Information om videopresentation inför EasyFills företrädesemission 26 januari – 6 februari 2015

Ny förkortad videopresentation

Informationsmötet som genomfördes i Sollentuna den 27 januari videofilmades och direktsändes på nätet, för vår del var detta först gången en dylik direktsändning genomfördes och vi konstaterade efter mötet att vi hade tagit för lång tid på oss och att vi inte varit nog strukturerade, skälet till detta var att vi förutom direktsändningen också hade ett antal personer lokalen som ställde frågor under presentationen vilket för de som deltog via nätet säkert kändes konstigt, de som deltog via nätet kunde heller inte se den presentation som visades. Vi kan heller inte förvänta oss att någon orkar sitta och se oss i mer än två timmar informera om EasyFill från informationsmötet. Av den anledningen har vi idag spelat in två enklare videopresentation som är ca 30 minuter lång (tillsammans) där vi tagit med det väsentligaste gällande bolagets produkter och information gällande företrädesemissionen.

På bolagets hemsida www.easyfill.se kommer följande finnas för nerladdning alternativ ses direkt:

• Videopresentation från Informationsträff 2015-01-27 (ca två timmar)

• PowerPoint presentation som användes under informationsträff

• Två stycke enklare videopresentation en med produktpresentation och en med några kundcase och information gällande företrädesemissionen (tid tillsammans ca 30 minuter)

För de av er som önskar ytterligare information eller har frågor hänvisar vi till det Webbinarium som kommer att genomföras den 3 februari kl 16.00. (se nedan)

Webbinarier

Ett webbinarium är kortfattat ett seminarium som hålls via webben (internet).

Webbinariet sänds i mötesverktyget Go To Meeting. Du behöver inte ladda hem något program – verktyget är webbaserat. Alla som anmäler sig kommer att få ett mejl med en länk till webbsändningen ett par dagar före webbinariet.

Webbinariet pågår i en till två timmar och inleds med presentationer av EasyFill och bolagets produkter av bolagets VD Håkan Sjölander och Marknadsdirektör Jens Nisu, därefter finns det tid för frågor och diskussion. Det är bara Håkan och Jens och presentationerna som syns i bild. Som deltagare väljer du själv hur aktiv du vill vara. Det går bra att bara logga in och ta del av föreläsarnas presentation men när den är avslutad kan de som så önskar ställa frågor och delge kunskap till övriga deltagare.

Hela webbinariet – både presentationer och chatt – spelas in och kommer att finnas tillgängligt på webben i efterhand. Detta för att vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av diskussionen.

Intresserade personer anmäler sig via nedan e-post adress och får då en länk till webinariet i retur som man sedan loggar in med och deltar i seminariet. Förutsättningen för att kunna delta är att man har dator/surfplatta och Internet.

Datum

Den 3 februari kl 16.00.
Max 25 personer att kunna vara inloggade samtidigt och om fullteckning sker kommer ytterligare ett webinarium att anordnas dagen efter.

Anmälan

Anmälan till webbinariet sker genom mail på info@partnerfk.se

I anmälan skall namn, telefonnummer samt mailadress bifogas

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer