Marknadsinformation augusti 2016

Nedan följer en sammanställning av det nuläge som Bolaget befinner sig i, i början av augusti 2016.

Under senvåren och sommaren har verksamheten i EasyFill varit fortsatt hög och detta har resulterat i ett flertal framsteg på marknaden. Genom detta PM vill Bolaget sammanfatta rådande nuläge.

EasyFill America:
Container med diverse hyllor och andra delar har anlänt till Texas. Flertalet diskussioner om tester pågår och tillverkning av ståldelar till ramarna har påbörjats. Under senare delen av Q3 förväntas de första installationerna göras. Utställning av EasyFills produkter hos Walmart i juli har ännu av naturliga skäl inte givit några ordrar men bara att få visa upp samtliga Bolagets produkter på plats i Bentonville är ett stort steg och intresset från Walmart är väldigt positivt. EasyFill America svarar just nu på en del frågor som Walmart ställt. Viktigt att veta är att Walmart inte är den enda potentiella kund som förnärvarande bearbetas i USA och omkringliggande länder. Marknaden som EasyFill America jobbar på är ca 700 miljoner människor.

EasyFill GmbH:

Det tyska bolaget har flera spännande pågående projekt. Bland annat tre projekt med RotoShelf i grunda kylrum installerade i tankställen från olika bensinstationskedjor. Samtidigt fortsätter besök hos individuella handlare för att skapa efterfrågan från marknaden och under sommaren har flera installationer gjorts.

Sydafrika:
Installationer av RotoShelf fortgår löpande och ytterligare en 40-fots container med hyllor skickas i mitten av augusti. Produktion av ramar utförs lokalt. Även flertalet andra butikskedjor och bensinstationer har uttryck intresse för RotoShelf och SwingOut i olika applikationer.

Kyldisktillverkare:
Bolaget har tecknat samarbetsavtal med tre kyldisktillverkare med verksamhet i Europa och en första order har mottagits. Ordern är en provbeställning som delvis ska utvärderas internt, men också ute på marknaden. Ordervärdet är lågt, men ordern är strategiskt viktig då det visar på marknadens intresse och bekräftar att Bolagets affärsmodell fungerar. Samtliga av dessa tre tillverkare har för avsikt att visa upp EasyFills produkter i sina respektive montrar på branschmässan EuroShop i Düssedorf 5-9 mars 2017.

Kylskåpstillverkare:
Bolagets befintliga partners fortsätter att placera ut kylskåp på marknaden. Den senaste dryckesjätten att beställa kylskåp med RotoShelf är en av världens största tillverkare av energidrycker. En första order på omkring 300 kylskåp med sju hyllor i varje kommer att levereras troligen i slutet av september. Ordervärde för EasyFill ca 400.000 sek.

Butikskedjor:
I samtliga länder där EasyFill med samarbetspartners är verksamma pågår fortlöpande bearbetning av butikskedjor och individuella handlare.

Carrefour Belgium:
I början av augusti genomfördes ett heldagsmöte med butiksbesök i området kring Köln i Tyskland. Carrefour Frankrike har gett Carrefour Belgien uppdraget att utvärdera EasyFills produkter och planeringen pågår.

VD kommentar

Som framgår av ovanstående är det en hel del affärer på gång i EasyFill och framtiden känns ljus, förväntningarna på bolaget är stort både från bolagetsledning och aktieägare och nya samarbetspartners och kunder tillkommer fortlöpande.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                     
CEO                                                          Marketing Director                     
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer