Information om utlottning av tre stycken Ebeco släpvagnar i samband med årsstämma

I ett nyhetsbrev daterat 30 mars 2017 informerade EasyFill AB (publ.) att bolaget kommer lotta ut tre stycken Ebeco släpvagnar i samband med bolagets årsstämma på Kistamässan som kommer att hållas den 27 april 2017. I samband med årsstämman kommer bolaget att hålla en minimässa med start kl 10.00 på:

Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, 164 22 KISTA

Det kommer finnas tre möjligheter att vinna en Ebeco släpvagn av modellen Nor-Trailer 212 till ett värde av ca 7000 sek (eventuell vinstskatt betalas av vinnarna)

Alternativ 1

1 st släpvagn till de personer som registrerar sin mailadress via webformulär, observera att alla oavsett om man är aktieägare eller inte är med i denna utlottning när man fyllt i de efterfrågade uppgifterna enligt nedan:

Gå in på EasyFills hemsida www.esyfill.se klicka på popup knappen och du kommer till ett webbformulär där du fyller i namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Således lottas en släpvagn ut bland alla som registrerat sig på webformuläret fram till den 27/4. Viktigt att notera att släpvagnen i detta fall levereras fritt hem till kunden och att tävlingen i detta fall gäller endast kunder boende i Sverige eller Norge. Vinnaren meddelas per mail.

Alternativ 2

1 st släpvagn till besökare på minimässan, minimässan är öppen för allmänheten således inte bara för aktieägare i EasyFill. Dragningen sker efter minimässans avslut och vinnaren meddelas per telefon.

Alternativ 3

1 st släpvagn till aktieägare som fysiskt deltar på årsstämman.

(Anmälan görs till Christina Sjöberg skriftligen senast kl. 12.00 fredagen den 21 april 2017 till adress EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke, per telefon till 0693-66 13 00 eller via e-post till christina.sjoberg@enjoysales.se.) Dragningen sker direkt efter årsstämmans avslut och den som vinner måste befinnas i lokalen.

Se nedan länkar till mer information om Ebeco släpvagnar

WallTrailer:

https://youtu.be/OFQ2Yh4R6XE 

www.walltrailer.com 

Ebeco sk/no

https://youtu.be/OBHuXQB3jwE 

www.ebeco.no 

www.ebeco.sk 

EasyFill produkter

RotoShelf

https://youtu.be/_xtzuLZqKPw 

www.easyfill.se/rotoshelf 

SwingOut Ambient

https://youtu.be/_pLeKNVQP7Q 

www.easyfill.se/swingout 

ColdFront

www.easyfill.se/coldfront 

Håkan Sjölander

VD

EasyFill AB

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                     
CEO                                                          Marketing Director                     
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.
EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

                                                                  

Läs mer Läs mer