Marknadsinformation

Bolaget får ofta frågan om att dela mer information och som ett svar på detta och som tillägg till den nyligen publicerade bokslutskommunikén informerar bolaget mer utförligt om status på produkter, marknad och verksamheten i stort.

Denna omfattande information hittas på bolagets sida hos AktieTorget (www.aktietorget.se) under rubriken ”Mer från bolaget” samt EasyFills egen hemsida www.easyfill.se)

Bräcke 2015-02-27

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Sälj och marknadschef Jens Nisu 0706605882
jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Läs mer