika länder samt en marknadstest från en av världens största tillverkare av läsk och då kan jag inte vara annat än att vara stolt. Jag är stolt för att vi inte gett upp trots många uppförsbackar och jag gläder mig åt att bolagets investerare och aktieägare går en ljus framtid till mötes”.

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer