Kommentar Q3 rapport 2017.

Den 30 november presenterade EasyFill kvartalsrapport gällande Q3 2017 och nu har några aktieägare i företaget kontaktat mig angående bolagets resultat, nedan finns svar på de allmänna frågor jag fått.

Fråga

Varför fortsätter bolaget gå med förlust kvartal efter kvartal trots att du Håkan Sjölander säger meningar som “framtiden är vår, det har aldrig sett bättre ut än nu, mina aktier är inte till salu” o.s.v.

Svar

EasyFill utvecklar, patenterar, tillverkar och säljer produkter i hela världen, de produkter vi utvecklat och säljer existerade inte på marknaden när vi startade vår verksamhet och om detta hade varit enkelt hade någon annan kommit på detta för länge sedan.

Det man måste göra är att investera tufft i marknaden och bevisa att våra produkter är värda den investering butiken måste göra.

Ett litet exempel: En MultiDeck kyl som är 2,5 meter lång kostar i storleksordningen ca 75 000 sek, den är då komplett med fungerande hyllor, visserligen släta raka såna men likväl hyllor. Så kommer då EasyFill och berättar om vår patenterade RotoShelf och berättar att de hyllor som sitter i kylen skall de slänga och ersätta med våra till en kostnad av ca 9 000 kronor per 125cm sektion.

Vi berättar om alla fördelar: En butikskedja vi har som kund i Sydafrika har presenterat följande siffror efter en marknadstest i två butiker:  minskat svinn eftersom den produkt man sätter på hyllan är den produkt som säljs först (svinn minskade med ca 40%), ökad försäljning eftersom varorna alltid är längst fram på hyllan och kunden enkelt kan se dem (beroende på produkt 7-20%), påfyllningstiden av hyllorna minskade med mer är 50%. Med dessa siffror som bas och den investeringskostnaden av RotoShelf är investeringen betald efter ca 42 veckor. Trots dessa fantastiska siffror övertygas ingen enskild handlare eller butikskedja någonstans i hela världen förrän man testat själv, eller någon man litar på till 100% testat. Således tar saker och ting tid.

Resultat för 3 kvartal 2017

I gårdagens rapport presenterade vi ett minusresultat på ca 9 miljoner för årets första tre kvartal. 9 miljoner är enormt och så här är de fördelade.

Tillkommande kostnader för företagssammanslagningen

Utöver alla kostnader som sammanslagningen med Ebeco som är redovisade i balans o resultatrapporter så har det gått åt tid och pengar som inte redovisas, resor, möten o.s.v.

Mässkostnader

Ca 1,3 miljoner är direkta och indirekta mässkostnader för mässor runt om i världen som belastar resultatet med 100%

Marknadsinvestering

Resterande summor i resultatrapporten är att betrakta som marknadsinvesteringar.

Olika sätt att driva företag

Att utveckla, patentera och sälja produkter på marknaden som ingen känner till är inte den enklaste uppgift man kan ha och det finns två olika grundsätt att driva ett företag på:

1. 1.      Man utvecklar, producera och säljer produkter och har alltid vinst i företaget det innebär att man tar små steg och utvecklar en och en produkt. När man har pengar på kontot så utvecklar man nästa produkt som man säljer och tjänar pengar på och när den är i hamn så tar man nästa o.s.v.

1. 2.      En annan väg är gör på det sätt jag tror på när man som EasyFill utvecklar, patenterar och säljer unika produkter med världen som marknad, då är min fasta övertygelse att det sätt vi gör nu det enda rätta. Vi har minusresultat men vi förlorar inte pengar utan vi investerar pengar i produkter och marknader, pengar som jag är 100% säker på att vi kommer att få tillbaka mångfalt.

USA

Jag lägger in en kommentar från ett mail från 1 november från vår man i USA Aaron Bennett EasyFill America den 1 november 2017, kom ihåg att USA är bara en marknad vi har oändligt fler marknader vi jobbar på där vi kommit längre än i USA men resultaten visar sig inte i våra siffror ännu men jag är 100% säker på att våra investeringar i marknaden kommer att återbetalas mångfalt.

Central Market / H-E-B

RotoShelf for Multideck Cases – This the local test for RotoShelf within a Hussmann multideck we coordinated just over 2 months ago. We did their initial test application for a 60-day trial & are invoicing them this week for the work.

They said the system has dramatically improved their labor spent on stocking the case & their sales increased by about $10,000 USD over their standard sales amount on this case since installing the system. They said during the trial period it has already paid for the system which is great news.

I den rödmarkerade texten ovan säger Central Market HEB att man testat RotoShelf under två månader och att kostnaden för påfyllnings samt att försäljningen ökat med 10 000 Dollar under dessa två månader jämfört med deras normala försäljning vilket innebar att investeringen var betald på två månader.

Elon Musk

Jag tänker inte på något sätt jämföra mig med Elon Musk som är näst intill helgonförklarad men han gör med Tesla på samma sätt som jag gör med EasyFill, utvecklar och säljer produkter med stora minusresultat men han gör dessa investeringar inte för att han tror att han skall förlora pengarna utan för att han tror att han kommer mångdubbla dem.

Teslas resultat Q3 2017

Nettoförlusten för Tesla under Q3 blev 619 miljoner dollar = 5,3 miljarder sek, vilket var betydligt mer än analytikerna förutspått men trots denna förlust blir han inte kallad för Cowboy VD, tvärtom blir han höjd till skyarna trots att det finns enormt med kapitalstarka konkurrenter såsom WW, BMW, Toyota, Geely o.s.v. som också inom en kort framtid kommer med elbilar, skillnaden mellan EasyFill och Tesla är att EasyFills produkter är unika medan Tesla kan i framtiden räkna med mördande konkurrens.

Marknadsmöte i Nizna 27-30/11

För sju månader sedan slogs EasyFill och Ebeco ihop till ett företag och under den tiden har enormt mycket hänt i EasyFill, vi har nu egen tillverkning av alla våra ståldelar. Vi har en väldigt bra utvecklingsavdelning som nu förbättrar och utvecklar våra produkter. I och med egen tillverkning sänker vi nu våra marknadspriser med ca 15% i snitt, dessutom minskar transportkostnader in och ut också eftersom de flesta stora kunder inte ligger i Norden utan runt om i Europa. 

Under perioden 27-30 november 2017 har styrelse och ledande personer i EasyFill haft marknadsmöte i Nizna Slovakien och när vi alla åkte därifrån på torsdag var vi alla övertygade om att framtiden är vår.

Vi kommer inom några veckor presentera en ny produkt som kommer förändra enormt mycket hos EasyFill och hos våra kunder, just nu är vi i en patentsökningsprocess men så snart patenthandlingarna är inlämnade kommer vi presentera produkten.

Mail om EasyFill och våra möjligheter

Jag har fått några mail där någon aktieägare anser att vi har ett pajasbolag som nu tror att det är släpvagnar som skall rädda vårt företag. Först och främst är vi inte ett företag som är i sjönöd vi är ett företag som investerar i marknaden. För en oinsatt kan släpvagnar verka vara en harmlös produkt men jag tycker inte man skall uttala sig innan man vet något. Jag tror på släpvagnar men jag tror flera 1000 gånger mer på EasyFills patenterade produkter, men varför skall vi säga nej till att tjäna pengar på släpvagnar när vi har produkter och en egen fungerande fabrik som tillverkar dem?

I ett annat mail jag fått under dagen står det att rapporten är dåligt skriven samt att bolaget aldrig kommer lyckas.

För allas vetskap är att mina aktier inte är till salu och oavsett vad vissa aktieägare tror så är framtiden ljus för EasyFill, jag må vara en Cowboy VD men jag har och kommer aldrig att ljuga eller vilseleda mina aktieägare. 

Läs mer Läs mer