Korrigering i kvartalsrapport 1 2020

I den nyligen publicerade kvartalsrapporten står följande gällande patent på produkten TurnLoader:
"
Patent är beviljat med 22 års återstående löptid."

Texten ovan kom med av misstag och missades i sista korrekturrundan och är inte korrekt.

Patent gäller 20 år från PCT ansökan inlämnades och det var för ca 1,5 år sedan, senast mitten av juni 2020 skall patenten effektueras genom att respektive land där patent skall gälla skickas in.

Bräcke 2020-05-26

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Bolaget är noterat på Spotlight stockmarket sedan 2007.

CisionLink Korrigering i kvartalsrapport 1 2020