Marknadsinformation maj 2018

Sammanfattning händelser i EasyFill koncernen 2018

I nedanstående text sammanfattas delar av de aktiviteter som pågått i EasyFill koncernen hittills under 2018.

Enjoy Sales AB

EasyFills helägda dotterbolag Enjoy Sales, har under många år varit huvudleverantör av kommersiella kylskåp till ett av Sveriges största bryggerier. De är för närvarande i en upphandling som förväntades vara avslutad hösten 2017 men som fortfarande är inte är avslutad pga. interna orsaker hos kunden. Enjoy Sales har dock under och efter upphandlingsperioden fortsatt att leverera kylskåp enligt tidigare forecast och förväntas fortsatta med det under överskådlig framtid.

Enjoy Sales har också träffat ett samarbetsavtal med engelska kylskåpsleverantören Husky. Den svenska verksamheten och befintliga kunder övertas till fullo av Enjoy Sales. En ny hemsida för Enjoy Sales AB är under process något som är ett måste med Husky i familjen. Jim Smith tidigare VD i Husky kommer arbeta 50% för Enjoy Sales AB på konsultbasis. Hela verksamheten flyttas till Enjoy Sales i Bräcke och kommer under Urban Sjöbergs ledning.

I och med samarbetsavtalet med Husky har det varit febril aktivitet under våren i Enjoy Sales, bolaget har förutom leveranser till befintliga kunder, också säkrat leveranser för flera miljoner till Sveriges största bryggeri samt till några mindre bryggerier och butikskedjor.

Långtgående diskussioner pågår just nu med ytterligare en betydande aktör på den svenska marknaden där målsättningen från båda parter är att signera ett avtal före semestern 2018.

Besök gärna Huskys hemsida www.huskycool.com, viktigt att veta är att Enjoy Sales har valt att inte sälja alla produkter som finns på hemsidan utan bolaget fortsätter koncentrera sig kommersiella läskedryckskylskåp.

Under 2017 och fram till idag har inga kunder lämnat Enjoy Sales, och med de nya kunderna i Enjoy Sales beräknas en omsättningsökning med ca 20–30%. Omsättningen 2017 var ca 30 miljoner och beräknas således 2018 bli någonstans i häraden 35-40 miljoner med rimlig marginal.

I och med samarbetsavtalet med Husky är Enjoy Sales nu en av Sveriges ledande leverantörer av kommersiella läskedryckskylskåp.

ScanTrailer AB

I affärsområdet för släpvagnar har inledningen på året varit bra. Bolaget tog, som pressmeddelats om tidigare, en större order till Coop byggmarknad i Norge, värd mellan 10 – 15 MKR för leveranser 2018 och inledningen 2019. På grund av den sena våren har ännu inte leveranser skett i någon större utsträckning.

Jussi Niemetz, nyrekryterad internationell försäljningschef med Sollentuna som bas började sin tjänst i mitten av mars och han har haft en flygande start. Lokal/utlämningsställe i Sollentuna är öppnat (dit söker bolaget en person som kan sälja och sköta utleveranser till privatpersoner). Den första svenska återförsäljaren; Trailercenter i Uppsala har lagt en första beställning av vagnar värd ca 500 KKR. Se gärna www.scantrailer.se samt www.trailercenter.se.
Nya återförsäljare kommer etableras kontinuerligt under året.

Den modell som tillämpas i Sverige kommer inom kort att introduceras även i Tyskland. När sedan verksamheten i Tyskland är etablerad kommer land efter land att etableras.

Försäljningen i övriga Europa är just nu aningen lägre än föregående år, men detta kan förklaras med senare vår än normalt och bolaget räknar med en omsättningsökning med ca 20% under 2018 jämfört med 2017 där omsättningen för släpvagnsdivisionen var strax under 40 miljoner. Omsättningen 2018 beräknas således öka till ca 45 miljoner.

Hemsidan för ScanTrailer kommer uppdateras under våren/sommaren.

EasyFill AB

Även koncernens huvudaffärsområde; smarta hyllsystem för butiker, har haft en lovande inledning på 2018.
Ska en individuell notering göras väljer vi att lyfta fram att april månad är den enskilt bästa i bolagets historia och att bolaget ser en betydande ökning av antalet inkommande ordrar.

Värt att upprepa är att bolaget använder sig av en indirekt affärsmodell, vilket innebär att EasyFill driver försäljning via partners. Dessa partners är de stora leverantörerna av kommersiella kylskåp, kyldiskar och kylrum (för nyförsäljning) samt ett internationellt nätverk av återförsäljare för att serva ”eftermarknaden” av kyllösningar som redan finns på marknaden. Detta gör att EasyFill får många mindre ordrar och ledningen har därför valt att inte lämna PM om enskilda ordrar. Detta kan leda till viss frustration hos Bolagets intressenter, men att rapportera enskilda ordrar är ohållbart och målsättningen är att enbart rapportera med kvartalsrapporter och nyhetsbrev om inget oförutsett sker.

Bolagets största återförsäljarpartner, med verksamhet på ca 50 marknader, har ca 100 säljare som gör tre kundbesök vardera dagligen vilket innebär att EasyFills produkter marknadsförs till ca 300 potentiella kunder varje dag. EasyFills produkter är en fokusprodukt för denna återförsäljare och driver försäljningen mot sina kunder och detta börjar synas i orderingången.

Bolaget meddelade under 2017 att ett avtal med Sveriges största livsmedelskedja var nära att slutas. Detta är genomfört och bolagets produkter finns tillgängliga för samtliga i kedjan ingående butiker via deras interna beställningsportal. Försäljningen och leveranser till butikskedjan kommer att ske via EasyFills Partners; kylleverantörer och åretförsäljare. Tommy Seger, EasyFills försäljningschef för Norden, har som huvuduppgift att informera samtliga butikskedjor samt utbilda bolagets partners.

EasyFill har ett positivt momentum, där kundunderlaget ökar och utveckling av bolagets produkter, med huvudfokus på lansering av TurnLoader, gått kraftigt framåt.

Hemsidan för EasyFill kommer uppdateras under våren/sommaren.

Några exempel:

Norra Europas ledande bensinstationskedja lade för ca tre veckor sedan en första beställning av EasyFills produkter för test på den polska marknaden. Bensinstationskedjan köper sina kylmöbler hos en av Europas största tillverkare av MultiDeck (kyldiskar) med bas i Italien. Den första installationen av EasyFills produkter kommer ske i den italienska fabriken i slutet av maj och redan innan den första leveransen är genomförd har bensinstationskedjan skickat ytterligare två ordrar på hyllsystem från EasyFill till samma tillverkare av MultiDeck.

Bensinstationskedjan är en betydande spelare med många bensinstationer/närbutiker i Europa och Nordamerika, att de nu köper EasyFills produkter monterade direkt i fabrik hos deras kylleverantör är ett genombrott och något som på sikt kan leda till stor försäljningsvolym.

TurnLoader; Denna nya typ av hyllsystem kommer att appliceras i kyldiskar, kylrum och som vanliga butikshyllor för ej kylda varor och är nästa steg i den evolution av smarta hyllsystem som EasyFill utvecklat. Fördelarna framför befintlig RotoShelf är bla att det är möjligt att justera hyllans vinkel i 0 – 4 – 8 – 12 grader. Detta gör det möjligt att dubbel- och trippelstapla produkter på hyllan och ändå kan påfyllning ske bakifrån enligt Först in – Först ut principen. De flesta MultiDeck som finns på marknaden har den inre bredden av 1250 mm när vi installerat RotoShelf tvingades vi dela upp måttet i två RotoShelf och då tappade vi hyllyta något som vissa butikskedjor accepterar, andra inte. TurnLoader har rak framkant och vi kan ha en TurnLoader 1250mm vilket ger ca 25% större hyllyta än RotoShelf 1250/2 och då kan de allra flesta varor i en butik placeras på vår hylla bakifrån och får då principen att det som ställs på hyllan först säljs först.

TurnLoader för MultiDeck är klar för leverans och just nu utvecklas TurnLoader för Kylrum/ColdFront och kommer vara klar inom kort. Så snar den är klar kommer TurnLoader som butikshylla att utvecklas. Viktigt att veta är att TurnLoader är samma grundprodukt i MultiDeck, kylrum och samt butikshylla så det är bara anpassning som behöver ske. Målsättningen är att dessa tre produkter skall finnas på marknaden under sommaren 2018.

Tyskland

I en Rewe butik i Köln har den första installationen av TurnLoader installerats för en tid sedan i en MultiDeck och i princip dagligen är det visning av produkten för internationella tillverkare av MultiDeck, butikskedjor och partners som flyger till Tyskland för att se på produkten. Intresset är påfallande stort och applåder och ryggdunkningar erhålls dagligen.

Igår 2018-05-03 är ansvarig chef från EasyFills största partner (300 kundbesök per dag) samt en av deras största internationella kunder som har ca 6500 butiker i 11 länder på besök tillsammans med EasyFill i Tyskland.

Tyskland och Tysktalande länder runt Tyskland är en marknad med över 100 miljoner människor och det är en marknad som EasyFill GmbH i Köln jobbar hårt med att etablera återförsäljare och samarbetspartners, ett jobb som tar tid och kostar pengar men som är långsiktigt viktigt och som nu ger resultat. Teamet i Tyskland jobbar dagligen tillsammans med vår stora samarbetspartner (de som gör 300 kundbesök dagligen runt om i Europa) samt med våra övriga återförsäljare. Ännu har inte genombrottet skett i Tyskland men med partners och samarbetspartners är EasyFill GmbH övertygade om att den dagen är nära.

EasyFill har tidigare meddelat om testinstallation hos den tyska butikskedjan Aldi. Någon utrullning av RotoShelf för kyldiskar lyckades man inte komma överens om, mycket beroende på krav från kedjan. Med TurnLoader löser EasyFill de problem som Aldi lyfte fram och inom kort kommer de att utvärdera EasyFills nya smarta hyllsystem.

EasyFill GmbH erhåller numera flera ordrar varje vecka från olika stora och små butikskedjor, tillverkare av kyldiskar och från återförsäljare.

USA

Allt är stort i America

EasyFill America har nu funnits i ca två år som är ett 50% ägt företag tillsammans med Marco Company, som alla vet är marknaden väldigt stor men landet är stort så fokus måste ske.

Under 2018 har EasyFill America levererat RotoShelf för MultiDeck och kylrum till flera stora butikskedjor, ännu har inget centralavtal tecknats men flera olika modeller av EasyFills produkter finns nu utställda hos bland annat världens största butikskedja. Den butikskedjan testar just nu Efficold läskedryckskyl MaxLoad 900 med RotoShelf (2 meter hög – 90cm bred med dubbeldörrar) och en offert på 5000st enheter är skickad. Kedjan har kommit tillbaka och informerat om att om testen man utför just nu på två enheter uppfyller de krav man ställer så kommer en större testorder med 600st enheter ske med leverans i september/oktober 2018, varje enhet kostar ca 15 000 sek vilket skulle ge ett ordervärde på ca 9 miljoner. Om testen på dessa 600 enheter faller väl ut har butikskedjan redan nu informerat att man har för avsikt att beställa ytterligare 4400 enheter med utplaceringsstart i december 2018. Från vår sida har vi informerat butikskedjan att vi för att kunna leverera 600st MaxLoad 900 med RotoShelf i september/oktober så måste beställningen komma under maj månad och för att klara av att starta leveranser av de eventuella 4400st MaxLoad 900 med RotoShelf med start i december måste ordern komma under oktober månad.

Butikskedjan har också visat intresse för samma kyl men bara ca 160cm hög för placering i butikens utgångskassor. EasyFill och Efficold (kylskåpstillverkaren) har sagt ja till detta projekt, butikskedjan har 11 000 butiker och en oändlig massa utgångskassor så potentialen är väldigt stor.

Observera att någon order inte kommit men förhandlingarna är intensiva och det som bland annat kan hindra order på 600/5000 är att läskedryckskylskåpen i USA och Europa har olika mått samt att butikskedjan redan har etablerade köpkanaler med andra läskedryckstillverkare. Dessa har just nu inte RotoShelf men etablerade kontakter kan ibland väga tyngre än en bra produkt.

I Dallas finns huvudkontoret för världens största närbutikskedja med verksamhet i hela världen, kedjan har ca 50 000 butiker. EasyFill America i Dallas Fort Worth har fått en förfrågan på vår Efficold kyl som heter ML 700 RotoShelf (2 meter hög 70cm bred, en dörr). Marco Company, som samäger 50% av EasyFill America, är redan idag stor leverantör till denna närbutikskedja.

MaxLoad 700 RotoShelf är klar och 6st enheter kommer skickas till EasyFill America inom de närmaste dagarna. Vid ankomst skall två enheter levereras till närbutikskedjan för test.

Observera att någon order inte kommit men förhandlingarna kommer påbörjas så snart kylskåpen är på plats hos kunden.

Brasilien

En av Sydamerikas största tillverkare av läskedrycker har för någon dag sedan erhållit två stycken ML 900 RotoShelf och man har begärt en offert på 30 000 enheter. Observera att här skriver vi inte ordervärde eftersom osäkerheten från vår sida om detta blir av eller ej är väldigt stor. I flera länder i Sydamerika finns strafftullar som ger ökade inköpspriser på 20–40% beroende på land och produktgrupp. Viktigt att veta är denna läskedryckstillverkare 2017 köpte ca 30 000 kylskåp från Asien.

Tillverkare av läskedryckskylskåp i USA

Världens största tillverkare av läskedryckskylskåp är från USA har ca 70% marknaden i USA. Företagsledningen såg ML 900 med RotoShelf på en mässa i Chicago i november 2017 och just nu anpassar vi RotoShelf till två av deras kylmodeller. Om detta bolag går för RotoShelf är potentialen stor.

Listan med affärer på gång i USA/Sydamerika/Nordamerika kan göras mycket längre men just nu får ovanstående räcka.

Efficold

Kylskåpen från Efficold (Spanien) utvecklade specifikt för RotoShelf har rönt stort intresse både i Europa men även på andra sidan Atlanten hos både tillverkare och butikskedjor.

Ännu har inga större antal sålts men marknadsföringen är just nu intensiv och förhoppningarna stora från både EasyFill och kylskåpstillverkaren.

Exkal

Exkal tillverkar sedan 10 år MultiDeck i Spanien. Bolaget har på dessa tio år blivit en av Europas största tillverkare. Företaget är privatägt och ägarna (far och son) har visat stort intresse för TurnLoader och nu vill man ta fram en MultiDeck som är skräddarsydd för EasyFill och sälja i hela världen. Måndagen den 7/5 kommer avstamp att ske i Pamplona, Spanien.

Ett projekt som detta tar tid men potentialen är väldigt stor.

Många fler säker än ovanstående händer men de får rapporteras om i kvartalsrapporten gällande Q1 2018

Sydafrika

Som meddelats tidigare så går det tungt i Sydafrika och det beror i första hand på att ekonomin i landet har kraschat. Dock tror vi att TurnLoader är en produkt som passar i Sydafrika så vi har beslutat oss fortsätta månad efter månad och hoppas på en förändring i landet. I början av juni ställer vi ut på en mässa i Johannesburg och tänker då visa TurnLoader i MultiDeck, ColdFront och som butikshylla.

Under 2018 är följande tre områden topprioriterade:

          Återförsäljare: Våra återförsäljarpartners har det väletablerade kontaktnät mot butiksledet som vi behöver och med koncernens samlade kunskap och support är möjligheterna till snabbare expansion mycket goda.

          Öka försäljningen till OEM tillverkare av kylar och kylskåp. Detta ska ske genom Push/Pull taktik; tydlig Push mot våra avtalspartners samt starkare närvaro hos varumärken för att ge Pull-effekt. EasyFill har avsatt resurser för att åstadkomma detta

          Vi kommer naturligtvis att ge all tänkbar support till alla våra återförsäljare runt om i världen men utan tvekan kommer återförsäljaren med ca 300 kundbesök dagligen visas sig i våra siffror framåt.

          Ge all tänkbar support till EasyFill America, 330 miljoner människor i USA med ett gemensamt språk samt vårt 50% ägda företag tillsammans med Marco Company.

Kommentar

Ännu tjänar EasyFill inga pengar vilket är frustrerande men vi gör allt vi kan för att överleva av egen kraft, ingen av oss nuvarande ägare vill bli utspädda nu när vi upplever att vi vilken dag som helst kan få uppleva den berömda ketchupeffekten. Om vi skulle tvingas till en nyemission så skulle nog de flesta av oss i bolagsledningen tvingas avstå eftersom vi är vanliga människor utan förmögenheter som inte har pengar att satsa i en emission.

Vårt samgående med Ebeco i Slovakien har inte skapat de intäkter som vi räknade med, dock är det viktigt att påpeka att EasyFill koncernen med Ebeco har fått väldigt bra utvecklingsresurser och vi hade aldrig kunnat utveckla TurnLoader konceptet utan dem. Släpvagnarna som Ebeco tillverkar håller hög klass men det som vi konstaterat är att volymerna ännu är för små för att bra lönsamhet kan åstadkommas, med en ny internationell försäljningschef i form av Jussi Niemetz är förutsättningarna lagda för ökade volymer och därmed ökad lönsamhet.

Som ni kan läsa i ovanstående händer det mycket i EasyFill men tyvärr har inte det stora genombrottet skett och så länge det bara kommer småordrar så kommer vi inte skicka ut Pressmeddelanden.

Jag har i detta nyhetsbrev försökt berätta om vad som sker i företaget och jag vill att du som läser det förstår vad jag skriver, det kan ju vara så att ordrarna runt om i världen inte kommer 2018, att EasyFills nyutvecklade patenterade TurnLoader i tre varianter inte blir den succé alla i bolaget förväntar sig o.s.v. Det är viktigt att man vid köp av aktier tar med både risker och möjligheter.

Som ni ser är detta nyhetsbrev skrivit i jag form men det betyder inte att det bara är jag som skrivit utan jag har haft enormt stor hjälp av Jens Nisu.

Att jag skriver detta nyhetsbrev beror på att det i princip varje vecka kommer mail där man ifrågasätter om vi jobbar eller inte, svaret på den frågan är att vi jobbar dygnet runt för att nå det mål vi satt upp.

Ett exempel på ett mail jag fick igår, ett mail jag har förståelse för att jag får.

Hej Håkan.

Hur går det egentligen? Förut var celsiuskylen i denna Coopbutik utrustad med RotoShelf, så man tänkte ju att det finns lite livstecken för Easyfill.

Men nu när man besöker affären så har Celsius bytt ut RotoShelf mot en ny Efficold-kyl utan RotoShelf. Har ni alltså förlorat avtalet med Celsius?

Såg i rapporten att ni även skulle skriva på avtal med Spendrups osv, (inom närmaste veckorna och det har gått många många veckor nu.) men nu när nyare RotoShelf kylar byts ut mot standardkylar så kan man ju inte annat än anta att ni förlorat avtalet med dem.

Väldigt ledsamt att det går så dåligt för bolaget och väldigt trist för min del också, då jag i princip har lagt in alla pengar jag äger i Easyfill.

Sen att ni nu kommer genomföra en nyemission (hur många gånger du än har sagt att ”det här är sista emissionen”, så verkar det bara vara tomma ord) är ännu mer oroande.

Plus det där med att ni skulle skriva avtal ned ICA vilken dag sin helst, vad hände där? Riktigt oroande hur missledande era rapporter och PM är!

Finns det något hopp alls eller börjar det vara dags att lämna skeppet efter att ha hängt med i ett flertal år?

Kommentar till aktieägaren på ovanstående mail

Ovanstående är ett snällt mail och jag förstår den som skrev men vi som jobbar i EasyFill gör allt vi kan för att personen i ovan mail skall ha gjort rätt investering.

Celsius köper sina RotoShelf från oss och jag vet inte varför den kyl som stått i butiken bytts ut men den kan ju ha gått sönder och därför bytts till något Celsius hade på lager.

Var har du läst att vi skall göra en nyemission, vi har inför bolagsstämman begärt mandat för det men vi har absolut inte tagit beslut om det?

Avtalet med den stora butikskedjan är tecknad.

Hälsningar

Håkan Sjölander

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                     
CEO                                                             Marketing Director                     
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.Läs mer Läs mer