Kvartalsrapport 1 2014

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har således ökat med ca 1 184 TKR under perioden vilket är glädjande men det som gläder mest är resultatet under perioden som slutade - 243 (-807) vilket är en resultatförbättring på 564 TKR. 2014 har styrelsen i EasyFill lovat bli ett år med plusresultat vilket alla ingående parametrar visar på. Nyckeltal i koncernen, TSEK Period: Kvartal 1, 2014 (Kvartal 1, 2013) TSEK Omsättning: 6 149 (4 965) Rörelseresultat efter avskrivningar: -27 (-507) Resultat efter finansiella poster: - 243 (- 807) Rörelsemarginal %: -0,43 (-10,21) Antal aktier: 48 609 379 (41 923 227) Resultat per aktie, kr: -0,001 (-0,002) Soliditet %: 46,23 (19,01)

Kommentarer

2005 började EasyFill utveckla RotoShelf-konceptet. 2007 noterades bolaget på Aktietorget och under årens lopp har bolaget gjort ett antal emissioner. Totalt med nyemissionen under hösten 2013 har bolaget genom årens lopp tagit in ca 60 miljoner där Loxysoft och Inesco Holding (de bolag där EasyFill’s VD är ägare/delägare) gått in med ca 30 miljoner och äger idag ca 35 % av bolaget.

Att utveckla, patentera och lansera en produkt på en världsmarknad är otroligt kostsamt och tar lång tid. Varje kvartal har bolaget lämnat rapport och endast vid ett tillfälle har siffrorna varit plus vilket naturligtvis är frustrerande, men för oss som sitter mitt i verkligheten förståeliga. I Q1-rapporten 2014 finns återigen en liten förlust, men om allt som sålts hade kunnat levereras hade resultatet varit plus.

Budgeten för 2014 visar på ett plusresultat och den budgeten är till 95 % garanterad vad gäller försäljning av kylskåp (observera att beställningarna erhålls men att det tar x antal månader innan leveranserna sker). Utifrån fakta är företagsledningen och styrelsen helt övertygade om att 2014 kommer att bli ett ytterst spännande år där alla förutsättningar finns för ett genombrott för RotoShelf på marknaden.

EasyFill’s till 100 % ägda dotterbolag Enjoy Sales säljer fler läskedryckskylskåp på den Svenska marknaden än på många år trots att konkurrensen hårdnat. Ett av skälen är att kylskåp med RotoShelf tar marknadsandelar.

Flera av Enjoy Sales konkurrenter har inte hunnit med att installera RotoShelf i sina kylskåp varför man tappar marknadsandelar till i första hand Enjoy Sales.
För EasyFill är strategin tydlig och enkel, alla kylskåpstillverkare (således Enjoy Sales konkurrenter) som vill leverera kylskåp med RotoShelf anpassar vi produkten RotoShelf till och i dagsläget är det kö in till bolagets utvecklingsavdelning.
För Enjoy Sales betyder det ökad konkurrens men för EasyFill-koncernen innebär det att intäkterna kommer att öka samtidigt som de stora läskedrycksleverantörerna på marknaden med internationella verksamheter inte kan blunda för RotoShelf,s alla fördelar.

Fortfarande är försäljningen av RotoShelf koncentrerad till i första hand Norden men förhandlingar med både globala kylskåpstillverkare och företag som jobbar på secondhand marknaden sker just nu för ett flertal marknader i hela världen.
I 2014 års budget är försäljningen av RotoShelf relativt liten trots det visar budgeten plus vilket visar att alla förutsättningar är lagda för de stora intäkterna åren framåt.

Ny säljare
Från den 1 maj 2014 har bolaget anställt en ny säljare med placering på bolagets kontor i Sollentuna (Nils Wallgren) vars uppgift kommer att vara att bygga upp ett återförsäljarnät i hela världen för försäljning av RotoShelf på second hand marknaden. Omedelbart när Nils blir varm i kläderna kommer ytterligare säljare att anställas.

Mässor
Hösten 2013 ställde bolaget ut på en mässa i München och i februari 2014 på EuroShop i Düsseldorf. Under och efter de mässorna har många förfrågningar kommit in och besök har skett från flera länder i världen till bolagets utställning i Sollentuna.

Sverige
När någon av de stora matkedjorna beställer en läskedryckskyl till sina butiker så är det oftast en kyl med RotoShelf (exempelvis levererades till en nyöppnad butik i Stockholm en dag i mars 9st 90 cm och 3st 60 cm breda kylskåp med RotoShelf). En enkel marknadsundersökning är att gå ut i den egna butiken och titta på de läskedryckskylskåp de har. Om kylen inte är allt för gammal så sitter det en RotoShelf i den. På utsidan av kylen finns någon av de stora världsledande läskedryckstillverkarnas namn. Den stora skillnaden är att tidigare var det endast en stor läskedryckstillverkares namn som stod på kylen, nu är det många av dess konkurrenter som förstått RotoShelf, s alla fördelar.

Norden/Europa
Tillsammans med ett flertal av de stora internationella kylskåpstillverkarna sker nu lansering i land efter land.

USA
Under hösten 2013 meddelade bolaget att två av de egenutvecklade produkterna; RotoShelf Multi och RotoShelf SwingOut har beviljats patent i USA. Extremt viktigt för bolagets fortsatta framgång och en förutsättning för fördjupade diskussioner med de tillverkare som sedan tidigare uttryckt sitt intresse för bolagets produkter.

1. Patent för RotoShelf Multi klart i USA 21/10 2013.
2. EasyFill AB (publ) erhöll bolagets andra patent i USA den 3/12 2013, patentet gällde i detta fall RotoShelf SwingOut.
På de två mässorna i Tyskland bolaget ställt ut på (se ovan) har intresset varit enormt och ett av de företag som besökte vår monter flitigt var Hussman från USA (världens största tillverkare av öppna kylskåp), med dem har bolaget haft kontakt med tidigare men utan patent och med hyllor av plåt valde företagsledningen i EasyFill att avvakta. Efter plasthyllor och patent är bolaget nu klart för USA marknaden och ett NDA har tecknats med Hussman om lansering på de marknader de arbetar på.

Sydafrika
Bolaget har tecknat avtal med ett bolag i Sydafrika som kommer att lansera RotoShelf på både ny och efterhandsmarknaden.

Australien och Nya Zeeland
Bolaget har tecknat avtal med ett bolag i som kommer att lansera RotoShelf på både ny och efterhandsmarknaden.

Produkter
Leveransklart finns nu RotoShelf Multi med plasthyllor i storlekarna 60cm och 90cm för läsk (burkar och flaskor) för 33/50cl som passar i läskedryckkylskåp och öppna kylskåp.

Under hösten 2013 har bolaget utvecklat en universalhylla i plast med flyttbara avdelare för alla tänkbara produkter och kan användas i läskedryckkylskåp och öppna kylskåp. Verktyget finns just nu i Taiwan men kommer att skeppas till bolagets norska producent av plasthyllor inom kort.

Bolaget har även utvecklat en plasthylla med flyttbara avdelare till RotoShelf SwingOut och beställning av produktionsverktyget har skett.

Dessutom har bolaget utvecklat en egen rullbana för produkter som har svårt att glida. Rullbanan klickas fast direkt på de egna universalhyllorna och är något unikt på marknaden. På grund av alla små rullar så kommer tillverkning av rullbanan att ske i Asien eftersom den då blir billigare och är så liten och lätt att packa att leveranskostnaderna blir väldigt låga per styck.

Produktion av stålramarna till RotoShelf Multi
All utveckling och prototypbyggande sker i bolagets lokaler i Bräcke.
För testordrar och mindre serier tillverkas dessa i Sverige hos ett företag i Småland eftersom kvalitet måste säkerställas. De större tillverkarna av läskedryckskylskåp och öppna kylskåp samt bolagets återförsäljare erbjuds efter de första provleveranserna att sköta tillverkningen i egen regi om man så önskar. Med de företag som anges i ovanstående finns långtgående förhandlingar där de själva tillverkar stålramarna till RotoShelf.

Plasthyllor
All tillverkning av plasthyllor kommer att ske hos återförsäljare men under bolagets egen regi. I dagsläget finns produktionsverktyg i Sverige och Norge men direkt när vi har en etablerad marknad i någon annan världsdel kommer produktionsverktygs tas fram och tillverkning sker då i den världsdelen.

Intäkter
Bolagets affärsidé är enkel

Utvecklar produkten
Patenterar
Marknadsför
Anpassar till olika tillverkares kylskåp/butiksinredning
Tillverkar prototyper
Erbjuder tillverkaren att själv tillverka ståldelarna (oftast har man egen tillverkning)
Om man inte vill tillverka ståldelarna så tillverkar vi hos underleverantör i egen regi
Alla tillverkning av plasthyllor sker i egen regi

På stålramen tas ingen marginal ut överhuvudtaget

All intäkt tas ut på plasthyllorna

Förfrågningar
De stora butikskedjorna med världen som marknad har visat stort intresse för bolagets produkter, dessa kommer från:

England
USA
Frankrike
O.S.V
Öltillverkare
Läskedryckstillverkare
Bensinkedjor
En stor norsk servicehandelskedja (hemmamarknaden är viktig)
Övriga ovanstående kommer från stora delar av världen

Intäkter:
Bolagets produkter är högmarginalprodukter vilket innebär att all försäljning genererar goda inkomster.

Ekonomi
Med den försäljning som nu sker och den företrädesemission som gjordes hösten 2013 har nu bolaget god ekonomi och en världsmarknad utan konkurrenter om man inte ser standardhyllor, utdragshyllor o.s.v. som konkurrerande produkter och det är de på ett sätt, men de unika egenskaperna som EasyFill’s RotoShelf har är bolaget ensamma om på marknaden.

VD Kommentar
”Fantastisk känsla att skriva denna rapport! Nu är det bara framåt som gäller.
Naturligtvis är jag medveten om att det kan finnas saker jag inte känner till i en framtid som kan förändra förutsättningar men med den vetskap jag har idag och om någon skulle fråga mig om jag skull få välja ett noterat företag att vara VD i oavsett lista så hade jag med 100 % säkerhet valt EasyFill, skälet är att produkterna är patenterade, att de är enkla att förstå och att hela världen är marknaden säger VD Håkan Sjölander”

Bräcke 6 maj 2014
Styrelsen

Rapportdatum 2014/2015
28/8 Q2 2014
14/11 Q3 2014
27/2 2015 Bokslutskommuniké 2014

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se
För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Denna rapport är inte granskad av företagets revisor.

Läs mer