Kommuniké från extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram

Extra bolagsstämma hölls av aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653–2924 torsdagen den 25 januari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Bräcke, Industrigatan 10, Bräcke samt digitalt utan rösträtt.

Stämman beslutade enhälligt att inrätta teckningsoptionsprogram för nyckelmedarbetare, styrelseledamöter och för moderbolagets borgensmän enligt nedan.

  • Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram, 2024:1 för nyckelmedarbetare
  • Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram, 2024:2 för styrelseledamöter
  • Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram, 2024:3 för moderbolagets borgensmän

Teckningsoptionsprogrammen, som är identiska, framgår av kallelsen som publicerades den 11 januari 2024 och som finns att läsas på bolagets hemsida samt Spotlight Stock Market.

Utspädning samtliga beslutade teckningsoptionsprogram

Vid fullt utnyttjande av samtliga tre teckningsoptionsprogram kommer 20 615 000 nya B-aktier ges ut. De nya aktierna medför en utspädning om cirka 9,71 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag och cirka 8,87 procent av det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag.

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

 

CisionLink EasyFill AB (publ) - Kommuniké från extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram_20240125_SVE