Kvartalsrapport 2 2018

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org. nr 556653–2924, uppgick till 41 765 KSEK (32 009 KSEK) under kvartal 1 och 2, 2018. En omsättningsökning med 9 756 KSEK (30 %).

EBITDA under perioden blev – 3 901 KSEK (-2 348 KSEK).

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 2, 2018 (Kvartal 2, 2017) KSEK

Omsättning:  26 121 (20 935)
EBITDA: – 1 501 (-710)                                                     
Resultat efter finansiella poster och avskrivning: -3 984 KSEK, (-2 130)                                                                  
EBITDA marginal: -5,76% (-3,39%)                                
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (73 067 356)
Resultat per aktie, kr: -0,054 (-0,029)
Soliditet %: 56,25% (75,87%)

Finansiell kommentar 

Nettoomsättning i koncernen ökade under Q1 och Q2 från 32 009 till 41 765 KSEK. En omsättningsökning med 30%. Omsättningen i moderbolaget EasyFill AB ökade med totalt 18% mot föregående år. Omsättningen i EasyFill GmbH ökade med ca 68% mot föregående år.

Av koncernens förlust inklusive avskrivningar (ca 8 800 KSEK) kan ca 4 100 KSEK härröras till Ebeco-företagen som hade ett dåligt första halvår, mycket på grund av sen vår . Eurokursen har också haft betydande effekt eftersom framförallt Enjoy köper i Euro eller dollar och säljer i Sverige i kronor., Enjoy har i alla avtal med våra stora kunder en valutaklausul där priset höjs eller sänks om kursen ändrar sig upp eller ner med 3% eller mer under kvartalet men trots det är valutaförlusten under årets första sex månader ca 550 KSEK. I de förhandlingar Enjoy har med sina kunder har man försökt få fakturera i Euro men inte fått gehör för det. Eftersom Eurokursen är väldigt hög just nu och omöjlig att påverka arbetas nu med att finna ett system där valutaförluster kan förhindras i mesta möjliga mån.

I släpvagnsdivisionen påverkade vädret försäljning i viss utsträckning, vilket innebar att leveranser till samtliga kanaler däribland Coop Norge skedde inte i den utsträckning som planerats.

1 700 KSEK av förlusten är avskrivning av goodwill i samband med förvärvet av Ebeco-koncernen.

Från ett rent finansiellt perspektiv var förlusten i den gamla EasyFill koncernen ca 3 900 KSEK vilket är densamma som under förra året. Hela resultatförsämringen för koncernen är hänförlig till Ebeco.

Styrelsen har beslutat initiera en utredning om hur och när delar av Ebeco med släpvagnsaffären kan säljas eller delas ut till aktieägarna.

Noterbart är att Ebeco ingår i koncernens redovisning från maj 2017.


Väsentliga händelser under Q2

EasyFill AB

TurnLoader™

På utvecklingsavdelningen i Bräcke arbetades under en längre period på en ersättare/kompletterande produkt till RotoShelf för kyldiskar och kylrum, tyvärr fick lyckades inte bolaget få fram en produkt som uppfyllde kraven.

 •  Ett av huvudskälen med samgåendet med Ebeco koncernen våren 2017 var, förutom egen produktion, att öka kompetensen på utvecklingsavdelningen.  
 •  Hösten 2017 påbörjades utvecklingen av TurnLoader på fabriken i Slovakien och efter många timmars utveckling finns nu TurnLoader som kan fungera som ersättare för de flesta hyllösningar i en butik, allt ifrån kyldiskar i olika modeller till hyllor för torra varor. Lösningen passar samtliga produkter med ett bäst-före datum och produkter med hög omsättning då påfyllningstiden är väsentligt kortare än vanliga hyllor.
 •  Skillnaden mellan TurnLoader™ och RotoShelf® är följande:
 • Hyllan på TurnLoader har rak framkant medan RotoShelf är rund i hörnen. Detta medför att många fler produkter kan använda TurnLoader.
 • En normal kyldisk i Europa är 1250 mm bred som grundmodul (variationer förekommer men detta är det vanligaste måttet) grundmodulen byggs ut med ytterligare moduler till önskad bredd i butiken = 1250 +1250 + 1250 o.s.v. För att kunna använda RotoShelf i en dylik kyldisk delade vi in 1250 mm i två och varje hylla blev då 625 mm och fick då i framkant fyra rundade hörn vilket innebär att många produkter inte kunde placeras på hyllan.
 • TurnLoader hyllan behöver inte delas i två vilket innebär att varje hylla blir 1250 mm utan rundade hörn i framkanten.
 • TurnLoader kan installeras i kyldiskar med och utan dörrar.
 • TurnLoader hyllan kan justeras i höjdled exakt efter produktens höjd.
 • TurnLoader hyllans lutning kan justeras i följande vinklar; 0 – 4 – 8 – 12 grader. Detta innebär att i princip alla produkter kan glida på hyllan när rätt vinkel är inställd. För att kunna nyttja hyllan i de olika vinklarna har en skräddarsydd pusher (påskjutare) för bolagets patenterade hyllor utvecklats. Med pushern installerad på hyllan kan de flesta produkter placeras på hyllan och automatiskt skjutas mot fronten när en produkt tas av kunden. 
 •  Testinstallationer sker nu runt om i världen och idel beröm erhålls.
 •  Under rubriken VD kommentar lägger vi in länkar till Youtube där produkterna presenteras av vår VD i USA, Craig Nickell.

Kunder

 •  Listan på bolagets kunder kan göras lång och nya tillkommer fortlöpande, nedan nämner vi två nya kunder med stor potential.
 • Den ena är en kinesisk aktör för samarbete på den kinesiska marknaden. Möte nummer två genomfördes mellan företagsledarna på bolagets fabrik i Slovakien i juli 2018.
 • I maj 2018 genomfördes en installation av RotoShelf för Multidecks (kyldiskar) i Oscartielles fabrik i Italien. Kyldiskarna levererades till Circle K i Polen för ett större test. Oscartielle ägs av Europas största tillverkare av kyldiskar, Arneg, Installationen var den första som genomförts i en kyldisktillverkares fabrik. Faller testet väl ut hos Cirkel K finns stora möjligheter till vidare leveranser runt om i världen.


Ebeco/ScanTrailer = släpvagnar

 •  På den svenska marknaden etablerades en återförsäljare av bolagets släpvagnar. Återförsäljaren är en av Sveriges störst släpvagns försäljare och detta samarbete resulterade i första leveranser i storleksordningen ca 2 500 tkr från att Scan Trailers nya försäljningschef startade i april 2018., fFörsäljning har skett både från den nya återförsäljaren och från ScanTrailers egna lager i Sollentuna. Leveranser sker fortlöpande under Q3.  
 •  Den varma sommaren har inte gynnat försäljning av släpvagnar och Internationellt var försäljningen av släpvagnar fortsatt låg men Ebeco/Scantrailer ligger kvar på i princip samma marknadsandel vilket visar att det varit vikande marknad och inget specifikt för Scantrailer.


Enjoy Sales AB

 •  Som meddelades i Q1 rapporten inleddes under våren 2018 ett samarbetsavtal med engelska kylskåpstillverkaren Husky cool och Enjoy Sales övertog till fullo den svenska verksamheten och befintliga kunder.
 •  Det nya samarbetet med Husky har förutom leveranser till befintliga kunder, också säkrat leveranser för flera miljoner till Sveriges största bryggeri samt till några mindre bryggerier och butikskedjor. De nya kunderna beräknas ge en omsättningsökning med ca 20–30%. Omsättningen helåret 2017 var ca 30 miljoner och 2018 beräknas omsättningen landa på ca 35–40 miljoner med rimlig marginal.
 •  Ytterligare en betydande aktör på den svenska marknaden tecknade under Q2 avtal med Enjoy Sales. Dock kommer inte omsättningsökning visas så mycket på denna kund 2018 eftersom säsongen i stort var över när avtalet tecknades men under 2019 ger den nya kunden några miljoner i omsättningsökning.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Bolaget för långtgående diskussioner med en större tillverkare av kyldiskar att skräddarsy diskar med TurnLoader som integrerad del av kyldisken. Tillverkaren har fem fabriker, egen försäljningsorganisation och är en av huvudleverantörerna till bla. Carrefour.
 •  Bolagets samarbetspartner Husky, med fabrik i Kina, har beslutat att utveckla två kylskåpsmodeller specifikt för RotoShelf. Kylskåpen kommer att vara specificerade att klara ”food safe” regler och temperaturer och kan därför rekommenderas/säljas för andra produkter än dryck. Bolaget är redan etablerat i Europa och med specialtillverkade kylskåp för mat och RotoShelf siktar man in sig på att etablera sig i nord- och Sydamerika förutom Europa och Asien där man redan är etablerade.
 • Tester av den MaxLoad-range av kylskåp specialdesignade för RotoShelf pågår hos flera stora butikskedjor, både i nord- och syd Amerika, Europa, Australien, Afrika och Asien. Test av den nyutvecklade TurnLoader Ambient (torra varor) har initierats hos ICA Maxi Sverige, Carrefour Belgien och hos två större butikskedjor i USA.
  • Några exempel där tester pågår och besked från testerna förväntas komma innan utgången av 2018 är:
   • Domino’s Pizza USA
   • 7 Eleven USA
   • Walmart USA
   • Seicomart Japan
   • Penny Tyskland
   • Ambev Brasilien
 •  Ett kraftigt åtgärdspaket planeras genomföras under hösten 2018 med fokus på ökad försäljning, ökade marginaler (gäller främst Ebeco/Scantrailer) samt minskade kostnader och företagets tillsatta ”Change management team” har presenterat en rad förlag där följderna utvärderas innan de genomförs.
 •  För att tillfälligt lösa bolagets något ansträngda likviditet har bolaget tagit ett kortfristigt lån på 6 mkr.


VD-kommentar

Börjar med länkarna till några olika TurnLoader filmer som är tagna med mobiltelefon. Mannen som presenterar är Craig Nickell VD i Marco Company som EasyFill samäger EasyFill America tillsammans med; Inom kort kommer nya professionella filmer med speaker texter på tyska, svenska, engelska, franska till att börja med och sedan utökas med andra språk om behovet finns.:

TurnLoader Ambient:
https://youtu.be/Wuwd_W0NGcQ

TurnLoader ColdFront/Cold room
https://youtu.be/7z8NKdeaDEk

TurnLoader Multideck
https://youtu.be/rE01mbddu98
https://youtu.be/duognwcXfSM
https://youtu.be/5pbe2NBeTG0


Att få frågor från våra aktieägare är stimulerande och här kommer frågor och svar

Frågor från våra aktieägare:

TurnLoader:

Ni har tidigare rapporterat att TurnLoader ska lanseras under hösten för butikshylla, ColdFront och MultiDeck. Håller ni den tidsplanen?

–        Ja

Har ni fått in några större ordrar eller är det endast testinstallationer/beställningar som gjorts?

–       Om ni menar TurnLoader är det testinstallationer i detta skede. Ordrar för samtliga produkter kommer löpande.

Kommer alla ÅF börja sälja TurnLoader? Om inte, kommer HL göra det?

–        Ja, alla ÅF har rätt att sälja samtliga produkter

När på ett ungefär kan vi förvänta oss att Exkal kommer börja sälja skräddarsydda Multidecks för TurnLoader?

–        Q1 2019

Kommer ni behöva tillverka nya verktyg för att kunna leverera TurnLoader?

–        Nej, det är befintliga plasthyllor, avdelare och liknande

EasyFill Amerika:

Marco Companies VD sa att volym borde komma under 2017 och nu har det snart gått ytterligare ett år utan vi fått se någon volym.

Säljer de något alls där borta och går bolaget med vinst?

–        Det fungerar lite annorlunda där och man ska inte glömma att marknaden har noll erfarenhet av RotoShelf. I Europa har det faktiskt funnits i mer än 10 år och det är ett rejält försprång. EasyFill America bearbetar en stor mängd butikskedjor och vi tror att ett genombrott inte är långt borta och att det ska ge ringar på vattnet.

Walmart Mexiko har med RotoShelf i sin kvartalsrapport och har även med RotoShelf på sin officiella hemsida. Vad innebär detta? Har Walmart Mexiko beslutat om större utrullning av RotoShelf och installeras det löpande till Walmart Mexiko? Får Easyfill använda Walmart som referens nu när de visar upp Easyfill på sin hemsida?

–        Än så länge betyder det inget, men vem vet vad framtiden har att visa upp

Nedan har jag lagt in senaste månadsrapporten 2018-07-31 från EasyFills ansvarige i Nord- och Sydamerika, Aaron Bennett.

2018 Success Stories (alphabetical order)

 • Domino’s Pizza (5600+ Stores in USA / approaching 14,000 worldwide) 

Date of Install: July 2017 & Aug 2018

  • MaxLoad 900 – Installed ML900 at local store to our market in Denton TX. This open the door to get a unit placed at corporate office for 60 day testing for large scale volume rollout potential across their stores as well as open project potential within their walk-in coolers for EasyFill TurnLoader
 • HEB / Central Market (390 HEB & 10 Central Market)

Date of Install: August 2018

  • RotoShelf Multideck – Installed 12’ run of RotoShelf Multideck in Hussmann case for single drinks in new premiere store location in Dallas. This is the 2nd store install we’ve done for Central Market with continued growth ahead into their other stores & larger scale HEB division
  • TopShelf – Installed 61’ of TopShelf to their ambient aisle gondola at new Dallas store. Pending success within this store, it will open up potential carry over applications to their other stor es
 • Walmart Mexico (2,358 stores)

Date of Install: January 2018

  • TopShelf Multideck – installed 16’ of TopShelf Multideck for Hussmann beer case application & larger multi-pack beer. Test successful which yielded 5 store order for more that is in production cue now with more to come
 • Wegmans (92 stores)

Date of Install: February 2018

  • RotoShelf Multideckinstalled 12’ run of RotoShelf Multideck in Hill Phoenix case for single drinks at a store near their corporate office in Rochester NY. They are reviewing over set period of time for internal evaluation with consideration to expand this across their other stores
  • MaxLoad 900 – sent unit for them to test at their local store. Overall feedback has been very positive thus far. Wegmans & many other grocery customers would have even stronger response to smaller MaxLoad unit for checkout counters at a height of 54-58” high.

Top Sales Targets (alphabetical order)

 • Casey’s General Stores (1900+ Stores) 

Target Date: 1st store before end of 2018

  • Turnkey EasyFill / KPS Cooler / Remis Doors – quoted a turnkey package install with $4300 of EasyFill for cooler, EasyFill & Remis doors. Store budget pushed to late September / early October for final product install application. Once successful, this test could rollout to up to 100 stores.
 • Domino’s Pizza (5600+ Stores in USA / approaching 14,000 worldwide)

Target Date: ML900 approval by Nov 2018 & TurnLoader ColdFront approval by Dec 2018

  • MaxLoad 900 – Corporate team will conduct 60 day test for interest in MaxLoad cabinet & potential rollout across stores. They will also review effectiveness of the RotoShelf within this case to make suggestions to Coca-Cola for rollout within their Coke owned cabinets
  • TurnLoader ColdFront – we are finished engineered application for TurnLoader to fit into ColdFront walk-in cooler & mount to standards on the wall. Domino’s will utilize for their delivery drivers to speed up & ease their unloading of product delivery to the stores.
 • HEB / Central Market (390 HEB & 10 Central Market)

Target Date: TurnLoader Ambient test before end of 2018

  • Recent install of 2ndstore within Central Market Dallas has begun opening the door for upcoming application at larger HEB division
  • Upcoming test applications pending for TurnLoader Ambient within spices section & other potential store sections
 • Imbera (2nd largest OEM cabinet manufacturer in North America – based in Mexico)

Target Date: 2nd round of prototype installs by end of 2018

  • Imbera G319 & VR20 – working on updated engineering applications of RotoShelf FA frame for G319 & VR20 for faster adaptation within Imbera cases. High interest in the RotoShelf, but cost was a concern. New design should help simplify this. Exploring potential partnership with Irvin International (largest Imbera sales rep in North America) for faster application into Imbera
 • Minus Forty Technologies (largest OEM Cabinet manufacturer in Canada)

Target Date: 2nd round of prototype installs by end of 2018

  • Minus Forty 43-UDG – their end customer expressed strong interest in the RotoShelf prototype we initially did but cost was the deciding factor. We are re-engineering using the new FA Frame setup & will explore a 2nd round production install for larger volume order potential
 • Marco Brazil & Marco Latin America
  • New applications of RotoShelf Multideck & SwingOut (due to install in 1-2 weeks) will continue to gather additional opportunities across Central & South America with our sales partners.
  • Several large connections are expressing high interest within beverage cabinets (Ambev, Coca-Cola Femsa, Metalfrio, Festval, Solar Coca-Cola, Ipiranga, etc.)
 • True Manufacturing (largest OEM Cabinet manufacturer in North America)

Target Date: install prototype by end of September 2018

  • True FLM-54 – True Mfg. expressed interest in having our RotoShelf FA frame setup in their 2-door FLM-54 cabinet. Upon successful implementation, testing & pricing approval this could yield large volume orders & expansion into other cabinet models in their lineups.
 • Walmart (5200+ stores in USA)

Target Date: rollout potential decision made by 1st quarter 2019

  • MaxLoad 900 – A ML900 is in Walmart’s hands for active testing for potential 750 cabinet rollout to spot near their produce section. Project was pushed to 2019. We will continuing pushing for results on this $1 million (+) opportunity
  • TurnLoader Multideck – they have expressed interest to test the TurnLoader in dairy section once we have engineered application ready.
  • Pusher Shelf – Walmart has expressed strong interest in our pusher shelf setup for salads once we have working mold prototypes for them to review. This could have huge market impact within bagged/boxed salads within the USA & our customers.
 • Walmart Mexico (2300+ Stores)

Target Date: installed by early October 2018 for first 8 stores. Balance by end of 2018

  • TurnLoader Multideck & TopShelf Multideck – 1st store applications of both products was successful & new 15 store setup being explored now for immediate upcoming installation. Wrapping up engineered & production for 1st application within Hill Phoenix ORB case with covers 8 of the 15 stores on their list of stores.

Sales Goals

 • Land at least 1 customer rollout by 1stquarter 2019 or sooner 
 • Expand presence of RotoShelf within beverage cabinets  
  • Push sales of our MaxLoad cabinets as priority #1        
  • Look for continued integration into other OEM cabinets 
  • A strong push is being coordinated to get the MaxLoad or RotoShelf into as many bottlers hands as possible since they control many of the end retailers, restaurants, grocery & C-Store final applications currently in the field. 
 • Expand presence within C-Store Industry 
  • We had our 1stC-Store install in June 2018. We are showcasing this to as many convenience store customers as possible between now & end of the year to gather more in field examples of this to showcase 
 • Get grocery applications installed within every major market of USA by summer 2019 to showcase to larger range of customers across the USA 
 • Develop 2-3 distributor partnerships by 1stquarter 2019 


Sydafrika:

Ni har tidigare flaggat för Sydafrika och den dåliga ekonomin i landet och att ni kommer överväga att dra er ur där om ingenting händer. Hur är utvecklingen på försäljningen där nere?

–        Det går fortsatt tungt, mycket beroende på en djup ekonomisk kris där (räntan ligger på 11%) men ledningen har tagit beslut att fortsätta tillsvidare men kontinuerlig uppföljning sker.

Tyskland:

Har Aldi nord utvärderat TurnLoader ännu, om inte, kommer de göra det? Hur går det med Lidl, Edeka och de bensinstationer som genomfört tester?

–        EasyFill GmbH bearbetar samtliga kunder som nämns och bla Lidl har installerat TurnLoader i ett konceptvisningsrum men då det gjort nyligen är det lite för tidigt att dra några växlar på det.

Linkedin inlägget som gick viralt:

Har någon av de kontakter ni fått via det inlägget lett till några affärer? Och har ni lyckats förvalta den uppmärksamhet ni fick genom att det blev viralt?

–        Det korta svaret är ja. I tillägg så kan detta bli början på något väldigt bra. En av de affärer vi kan nämna är att EasyFill America i dagarna levererar två stycken RotoShelf av senaste varianten till Metalfrios fabrik i Mexico för installation i en av deras kylmodeller. Kylarna skall sedan levereras till USA och världens största tillverkare av läsk för test.


Tidigare rapporterade potentiella affärer samt övriga frågor:

Ni har tidigare rapporterat om en handfull potentiella affärer med Efficold MaxLoad kylskåp vad är status på dessa? Microsoft, Walmart, butikskedjan med 55.000 butiker, Sydamerikas största tillverkare av läsk, Penny i Tyskland osv.

–        När det gäller Nord- och Sydamerika hänvisas till Aarons mail ovan.

–        Penny är fortfarande under utvärdering.


Har Efficold fått volym på sina MaxLoad kylskåp via sin egna försäljning ännu?

–        Nej, egentligen inte, men det finns troligen bra affärer runt hörnet


ColdFront hos Shell. Enligt svaren i förra rapporten var flera affärer på gång. Har det nu skett affärer med Shell?

–        Det sker löpande installationer i olika bensinstationer i Tyskland genom vår partner Stracke Ladenbau. Det finns dock inget centralt avtal med Shell utan det är franchisestationer


ICA/HL Display. Hur ser det ut? Levererar HL större volymer till ICA?

–        Inga större volymer ännu, dock finns det ett nära samarbete


Säljer HL Display volymer till bensinstationskedjan i Saudiarabien?

–        Inga större volymer ännu


Norra Europas ledande bensinstationskedja som testade i Polen. Vad är status där?

–        Utvärderingen förväntas avslutas i närtid och vi förväntar oss att finnas med i deras planer för budgetering för 2019


Sex tillverkare av kyldiskar anpassar sina modeller för RotoShelf och en av dem har utvecklat en kyl för RotoShelf. Har de börjat sälja såna kyldiskar med RotoShelf?

–        Nej, pga att vi vill att de istället ska ändra till TurnLoader som har ett bredare användningsområde. Detta gör att processen tar lite längre tid men alla kyldisktillverkare som sett TurnLoader är imponerade, just det imponerade


Nu när TurnLoader finns, kommer de sex ovan nämnda fortsätta satsning på RotoShelf eller övergår de till TurnLoader? Och finns det då redan idag någon tillverkare som bestämt sig för att också skräddarsy MultiDeck för TurnLoader? Isf kan ni avslöja vilken eller hur många?

–        Det finns i dag två tillverkare som anpassar kyldiskar för integration med TurnLoader, en som gör en helt ny kyl för TurnLoader samt några som vi anpassar TurnLoader till. Svaret är att RotoShelf kommer minska i kyldiskar men öka i läskedryckskylskåp där TurnLoader aldrig kommer bli aktuellt i de kylbredder som finns på marknaden idag.


Vad är status på projektet med Coca Cola i Norge?

–        Fortfarande är inget beslut taget och bollen ligger hos Coca Cola


Hur ser försäljningen till Ica ut? Installerar Ica löpande, eller är det mindre orders butik per butik?

–        Försäljning till ICA sker via våra samarbetspartners som köper från oss regelbundet. EasyFills produkter beställs via Icas webbportal.

–        Nästa vecka startar en större test av TurnLoader i en Ica Butik i södra Sverige, det som skall installeras är x antal TurnLoader i kyldisk (MultiDeck) samt x antal TurnLoader butikshyllor (Ambient)


Status med återförsäljaren i Kina?

–        Diskussioner pågår och de besökte fabriken i Slovakien nyligen. (se i text ovan)


Är det fortfarande tre tillverkare av glasdörrskylskåp som levererar med RotoShelf, eller har antalet ökat?

–        Hittills är det tre stycken men två ytterligare är på gång i USA samt en med fabrik i Kina.


Easyfill utvecklar två RotoShelf till världens största tillverkare av glasdörrkylskåp i USA. Vad är status på det projektet?

–        Det är pågående (se Aarons svar ovan)


Hur går det med utveckling och lansering av de nya hemsidorna?

–        Det går framåt och designen är i stort sett klar och programmering är nästa steg

D

et var alla frågor.

–        Tack! Det är roligt att ha engagerade aktieägare!


Till sist har vi ett tips från en användare som föreslog att ni skulle berätta för SVT och deras serie Maträddarna. Känns som era produkter skulle vara värda ett inslag där.

“Anne Lundberg och Paul Svensson sätter fingret på en av vår tids hetaste frågor – matsvinnet. De besöker bönder, butiker, fabriker och konsumenter för att försöka ta reda på vad vi kan göra för att minska på matsvinnet. Det blir också recept och tips på vad man kan laga för gott på det man annars hade tänkt att slänga”

https://www.svtplay.se/matraddarna

–        Väldigt bra tips. Vi har tagit tag i det.


Och till sist så finns det ett annat LinkedIn inlägg som hänvisar till det som gick viralt som har många kommentarer och intresserade. Vet inte om ni redan har sett det, om inte så hittar ni det här:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6403002158484156416/ 

–        Tack, vi hade sett det!


Håkan Sjölander
VD

EasyFill AB

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Rapportdatum gällande 2018

Q3: 30 november 2018

Bokslutskommuniké: 28 feb 2019


För ytterligare information kontakta:

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se 

Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se 

Ekonomichef: james.gray@easyfill.se 

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak
tillsammans med samarbetspartners. 

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market

CisionLink Kvartalsrapport 2 2018