Komplettering till pressmeddelande om konvertibelt lån som pressmeddelats 28/8 2019

På grund av missförstånd försvann nedanstående text i pressmeddelandet gällande konvertibelt lån på 10 miljoner.

Efter genomförd emission i maj på 37 MSEK amorterades större delen av bolagets skulder under juni månad med ca 28,5 MSEK. EasyFill koncernen har under kvartal ett och två 2019 haft en kraftig försäljningsökning vilket kräver rörelsekapital. På grund av behov av utökat rörelsekapital, har styrelsen den 28 augusti 2019 fattat beslut om konverteringsrätt för lån om 10 000 000 SEK enligt pressmeddelande den 28:e augusti.

I övrigt hänvisas till kvartalsrapporten som publiceras den 30 augusti 2019.

Bräcke 28 augusti 2019

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Release