Kungörelse av Informationsmemorandum samt inbjudan till informationsträff

Styrelsen för EasyFill AB (publ) har upprättat ett Informationsmemorandum avseende stundande företrädesemission. Informationsmemorandumet finns, från och med idag, tillgängligt på bolagets hemsida. www.easyfill.se och på www.aktietorget.se.

Företrädesemission

Under tiden 26 januari till 6 februari genomför bolaget en företrädesemission, informationsmemorandum kan läsas/laddas ner för utskrift på www.easyfill.se eller på www.aktietorget.se alternativt beställas från EasyFill på mail Jens.nisu@easyfill.se eller på telefon 070-660 58 82.

I samband med kapitalanskaffningen bjuder EasyFill in till en informationsträff.
Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på EasyFills VD Håkan Sjölander och EasyFills marknadschef Jens Nisu där information om bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen kommer att avhandlas. Vid informationsmötet kommer delar av produktrangen att finnas på plats. Bolaget bjuder på lättare förtäring.

Informationsträffen kommer att livesändas på Internet därefter kommer den också att finnas för nerladdning från bolagets och aktietorgets hemsida,. Informationsträffen kommer att hållas i EasyFills lokaler på nedan adress:

Sollentunavägen 135B, Sollentuna
27 januari 2015, kl 17.00

Ett webinarium på Internet kommer att anordnas en vecka senare, den 3 februari kl 16.00, där kommer presentationer att ske och en frågestund kommer att avsluta, på webinariumet kommer max 25 personer att kunna vara inloggade samtidigt och om fullteckning sker kommer ytterligare ett webinarium att anordnas dagen efter.

Anmälan

Anmälan till informationsträffen samt till webinariumet sker genom mail på info@partnerfk.se

I anmälan skall namn, telefonnummer samt mailadress bifogas

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer