Information Patentansökan CaruShelf

2011-05-30 meddelande European Patent Office (EPO) att man skickat slutföreläggande varvid man avser att godkänna patent för CaruShelf i Europa

Från AWA patents handläggare kom följande korta information:

“Jag har tittat igenom kommunikationen från EPO, och ser att kraven gått igenom helt och hållet oförändrade, precis som vi lämnade in dem.”

VD Kommentar

Glädjande för alla oss aktieägare, vi har nu patent i Europa vilket innebär att vi lagt grunden för patent i alla de länder i världen vi vill ha patent i. Den information vi fått från vår patentbyrå är att det är ytterst ovanligt att ett patent går igenom helt som det inlämnats vilket styrker oss i eventuellt framtida patentstrider.

För ytterligare information kontakta: Marknadschef Jens Nisu +46 70-660 58 82 eller jens.nisu@enjoygroup.eu
För mer information om Enjoy Group AB besök: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling samt försäljning av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer