Kungörelse av Informationsmemorandum samt inbjudan till informationsträffar

Styrelsen för EasyFill AB (publ) har upprättat ett Informationsmemorandum avseende stundande företrädesemission.

Informationsmemorandumet finns, från och med idag, tillgängligt på bolagets hemsida. www.easyfill.se och på www.Aktietorget.se.

Företrädesemission

Under tiden 18-29 november genomför bolaget en företrädesemission, informationsmemorandum kan läsas/ laddas ner för utskrift på www.easyfill.se eller på www.aktietorget.se alternativt beställas från EasyFill på mail Jens.nisu@easyfill.se eller på telefon 070 660 58 82.

I samband med kapitalanskaffningen bjuder EasyFill in till informationsträffar. Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på EasyFills VD Håkan Sjölander och EasyFills marknadschef Jens Nisu. Dom kommer att berätta om bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen. Vid varje informationsmöte kommer en läskedryckskyl med RotoShelf att finnas på plats. Bolaget bjuder på lättare förtäring.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

Stockholm, 20 november 2013, kl 18.00
IVA, Grev Turegatan 16

Östersund, 21 november 2013, kl 18.00
Loxysoft AB, Armegränd 7

Göteborg, 25 november 2013, kl 18.00
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36

Malmö, 26 november 2013, kl 18.00
Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan

Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer