Informationsbrev om ytterligare säljare till EasyFill

EasyFill är ett företag med egna patenterade produkter och försäljning i stora delar av världen, bolaget har huvudkontor i Bräcke Jämtland och försäljningskontor i Sollentuna och nu söker vi förstärkning.

Läs mer om bolaget på www.easyfill.se

EasyFill seglar i medvind och vi är nu i behov att ytterligare arbetskamrater, vi söker med placering

Sollentuna

Tjej/Kille med erfarenhet och kontakter när det gäller försäljning av teknisk utrustning i butiksbranschen (COOP, ICA, Axfood o.s.v.). Arbetet består av att runt om i Sverige boka besök med butiksägare och beslutsfattare för olika butikskedjor och sedan med vår rullande utställning på plats demonstrera och sälja in våra olika RotoShelf produkter.

Om sedan intresse finns från butiksägare för våra produkter skall butikens behov inventeras vilket innebär att viss teknisk kompetens bör finnas.

Bräcke

CAD-ritare med teknisk utbildning. I jobbet ingår förutom CAD-ritning också praktiskt arbete på utvecklingsavdelningen och ibland resor ut i världen för vissa installationer samt utbildning av teknisk personal hos återförsäljare.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Sales & Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer