Insiderköp av aktier

Liden i Loo AB, ägt av insynspersoner i EasyFill (publ) ökar sitt innehav i EasyFill AB.

Anders Lidén, styrelseordförande och Jens Nisu marknadsdirektör i EasyFill AB (publ) är båda delägare i Liden i Loo AB. I början av innevarande vecka har Liden i Loo AB ökat sitt innehav av aktier med 45 000 B aktier vilka inköpts till en snittkurs av 2,31.

VD kommentar:
Glädjande att vår styrelseordförande och vår marknadsdirektör visar sin tro på bolaget genom att öka sitt innehav.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander CEO, EasyFill AB (publ)
Mob: +46 70 59 444 69, E-mail: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.

EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer