Kvartalsrapport 2 2020

Omsättningen i koncernen EasyFill AB (publ), uppgick till 32 323 KSEK (30 317 KSEK) under det andra kvartalet 2020. En omsättningsökning med 7% i jämförelse med samma period föregående år.

EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades något till -62 KSEK (-298 KSEK).

Nyckeltal i koncernen Q1+Q2 Q1+Q2 Q2 Q2
Jan -Jun 2020 Jan-Jun 2019 Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2019
Omsättning KSEK 60 487 60 312 32 323 30 317
EBITDA KSEK -1 303 -231 -62 -298
Resultat efter skatt KSEK -5 766 -5 828 -2 031 -3 431
EBITDA marginal % -2,15% -0,38% -0,19% -0,98%
Antal utestående aktier vid periodens slut 90 177 647 89 037 396 90 177 647 89 037 396
Resultat per aktie sek -0,064 -0,065 -0,023 -0,039
Soliditet % 69,95% 70,00% 85,90% 86,00%
Ej ännu registrerade antal aktier efter nyemission  21 250 160 21 250 160

 

Finansiella kommentarer Q2 2020 (KSEK).
 

Koncernen ökade omsättningen med 7% under kvartalet jämfört med samma period 2019.

Moderbolaget EasyFill ökade omsättningen med 146%. Mycket tack vare utrullningen av kylskåpen ML705 till butikskedjan Penny i Tyskland.

Vid utgången av kvartalet hade ännu inte nyemissionen registrerats och detta påverkar nyckeltalen antal utestående aktier vid periodens slut samt resultat per aktie. Efter nyemissionen fanns 111 427 807 aktier samt 5 312 540 antal teckningsoptioner.

Väsentliga händelser under Q2, 2020

EasyFill
Bolaget genomförde en företrädesemission under perioden vilken tillförde bolaget ca 17 MSEK före emissionskostnader. Emissionstillskottet har bland annat nyttjats för att lösa kortfristiga lån.
I november kommer ytterligare cirka 4 MSEK in under förutsättning att de som har teckningsoptioner tecknar aktier fullt.

Lån
Under många år har EasyFill på grund av dåliga siffror tvingats låna pengar dyrt utanför bankvärlden, nu går EasyFills affärer bättre och bolaget har inga dyra lån längre och då har bolaget kunnat upphandla en total lånevolym på 10,6 MSEK inklusive checkkredit från SE banken, Norrlandsfonden och Almi. 
Ebeco Slovakien har en förhöjd checkkredit om 2MSEK.

EasyFill Mechandising Solutions
Det nya amerikanska bolaget EasyFill Mechandising Solutions grundades formellt under kvartalet. Bolaget kommer jobba mot de stora butikskedjorna i Nord-, Central-, och Sydamerika.

Tyskland
Ca 800st MaxLoad 705 har under perioden levererats till den tyska livsmedelsbutikskedja Penny via EasyFills återförsäljare GSK. Total kvantitet är ca 1500 kylskåp, med en förhoppning om ytterligare antal vid senare tillfällen till butiker som fått ett kylskåp. Förutom dessa placerade PepsiCo ut ca 1000 kylskåp med RotoShelf på den tyska marknaden under kvartalet.I slutet av kvartal 2 vann EasyFill den tyska tävlingen “Zu Gut Für Die Tonne” (För bra för soptunnan) i kategorin Handel. Tävlingen är ett initiativ från den tyska staten med avsikt att minska matsvinnet i hela matkedjan; från produktion till transport, till handel, till konsument. EasyFill vann alltså kategorin Handel med Produkterna TurnLoader och RotoShelf. Juryns motivering; “Principen att påfyllning sker från baksidan av hyllorna är lika förnuftig som enkel. Systemet är så enkelt att använda att vi hoppas att tyska livsmedelsbutiker tar detta till sig så att matsvinnet kan minska ytterligare”

Väsentliga händelser efter rapportperioden

EasyFill genomförde via bolagets mexikanska återförsäljare de första installationerna av TurnLoader till Walmart i Mexiko. Produkten är en specialanpassad version av TurnLoader som är ca 30% större än de TurnLoader som säljs i Europa; detta eftersom kyldisken bygger på 60 inch sektionsbredd (cirka x mm) mot de 1250mm som är standard på den europeiska marknaden. Utvärdering pågår och resultaten kommer spridas inom Walmart. Utfallet har gått som planerat och denna vecka lämnas offert till Walmart Mexico, fortsättning följer.

Den första containern med produkter till det nybildade EasyFill Mechandising solutions ankom i slutet av juli. Installationer har genomförts hos Circle K samt HEB och utvärdering pågår. Flertalet andra kunder står på tur att få sina första installationer genomförda.

Ungerska bensinstationskedjan med 1600 stationer på sex marknader har efter en inledande diskussion under EuroShop genomfört de första installationerna av RotoShelf i befintliga kylrum. Utvärdering pågår.Tillsammans med Efficold har EasyFill utvecklat ett 60 cm brett kylskåp med RotoShelf med sex hyllor. Inom kort skall fysiska exemplar av kylskåpet visas för nyckelkunder runt om i Europa. Kommersiella kylskåp i bredden 60 cm är den verkliga volymstorleken i Europa (ca 30% av total försäljningsvolym) och att det nu finns ett kylskåp optimerat för RotoShelf ger stora möjligheter.

 

Framtidsutsikter

Hur hårt corona-pandemins fortsatta spridning och utbredning fortsätter att slå kommer påverka i stort sett alla företag, inte bara EasyFill. Detta gör det svårt att sia om sannolikheten i bolagets framtidsutsikter. Dock är den bransch som bolaget agerar i förhållandevis opåverkad hittills och det gör att Bolaget går in i andra halvan av 2020 med positiv inställning men inser att det kommer att bli tufft med kraftig tillväxt på grund av rådande omvärldssituation. Förtjänar även att påpekas att EasyFills stora kundgrupp är livsmedelskedjor, som ’mått’ ovanligt bra under denna period. ICA t ex visar rekordsiffror.

EasyFill:
Bolaget hyser stora förhoppning att GSK, den återförsäljarpartner som hanterar ordrarna av kylskåp gentemot Penny, ska lyckas landa ytterligare kunder med samma framgång. Att de har en fantastisk referenskund har underlättat deras arbete och flertalet spännande diskussioner pågår.

EuroShop var en dörröppnare för bolaget och kyldisktillverkare som Carrier, Viessmann, Hauser, AHT, Arneg mfl har samtliga visat stort intresse för EasyFills produkter och då med avsikten att själva erbjuda TurnLoader och RotoShelf från egna fabriker som sina egna produkter. Detta är ett paradigmskifte då detta endast i undantagsfall varit aktuellt tidigare. Exempelvis har exemplar av TurnLoader för kyldiskar skickats till Viessmanns fabrik i Finland för tester och utvärdering. Detsamma har gjorts för österrikiska AHT och tyska Hauser och Bolagets förhoppning är att vi kan få positiva besked inom kort.

Förhandlingarna med Carrier är i sin linda och avsikten är att Carrier ska lagerhålla EasyFills produkter centralt och vara tillgängliga för hela organisationen som en del av deras “Service and modernization program”.

Corona-pandemin har dock påverkat negativt i avseendet att flertalet skarpa business case har skjutits på framtiden då osäkerheten och investeringsviljan har minskat.

Det finns ett stort framtidshopp för TurnLoader Ambient (hyllsystem för icke kylda varor) och stort intresse från i stort sett alla marknader där bolaget är verksamt. Bolaget slutför utveckling av TurnLoader Ambient inom kort och avsikten är att utveckla ett kostnadseffektivt system initialt i tre, fyra bredder och höjder för att passa ett antal marknader. Butikskedjor som Edeka, Rewe i Tyskland, Ica i Sverige, HEB, Albertsons i USA mfl står redo när produkten är klar.

Ebeco SRO
Trots Covid 19 har Bolagets fabrik i Slovakien kunna jobba tvåskift under hela perioden, observera att fabriken till 85% tillverkar mot order vilket innebär att kvartalet varit bra.

Enjoy Sales (läskedrycksskåps försäljning i Sverige)
Direkt när Covid 19 slog till stannade all försäljning upp men senare under perioden har försäljning tagit fart igen. 2019 var ett väldigt bra år för Enjoy med en försäljning på nästan 50 miljoner och när budget sattes inför 2020 kalkylerades med en omsättningsminskning på ca 20 %. På grund av Covid 19 är nu prognosen för helåret 2020 ca 35–40 miljoner men fortfarande med ett positivt resultat.

Kommentar från VD Håkan Sjölander:

Utan tvekan har Corona pandemin hämmat även oss och utan den hade EasyFill kunnat presentera ännu bättre affärer/siffror, men nu är det som det är. En av de branscher som går bäst just nu är dagligvarubranschen runt om i världen när människor lagar mat hemma i stället för att gå på restaurang. Butikerna tjänar mer pengar än någonsin och dessa dagligvarubutiker är EasyFills huvudkunder. Självklart finns det en tröghet från butiken tjänar pengar tills de börjar investera för om de inte investerar betalar de skatt istället, utifrån dessa förutsättningar och de fantastiska produkter vi har är framtiden vår.

Under de senaste fem åren har vi inte kunnat få normala banklån för som ni vet lånar banker ut paraplyer när solen skiner och tar tillbaka dem när det regnar, vi skyller inte på någon annan än oss själva att vi haft röda siffror men det kostar oerhört mycket att utveckla produkter från ett streck på ett papper, patentera dessa och lansera dem i hela världen. Att slippa dyra lån på sidan om banker är ytterst glädjande.

När vi startade EasyFill var det med RotoShelf i läskedryckskylskåp och utan tvekan är den marknaden stor men också svår att nå fram till men som ni vet är det inte av dess tyngd en droppe urholkar en sten utan det är ett ständigt nötande. I Sverige och Norge är det i princip standard i matvarubutiker med kylskåp med RotoShelf men i övriga världen har vi haft det svårare att slå igenom. I Tyskland placeras det i år ut ca 2500–3000 kylskåp med RotoShelf men det är i % få av alla kylskåp som placeras ut totalt, Pepsi placerar ut 1000 kylskåp med RotoShelf via Frigoglass; EasyFill placerar ut ca 1500 kylskåp till Penny via EasyFills återförsäljare GSK som samtidigt lanserar kylskåp med RotoShelf till alla sina kunder i Tyskland.

Men så händer det saker, det eviga nötandet ger resultat, ett resultat som inte visar sig i rapporten denna gång men kommer visa sig i rapporter framåt, varför? Jo se i stycket nedan:

Världens största tillverkare av läskedryck som jag inte får nämna med namn och Carlsberg från Danmark skickar båda ut offertförfrågningar till kunder för leveranser av läskedryckskylskåp och båda har i sina offertförfrågning för första gången med att samtliga leverantörer måste kunna leverera kylskåp med RotoShelf vilket gör att kylskåpstillverkarna som vill kunna leverera till dessa två jättar måste kontakta EasyFill och tillsammans med oss anpassa eller nyutveckla sina kylskåp till att passa för RotoShelf. Vad det betyder för oss i närtid vet vi inte men bara att vara med i upphandlingarnas specifikationer är ytterst lovande.

Den kylmodell som säljs mest i världen till matbutiker/kiosker/bensinstationer är ett kylskåp som är två meter hög och 60 cm bred och har en glasdörr. Fram till nu har vi bara haft kylskåp av den modellen på marknaden där vi anpassat RotoShelf till kylen men nu kommer Efficold med en 60 cm kyl två meter hög med sex stycken RotoShelf hyllor i, kylskåpet anpassat efter RotoShelf och inte tvärt om. Vi har just nu bara några få handtillverkade prototyper som vi visar för kunder men denna kyl har alla möjligheter att bli en storsäljare runt om i världen. Enda nackdel är att Efficold tillverkar i Spanien och deras tillverkningspriser är relativt höga.

I början hade vi bara RotoShelf utvecklade för flaskor och burkar och med dessa hyllor försökte vi så oss in också på olika typer av matprodukter, men med facit i hand kan vi konstatera att RotoShelf är för öl, läsk/juice i flaskor.

Sedan ca 2 år har vi utvecklat och patenterat TurnLoader och nu har vi en produkt som passar i princip alla typer av kyldiskar, kylrum samt för torra varor i alla typer av butiker.

Med TurnLoader minskar vi matsvinnet i butiker med ca 40% på mejerivaror, vi minskar påfyllningstiden med ca 50% och vi ökar försäljningen med i snitt 15% eftersom alla hyllor alltid är frontade.

I världen finns det åtskilliga företag som producerar kyldiskar så kallade Multideck och alla de stora i Europa jobbar vi med nu nämner de största som är Carrier, Viessmann, Hauser, Kmw, Exkal men som sagt det finns många fler. Vad som nu hänt är att dessa kyltillverkare nu har EasyFills RotoShelf och TurnLoader som tillval i sina broschyrer och i sin marknadsföring. När det gäller Exkal monterar dom in våra produkter direkt in i sina kylskåp på fabriken i Pamplona (Spanien) och Carrier och Viessmann är båda på gång att göra det på någon/några av sina fabriker också. Plötsligt är det de stora kyltillverkarnas säljorganisationer som säljer våra produkter och det kommer visa sig i våra siffror framåt.

Nord- och Sydamerika
Som förut meddelats har vi numera ett nytt företag i USA som kommer jobba på hela USA marknaden. Bolaget har sitt säte i Delaware men verksamheten kommer att bedrivas från Fort Worth, Texas.

En av de säljansvariga i USA skickade följande information till Jens Lidén.

Hello Jens,

We received the container of 23 TurnLoader sections at the end of July.  We have installed 3 and most of the others have been spoken for. Also the new 60″ TurnLoader section was installed in Walmart Mexico.

I anticipate placing another order for TurnLoader in the next few weeks as we will also need to bring some TurnLoader Ambient sections in as well.

Here are the highlights.

Stop & Shop – we have received word that they have budgeted 80 stores per year for 5 years.  Each store would be approximately 32 feet for yogurt.  They could move faster if program works as they hope.  We are waiting on conference call with the team and need to secure NSF certification.  80 stores is $1,000,000 USD per year.

Wakefern is ready to review TurnLoader prototype. 

Overwaitea is ready to review TurnLoader prototype

Albertsons is ready to review TurnLoader prototype in layout center and TurnLoader ambient when ready

Walmart Mexico – I spoke with Mario last week and he is waiting on feedback back from Walmart.  I will take feedback – Hopefully positive to Walmart US.

HEB. We completed 12’ (3 section) installation a couple of weeks ago.  We will be meeting in Wednesday with buyers.   Leadership loves the unit and has money approved for 10 more stores ($60,000) for single serve drinks and we will be setting up 8’ section for yogurt.  Very promising.  They have 60’ for yogurt per store.  300 stores.   If they did all their stores with single serve and yogurt, it would be $9,000,000 USD.

HEB is also very interested in TurnLoader ambient for spices.  We are sending dimensions to Henning and Peter.  They have 2 sections of spices per store.

Circle K.  We finished first store.  They are evaluating unit.

SEG (Winn Dixie) is ready to evaluate prototype in their layout center. 

Lowe’s is ready for prototype

United is ready for prototype

We have a quote for 34 foot cold front from a small C-store.  We are working on the cold box with Store Flex to quote the project turnkey.  (This was a lead from Jussi)

We are also working to get a glass door merchandiser from Imbera as they want a RotoShelf prototype.
 

Frankrike
General Mills/HL display; Den internationella matvaruproducenten General Mills har genomfört ett 10-tal installationer av RotoShelf för yoghurt och drickyoghurt i butiker i Frankrike i samarbete med HL display. Representanter från både företagen har publicerat inlägg i sociala medier om detta (främst Linkedin) och man har fått uteslutande positiva omnämnanden och goda samarbeten och referenser likt denna är ovärderliga för oss.

Israel
De första tre TurnLoader har installerats i en butik tillhörande Israels största butikskedja

Sydkorea
TurnLoader är installerad men landet har drabbats hårt av Covid 19 och mycket ligger på hold just nu.

Tyskland
Installationer sker dagligen runt om i Tyskland hos olika butikskedjor, bensinstationer/kiosker. Att bolaget vann den tyska tävlingen “Zu Gut Für Die Tonne” (För bra för soptunnan).

Efter att EasyFill har vunnit tävlingen har bolagets försäljningschef Oliver Eischeid haft ett flertal möten med företrädare för tävlingen som är direkt utsända av den tyska staten, filmer har tagits och fler filmer kommer att tas på EasyFills produkter ute i butiker, den tyska statens intuition är att med olika kampanjer hjälpa EasyFill att leverera produkter och därmed minska matsvinnet, tävlingen är initierad i Tyskland men kommer att lanseras i flera andra länder enligt de uppgifter vi fått.

Norden
Här väljer jag att at ett citat ur vår säljare på Norden Tommy Segers kvartal 2 rapport.

Overall, my feeling for Q3 & Q4 is really good“, Tommy är en man som vill ha 100% fakta på bordet innan han sprider sin vokabulär så när han säger att hans feeling for Q3 and Q4 is really good så vet han vad han pratar om.

Slutord

Mycket mer sker men jag hoppas denna rapport ger er svar på några av de frågor ni har, saknar ni något så fråga för nyhetsbrev publicerar vi gärna om vi har något nytt att publicera som är av intresse för alla våra aktieägare.

Jag vill avslutningsvis säga att vi kommit ut mycket bättre än vad vi befarade i början på mars då pandemin slog till. Affärerna har rullat på bättre än vad jag vågade hoppas då. Resultatet har gynnats av att resandet upphört och att vi haft i stort sett all personal korttidspermitterad i i Sverige o Tyskland. Då vi nu går in i ett mer normalt läge räknar vi med att våra affärer taktar upp. Till det kommer att vi går in i detta med en starkare balansräkning. Jag vågar tro på en spännande höst!  

Produktfilmer:

TurnLoader Ambient 900 (Torra hyllor i Butik) – https://youtu.be/6UaTK27NRa4
TurnLoader MD 1250/550 (Ica Maxi Barkaby) – https://youtu.be/SaP46SBeD6g
TurnLoader MD 1250/450 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/MMJRVdn5_lk
ColdFront med TurnLoader™ (Bensinstation Tyskland) – https://youtu.be/S5le2ejeMmk
RotoShelf MD 1250/2 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/_xtzuLZqKPw
RotoShelf MD 1250/2 (Walmart Mexico) – https://youtu.be/XGsAwlq4Ga4
RotoShelf CR 900 (Ica Bräcke) – https://youtu.be/xKSxWp7G7Gc
MaxLoad med RotoShelf® FA – https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs
Frigoglass iCool 900 RotoShelf (Läskedryckskyl Sverige) – https://youtu.be/0JlzhkeWJ3I

Besök gärna våra websidor:

www.easyfill.se
ww.easyfillcorporate.com

Läs gärna om våra produkter samt de pressmeddelanden och nyhetsbrev vi publicerat då det där finns massor av information om EasyFill och bolagets marknadsaktiviteter runt om i världen.

Följ oss i sociala medier:

https://www.facebook.com/EasyfillAB/

https://www.linkedin.com/company/easyfill-ab/

https://www.youtube.com/EasyFill

Styrelsen
Bräcke 2020-08-28

 

Granskning av revisor

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
 

Rapportdatum 2020/2021

27/11 2020 Q3
26/2 2021 Bokslutskommuniké

 

Kontaktpersoner

CEO, Håkan Sjölander
+46 70 594 44 69

hakan.sjolander@easyfill.se

CFO, James Gray
+46 70 660 54 94
james.gray@easyfill.se

Marknadschef, Jens Liden
+46 70 660 58 82

Jens.liden@easyfill.se

 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som EasyFill AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.

 

Resultaträkning

Q2

Q2
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01 2020-04-01 2019-04-01 2020-04-01 2019-04-01
2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30
Nettoomsättning            59 138               58 848               15 627                 8 658               31 274               29 153                 9 343                 3 659   
Aktiverat arbete för egen räkning              1 349                 1 464                    525                    525                 1 049                 1 164                    225                    225    
           60 487               60 312               16 152                 9 183               32 323               30 317                 9 568                 3 884   
Rörelsens kostnader
Handelsvaror –         41 796     –         39 232    –         13 513    –           5 840    –         23 765    –         19 580    –           8 970    –           2 942   
Övriga externa kostnader –           9 182    –         10 886    –           2 845    –           3 144    –           3 971    –           6 310    –           1 455    –           2 051   
Personalkostnader –         10 812    –         10 425    –           2 145    –           2 785    –           4 649    –           4 725    –               820    –           1 389   
EBITDA –           1 303    –               231    –           2 351    –           2 586    –                 62    –               298    –           1 677    –           2 498   
Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknade kostnader –           1 792    –           2 298    –           1 492    –           1 959    –               616    –           1 474    –               457    –           1 398   
Avskrivning –           2 671    –           3 299    –               735    –               777    –           1 353    –           1 659    –               392    –               377   
Resultat efter finansiella kostnader och avskrivning  –           5 766    –           5 828    –           4 578    –           5 322    –           2 031    –           3 431    –           2 526    –           4 273   
Skatt                     –                          –                          –     
Koncernbidrag                     –     
Resultat för Period –           5 766    –           5 828    –           4 578    –           5 322    –           2 031    –           3 431    –           2 526    –           4 273   

 

Balansräkning

 

Koncernen

Moderbolaget
Belopp i KSEK
2020-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar            18 942               18 166               18 073               17 397   
Materiella anläggningstillgångar              8 522                 8 741                 1 831                 1 915   
Finansiella Anläggningstillgångar            29 997               27 359               66 761               67 823   
Goodwill              8 904                 9 903   
Summa anläggningstillgångar            66 365               64 169               86 665               87 135   
Omsättningstillgångar
Varulager            19 604               21 345                 3 087                 3 131   
Kundfordringar              8 892               11 589                 3 435                 3 467   
Övriga kortfristiga fordringar            10 389                 4 957               19 761               16 675   
Kassa och Bank              3 775                    712                 1 535                 1 131   
Summa omsättningstillgångar            42 660               38 603               27 818               24 404   
SUMMA TILLGÅNGAR         109 025            102 772            114 483            111 539   
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital –           9 017    –           8 903    –           9 017    –           8 903   
Nyemission Pågående –           2 125                        –      –           2 125   
Fond för utvecklingsutgifter                     –      –           7 044    –           7 044   
Fritt Eget Kapital –         65 125    –         54 661    –         80 155    –         71 437   
Summa Eget kapital –         76 267    –         63 564     –         98 341    –         87 384   
Långfristiga skulder –           5 250    –           5 479    –           5 250    –           4 752   
Konvertibel Lån –           4 500    –           4 500    –           4 500    –           4 500   
–           9 750    –           9 979    –           9 750    –           9 252   
Leverantörsskulder –         13 676    –         11 220    –           3 344    –           3 243   
Övriga kortfristiga skulder –           9 332    –         18 009    –           3 048    –         11 660   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER –       109 025    –       102 772    –       114 483    –       111 539   

 

Kassaflöde Koncernen

 

Den löpande verksamheten

2020-01-01 2019-01-01
2020-06-30 2019-06-30
Rörelseresultat –          3 974    –        3 530   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet            2 671             3 299   
Skatter                   –                      –      
Finansiella poster netto –          1 792    –        2 298   
–          3 095    –        2 529   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager            1 744    –        3 289   
Kundfordringar            4 400    –           641   
Övriga fordringar –          2 356    –           135   
Leverantörsskulder –             107             7 209   
Övriga kortfristiga skulder –       10 349    –     31 624   
–          6 668    –     28 480   
Kassaflöde från löpande verksamhet –          9 763    –     31 009   
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar –          1 527    –        1 483   
Förvärv materiella tillgångar                   –      –           577   
Förvärv av koncernföretag –             150   
Förvärv finansiella tillgångar –          2 661    –           272   
–          4 338    –        2 332   
Finansieringsverksamhet
Nyemission          15 685           33 345   
Konvertibel                 –     
Ökning/-Minskning långfristiga lån –             229    –           995   
         15 456           32 350   
           1 355    –           991   
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början            2 420             2 378   
Förändring i likvida medel            1 355    –           991   
Likvida medel vid årets slut            3 775             1 387   

 

Kassaflöde Moderbolaget

 

Den löpande verksamheten

2020-01-01 2019-01-01
2020-06-30 2019-06-30
Rörelseresultat –           3 086    –              3 363   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                 735                       777   
Skatter
Finansiella poster netto –           1 492    –              1 959   
–           3 843    –              4 545   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager                    44    –              1 729   
Kundfordringar                    32    –              1 440   
Övriga fordringar –           3 236                       556   
Leverantörsskulder                 101                    2 895   
Övriga kortfristiga skulder –           8 612    –            26 083   
–         11 671    –            25 801   
Kassaflöde från löpande verksamhet –         15 514    –            30 346   
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar –           1 327    –              1 483   
Förvärv materiella tillgångar                     –     
Förvärv av koncernföretag
Förvärv finansiella tillgångar              1 062    –                  690   
–               265    –              2 173   
Finansieringsverksamhet
Nyemission            15 685                  33 345   
Konvertibler/ optionsprogram
Okning/-Minskning långfristiga lån                 498    –                  250   
           16 183                  33 095   
                404                       576   
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början              1 131                       930   
Förändring i likvida medel                 404                       576   
Likvida medel vid periodens slut              1 535                    1 506   

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Kvartalsrappport 2 2020-08-28