Jens Lidén tf VD i EasyFill AB (PUBL.)

På grund av sjukdom kommer koncernens VD Håkan Sjölander att vara sjukskriven under en period. Nuvarande marknadschef Jens Lidén utnämns tillförordnad VD under sjukskrivningstiden.

Förändringen sker omgående.

Kommentar från styrelsens ordförande

“Självklart är det tråkigt när något sådant här händer men hälsan måste gå först i alla lägen vilket är något som inte minst Håkan själv alltid framhållit som sitt mantra. Håkan tar nu en paus från allt vad EasyFill heter under en tid.

Jens Lidén har varit med oss i snart 10 år nu och är väl förtrogen med alla delar av koncernens verksamhet. Han har ihop med CFO James Gray adjungerats till våra styrelsemöten. Tack vare det nära samarbete Håkan och Jens haft under flertalet år så väntas övergången ske smidigt. Jens bildar med James Gray, CFO en ledningsgrupp med regelbundna veckovisa interna möten.

Vi hoppas givetvis på snart tillfrisknande för Håkan.”

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-29 12:41 CET.

För mer information kontakta:
Richard Bagge                                                
Styrelsens ordförande                                                                   
+46 708 797 797                                             

richardbagge@partnerfk.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com  

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Tillfälligt VD-byte 2021-03-29