Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2013-03-21

Enjoy Group AB genomförde den 21 mars 2013 en extra bolagsstämma. Skälet till den extra bolagsstämman var att bolagets styrelse föreslagit namnbyte på företaget från Enjoy Group AB till EasyFill AB

Beslutsförslag

I bolaget finns två verksamhetsgrenar:

Försäljning av läskedryckskylskåp på den Svenska marknaden.

Utveckling, patentering och försäljning av smarta hyllor för enklare hantering av läsk och mat i kommersiella kylskåp, kylmöbler och butiksinredning.

För att skilja de två verksamhetsgrenarna åt beslutade den extra bolagsstämman att Enjoy Group AB byter namn till EasyFill AB och att ett nytt till 100 % ägt dotterbolag bildas (Enjoy Sales AB) där försäljning av varumärkesdekorerade kylskåp sker.

Förtydligande
100 % av de närvarande på stämman röstade enligt styrelsens förslag

Händläggningstiden hos bolagsverket avgör när det nya namnet tas i drift

Antal registrerade Aktier i Bolaget

Antal registrerade aktier i uppgår per 2012-12-31 till 39 617 637, varav 1 944 480 A-aktier.

Ingen övrig fråga förelåg

Den extra bolagsstämman avslutades.

Bräcke 25 mars 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer