Insiderförsäljning

Håkan Sjölander säljer EasyFill aktier i ägda bolag.

Under årens lopp har jag sagt att ”mina aktier är inte till salu” tvärtom har jag via de företag där jag är delägare investerat med mina mått mätt mycket pengar i EasyFill (ca 35 miljoner) mycket av de pengar som investerats har lånats, att jag lånat och investerat är för att min tro på EasyFill och våra produkter har varit och är stor. Trots det sliter amorteringar med lån och räntor på ekonomin, nu har EasyFills aktie stigit till ca 20 kronor och med de stora antal aktier som ägs i våra företag har vi beslutat sälja av en liten post vardera i Inesco Holding och Loxysoft Holding, det är ca 1% procent som säljs tillsammans så ägandet är i princip med lika som tidigare men det lyfter helt klart en börda från mina axlar när dessa lån betalas bort.

Ägande före och efter försäljning

Inesco Holding + Loxysoft Holding

Summa aktier A + B totalt innan försäljning 16 431 846 (29,67%)

Summa aktier A + B totalt efter försäljning 15 861 846 (28,64%)

Minskning efter försäljning med totalt 1,03%

Anmälan görs idag till Finansinspektionen om denna insiderförsäljning

Försäljningen har gjorts på Aktietorget 13, 14 och 15 juli 2016

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                            
CEO                                                                                                               
+46 70 59 444 69                                 
hakan.sjolander@easyfill.se                 

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer