Jens Nisu köper aktier utanför marknaden

Jens Nisu Marknadsdirektör i EasyFill köper 40 000 aktier av Inesco Holding AB (ägt av Håkan och Tobias Sjölander).

Jens Nisu köper internt 40 000 B aktier i EasyFill AB (publ) av Inesco Holding AB delägt av VD i EasyFill Håkan Sjölander. Jens Nisu med närstående innehar efter köpet 209 777 B-aktier i EasyFill AB. Parternas har kommit överens om att kursen inte redovisas.

Bräcke 25 april 2016

Håkan Sjölander

CEO

EasyFill AB (publ)

Rapportdatum 2016/2017

27/5 Q1 2016
2 juni 2016 Bolagsstämma i Sollentuna
31/8 Q2 2016
30/11 Q3 2016
24/2 2016 Bokslutskommuniké 2016


För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller
hakan.sjolander@easyfill.se
För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

Läs mer Läs mer