Informerar om pågående USA förhandlingar

Eventuell försäljning av patenträttigheter i USA

I stycket på sidan 4 i bokslut 2011 för Enjoy Group AB som presenteras idag 2012-06-13 kan man läsa att bolaget erhållit ett ramverk till avtalsförslag från ett Amerikanskt företag gällande eventuell köp av patenträttigheter USA och Kanada för RotoShelf och CaruShelf vilket härmed bekräftas. Försäljningen av Enjoys patenterade produkter för läskedryckskylskåp ingår ej i eventuellt köp. Av förhandlingstaktiska skäl informeras inte om vilket företag det gäller eller avtalsramens innehåll.

Bräcke 13 juni 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se, för mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer