Likviditetsbrist, vinstvarning och framtidsplan

Försäljningen under hösten har inte följt tidigare uppgjord budget och bolagets likviditetsbrist, som redan tidigare varit besvärande enligt vad som angavs i senaste delårsrapport, har nu utvecklats till en akut likviditetskris. Långt gångna, men ännu inte säkerställda, planer finns på ett tätare samarbete med en industriell företagsgrupp inom branschen, varigenom kapitalbehovet kommer att lösas. Styrelseordföranden har meddelat sin avgång.

Under 2007 har Enjoy Group, tillsammans med den turkiske samarbetspartnern Klimasan, lagt ner ett stort arbete på att färdigutveckla och presentera framtidsprodukten RotoShelf. Utvecklingsarbetet har visat sig betydligt mer ansträngande än vad som beräknats, vilket medfört att Enjoy inte kunnat ägna tillräcklig kraft åt försäljningen av de traditionella produkterna. Detta meddelades redan i företagets delårsrapport för första halvåret. Varken för RotoShelf eller för de traditionella produkterna kommer bolaget att få några stora ordrar för 2007.

Till de oväntade svårigheterna hör även att Handelsbanken inte förlängde en kredit om 4,7 mkr, vilket återbetalats.

Konsekvensen är dels att resultatet för 2007 kommer att bli väsentligt sämre än vad som tidigare angivits, dels att bolaget befinner sig i en akut likviditetskris.

En plan finns för hanteringen av bolagets problem. Långt gångna diskussioner om samarbete pågår med en stor industriell företagsgrupp inom branschen. Planen är att denna företagsgrupp ska köpa en del av huvudägarnas aktier, varefter huvudägarna, efter eventuellt avdrag för erläggande av reavinstskatt, ska tillföra bolaget köpeskillingen som ovilllkorat aktieägartillskott utan krav på återbetalning, vilket i praktiken betyder att pengarna kommer att skänkas till bolaget. Den nya samarbetspartnern och ägaren förväntas tillföra ytterligare medel till bolaget som konvertibelt förlagslån.

Planen, vars förverkligande inte är garanterad, förväntas ta ett par veckor att genomföra. Under tiden finns likvida medel som möjliggör fortsatt drift (förhandlingar med leverantörer sker fortlöpande).

Företagets styrelseordförande Gunnar Karlsson har meddelat att han med omedelbar verkan avgår från sitt uppdrag. Arbetet med att rekrytera en ersättare startar omgående och kommer att göras i samråd med den tilltänkta nya samarbetspartnern.

Tillsammans med Klimasan deltar Enjoy i två internationella mässor i Tyskland under oktober och november. Hittillsvarande erfarenheter är mycket goda. Normalt kommer inga ordrar direkt på mässan, men kontakter knyts som kan bearbetas för ordrar under 2008.

“Vi huvudägare tror fortfarande lika starkt på företaget och företagets produkter. Det är glädjande att den partner vi nu diskuterar med också tror starkt på Enjoys produkter. Det är vår framtidstro på företaget och vår vilja att inte svika övriga aktieägare som gör att vi vill tillföra köpeskillingen som ovilllkorat aktieägartillskott”, säger VD Håkan Sjölander.

INFORMATION OM ENJOY GROUP AB (PUBL)

ENJOY GROUP AB
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en tvåårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Med start hösten 2007/våren 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Besök gärna Enjoy Sales hemsida: www.enjoysales.se och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr

Läs mer